English

28.11.2017

Kluba HED-a: Predavanje dr. sc. Nevene Škrbić Alempijević, izv. prof. “Međunarodno udruženje etnologa i folklorista (SIEF): aktivnosti i planovi”

Kluba HED-a: Predavanje dr. sc. Nevene Škrbić Alempijević, izv. prof. “Međunarodno udruženje etnologa i folklorista (SIEF): aktivnosti i planovi”

 U ciklusu predavanja Kluba HED-a Hrvatsko etnološko društvo poziva Vas na predavanje dr. sc. Nevene Škrbić Alempijević, izv. prof. “Međunarodno udruženje etnologa i folklorista (SIEF): aktivnosti i planovi”. 

Izlagačica će predstaviti djelovanje, strateška usmjerenja i ciljeve Međunarodnoga udruženja etnologa i folklorista. Osvrnut će se na nastojanja SIEF-a da se potakne intenzivnija međunarodna suradnja etnologa i folklorista (na poljima visokog obrazovanja, muzejske djelatnosti, izdavaštva itd.). Posebna pozornost posvećuje se uključenju mladih znanstvenika u rad SIEF-a.

Nevena Škrbić Alempijević (Supetar na Braču, 1976.) izvanredna je profesorica na Odsjeku za etnologiju i kulturnu antropologiju Filozofskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu.
Na istom je Fakultetu završila dodiplomske studije etnologije te engleskog jezika i književnosti. Bila je angažirana kao istraživačica u više domaćih i međunarodnih projekata.
Trenutno sudjeluje u istraživačkom projektu Hrvatske zaklade za znanost „Stvaranje grada: prostor, kultura i identitet“. Samostalno ili u suautorstvu objavila je četrdesetak znanstvenih radova u časopisima i zbornicima radova; suurednica je šest uredničkih knjiga i zbornika radova; suautorica je dviju znanstvenih knjiga: Grad kakav bi trebao biti. Etnološki i kulturnoantropološki osvrti na festivale (s Petrom Kelemen, 2012) i Misliti etnografski. Kvalitativni pristupi i metode u etnologiji i kulturnoj antropologiji (sa Sanjom Potkonjak i Tihanom Rubić, 2016).
Glavna područja njezina znanstvenog interesa su: antropologija društvenog sjećanja, antropologija mjesta i prostora, konstrukcija kulturnih regija, studije otoka, studije izvedbe, studije karnevala, festivala i drugih javnih događanja.
Za svoj je znanstveni, nastavni i organizacijski rad primila godišnje nagrade i posebna priznanja Hrvatskoga etnološkog društva i Filozofskoga fakulteta Sveučilišta u Zagrebu. U ožujku 2017. godine izabrana je za predsjednicu Međunarodnog udruženja etnologa i folklorista (SIEF) ), koje broji oko tisuću članova iz čitavoga svijeta.

 Predavanje će se održati
5. prosinca u 18:00 sati u
Etnografskom muzeju,
Trg Mažuranića 14, Zagreb.

Veselimo se Vašem dolasku!

Kontakt

Nagrada Milovan Gavazzi

Dodjeljuje se istaknutim pojedinkama/pojedincima za izuzetan i trajan doprinos promicanju etnološke struke