English

15.03.2018

Znanstveno-stručni kolokvij povodom Europske godine kulturne baštine “Glavno je, da se narodni govor vjerno bilježi. Zašto čuvati i štititi hrvatske mjesne govore kao nematerijalnu kulturnu baštinu?”

Znanstveno-stručni kolokvij povodom Europske godine kulturne baštine “Glavno je, da se narodni govor vjerno bilježi. Zašto čuvati i štititi hrvatske mjesne govore kao nematerijalnu kulturnu baštinu?”

Hrvatsko etnološko društvo, Institut za hrvatski jezik i jezikoslovlje i Etnografski muzej imaju čast pozvati Vas na znanstveno-stručni kolokvij organiziran povodom Europske godine kulturne baštine Glavno je, da se narodni govor vjerno bilježi. Zašto čuvati i štititi hrvatske mjesne govore kao nematerijalnu kulturnu baštinu?

Hrvatska je, kao sedamnaesta zemlja, u srpnju 2005. ratificirala Konvenciju o očuvanju nematerijalne kulturne baštine. Ta je konvencija stupila na snagu 2006., nakon što ju je prihvatilo trideset zemalja. Među različitim oblicima folklornoga stvaralaštva, umijećima i obrtima na Listi nematerijalnih kulturnih dobara Republike Hrvatske nalaze se i hrvatski mjesni govori / skupine govora / dijalekti, na tragu Zakona o očuvanju i zaštiti kulturnih dobara iz 1999. godine.

Očuvanje dijalektne raznolikosti postiže se različitim projektima, a Zvučni atlas hrvatskih govora jedan je od tih.  Riječ je o interaktivnome prikazu hrvatskih mjesnih i gradskih govora u Republici Hrvatskoj i izvan nje. Atlas je ustrojen tako da za svaki prikazani govor izvorni govornici izgovore sedamdeset zadanih rečenica hrvatskoga standardnog jezika na svom materinskom govoru. Osnovna mu je svrha bilježenje, čuvanje i promicanje žive hrvatske jezične baštine u svoj njezinoj zemljopisnoj raslojenosti i oblikovnome bogatstvu. Na globalnoj, pak, razini atlas je aktualni ekolingvistički doprinos predstavljanju i očuvanju svjetske jezične raznolikosti.

Polazeći od pojedinca, izvornoga govornika, istraživanjem i promicanjem vrijednosti pojedinoga govora u doba razvijene tehnologije umrežujemo znanja i tradicije te gradimo mrežu identiteta kojom su svi zaštićeni

PROGRAM
9.30 – 10.00 | PRIJAVA SUDIONIKA
10.00 – 10.30 | PREDAVANJE | IVANA KURTOVIĆ BUDJA* Mjesni govori kao živa jezična baština
10.30 – 11.00 | PREDAVANJE | VELIMIR PIŠKOREC** Ekolingvistika kao doprinos predstavljanju i očuvanju svjetske jezične raznolikosti
11.00 – 11.30 | STANKA ZA KAVU
11.30 – 13.30 | RADIONICA Zvučni atlas hrvatskih govora

* Dr. sc. Ivana Kurtović Budja znanstvena je suradnica u Institutu za hrvatski jezik i jezikoslovlje, trenutno voditeljica Odjela za dijalektologiju. Hrvatska dijalektologija, osobito južnočakavski kopneni i dalmatinski novoštokavski govori predmet su njezina užega interesa. Uz to se bavi i proučavanjem odnosa hrvatskoga standardnoga jezika i narječja. Surađuje u emisiji Govorimo hrvatski Hrvatskoga radija te u različitim emisijama Hrvatske televizije s temama iz dijalektologije i zaštite nematerijalne kulturne baštine. Članica je Povjerenstva za nematerijalnu kulturnu baštinu pri Ministarstvu kulture Republike Hrvatske od 2003. godine.

** Prof. dr. sc. Velimir Piškorec predstojnik je Katedre za njemački jezik Odsjeka za germanistiku te voditelj Poslijediplomskoga doktorskoga studija lingvistike Filozofskoga fakulteta Sveučilišta u Zagrebu. Težišta znanstvenoga interesa su mu dodirno jezikoslovlje s posebnim osvrtom na hrvatsko-njemačke jezične dodire, jezična biografistika, interlingvistika, ekolingvistika i dijalektna geografija. Autor je koncepcije i voditelj nacionalnoga ekolingvističkoga projekta Zvučni atlas hrvatskih govora (http://hrvatski-zvucni-atlas.com/).

Kolokvij će se održati 26. ožujka 2018. godine u prostorijama Etnografskog muzeja, Trg Mažuranića 14, Zagreb, u trajanju od 9.30 do 13.30 sati.

PRIJAVE ZA SUDJELOVANJE
S obzirom kako je broj sudionika ograničen, ljubazno Vas molimo da se za sudjelovanje na kolokviju prijavite najkasnije do petka, 24. ožujka 2018. godine, na adresu nikolicmelita1@gmail.com .

ORGANIZATORI
Hrvatsko etnološko društvo
Institut za hrvatski jezik i jezikoslovlje
Etnografski muzej

PARTNERI
Hrvatsko povjerenstvo za UNESCO
Odsjek za etnologiju i kult. antropologiju Filozofskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu

Kontakt

Nagrada Milovan Gavazzi

Dodjeljuje se istaknutim pojedinkama/pojedincima za izuzetan i trajan doprinos promicanju etnološke struke