English

50 godina Hrvatskog etnološkog društva

50 godina Hrvatskog etnološkog društva

Spomenica 50 godina Hrvatskoga etnološkog društva (1959. -2009.) objavljena je povodom pedeset godina djelovanja HED-a. Strukturirana je u nekoliko cjelina kojima se tematiziraju razni aspekti djelovanja Društva, te promišljaju povijest, stanje i perspektive hrvatske etnologije. Nakon uvodnoga priloga slijedi preslik teksta Josipa Milićevića (iz 1979. godine) o prvih dvadeset godina rada Društva. Autorskim prilogom pod naslovom “Uporišne točke djelovanja i/ili sjećanja” započinje cjelina od pet središnjih tematskih tekstova. Tim se prilogom ukazuje na osobe i događaje koji iz emske perspektive (samih etnologa) predstavljaju uporišne točke kolektivnoga pamćenja, emskoga vrednovanja i deskripcije pedesetogodišnjega rada Društva. Idućim se prilogom pod naslovom “Mijene etnoloških pristupa i metoda” problemski propituje uloga Društva kao mjesta susreta različitih znanstvenih tradicija i teorijskih paradigmi. Tim se prilogom povijest discipline nastoji promotriti kroz djelovanje Društva, ali bez ukazivanja na nagle i nepovratne “rezove” u znanstvenim tradicijama i teorijskim paradigmama. Narednim se prilogom pod naslovom “Suradnja, komunikacijski kanali i mediji” ukazuje na medijatorsku ulogu Društva kao mreže poznanstava i profesionalnih interesa. Prilogom se ukazuje na to da su aktivnosti Društva izrastale iz potrebe članova za međusobnom solidarnošću, druženjem i razmjenom informacija. Konačno, prilog pod naslovom “Doprinos studenata” donosi analizu pedesetogodišnjeg odnosa studenata i Društva te načine na koje se u praksi očitovao studentski angažman. U posljednjemu prilogu, naslovljenom “Društveni utjecaj i kritika”,  promišljajuju se odnos Društva prema javnosti, kritičnost i angažiranost, a dosezi vidljivosti i kritike prate se preko različitih aktivnosti Društva. Nakon zajedničkoga popisa kratica, literature i izvora slijedi izbor fotografija (s pripadajućim legendama) te tri tekstovna priloga: popis sadržaja Etnoloških tribina, popis članova upravljačkih tijela Društva te izbor iz kronologije događanja.

Knjiga je dostupna za preuzimanje na sljedećoj poveznici, a sadrži sljedeća poglavlja:

1. Sadržaj
2. Uvod
3. Pretisak teksta o prvih dvadeset godina rada Društva autora Josipa Miličevića
4. Uporišne točke djelovanja i/ili sjećanja
5. Mijene etnoloških pristupa i metoda
6. Suradnja, komunikacijski kanali, stari i novi mediji
7. Doprinos studenata
8. Društveni utjecaji i kritika
9. Kratice, literatura, izvori
10. Fotografije
11. Prilozi:
– Članovi upravljačkih tijela HED-a od 1959. – 2009. godine
– Popis sadržaja etnoloških tribina
– Izbor iz kronologije događanja

Kontakt

Nagrada Milovan Gavazzi

Dodjeljuje se istaknutim pojedinkama/pojedincima za izuzetan i trajan doprinos promicanju etnološke struke