English

O časopisu

 Zbornik za narodni život i običaje

Zbornik za narodni život i običaje najstariji je etnološki časopis u Hrvatskoj. Izlazi od 1896. godine kao godišnjak Odbora za narodni život i običaje (osnovan 1888. unutar Jugoslavenske akademije znanosti i umjetnosti). Do Drugoga svjetskog rata časopis objavljuje građu o narodnom životu prikupljenu prema naputku urednika Antuna Radića, a nakon rata počinju se  objavljivati i raznovrsne teme s područja folkloristike, etnologije i antropologije. Danas je časopis usmjeren prema kritičkom objavljivanju etnoloških monografija, ali i znanstvenih radova nastalih na temelju arhivske građe Odbora za narodni život i običaje.

Cjelovite digitalizirane arhivske brojeve možete preuzeti na stranici časopisa Zbornik za narodni život i običaje.

Kontakt

Nagrada Milovan Gavazzi

Dodjeljuje se istaknutim pojedinkama/pojedincima za izuzetan i trajan doprinos promicanju etnološke struke