English

O časopisu

Studia ethnologica Croatica

Studia ethnologica Croatica je godišnjak Odsjeka za etnologiju i kulturnu antropologiju Filozofskoga fakulteta Sveučilišta u Zagrebu. U časopisu se objavljuju recenzirani znanstveni radovi koji pridonose razvoju empirijskih, metodoloških i teorijskih spoznaja u području etnologije i kulturne antropologije. Objavljuju se i članci srodnih disciplina s fokusom na kulturnim fenomenima i procesima, kao i prikazi knjiga. Časopis podržava regionalno i međunarodno usmjerenje.

Puni tekstovi radova ovog časopisa besplatno se smiju koristiti za osobnu ili edukacijsku svrhu uz poštivanje prava autora i izdavača. Etika uređivanja časopisa, kao i načini rješavanja sporova u uređivanju, temelje se na Standardu uredničkoga rada i standardu COPE koje preporuča Ministarstvo znanosti, obrazovanja i sporta Republike Hrvatske.

Objavljeni članci indeksiraju se u bibliografskim bazama: Anthropological Literature, IBSS, CSA Sociological Abstracts, CSA Linguistic and Language Behavior Abstracts, Francis (INIST), EBSCO SocINDEX, RILM.

Više informacija možete pronaći na stranici časopisa Studia ethnologica Croatica.

Kontakt

Nagrada Milovan Gavazzi

Dodjeljuje se istaknutim pojedinkama/pojedincima za izuzetan i trajan doprinos promicanju etnološke struke