English

Osnovni podaci

Hrvatsko etnološko društvo (HED) organizirano je kao nevladina, nepolitička, neprofitabilna udruga etnologa u Hrvatskoj. Cilj Društva je unapređivanje etnološke znanosti i njezina položaja u društvu te poticanje i usklađivanje rada na svim područjima etnološke djelatnosti. Društvo je osnovano 31.1.1959. godine u Zagrebu.

Hrvatsko etnološko društvo
Sjedište: Ivana Lučića 3, 10000 Zagreb
MB: 03259021
OIB: 62776394998
RNO: 0101504
Broj iz matičnog registra: 769

Račun: Hrvatska poštanska banka
Broj banke: 2390001
Žiro račun: 1100019780
IBAN: HR3023900011100019780

Kontakt

Nagrada Milovan Gavazzi

Dodjeljuje se istaknutim pojedinkama/pojedincima za izuzetan i trajan doprinos promicanju etnološke struke