English

O časopisu

Narodna umjetnost

Časopis Narodna umjetnost počeo je izlaziti 1962. godine kao godišnjak Instituta za narodnu umjetnost (danas Institut za etnologiju i folkloristiku). Časopis je izlazio jednom godišnje do 1995. godine, a od broja 32/1 dvaput godišnje: prvi je broj na engleskom jeziku dok drugi izlazi na hrvatskom.

Do sedamdesetih je godina godišnjak bio pretežno folkloristički usmjeren, baveći se uglavnom etnomuziokološkim i etnokoreološkim temama te usmenom i pučkom književnošću. Razvojem etnološke struke u Institutu jača i interdisciplinarni značaj Narodne umjetnosti. Danas časopis publicira članke s područja etnologije, kulturne antropologije, filologije, folkloristike, etnomuzikologije i etnokoreologije. Urednička politika časopisa nastoji ujediniti raznorodno disciplinarno nasljeđe, postići ravnotežu znanstvene teorije i istraživačke prakse, objediniti tradicionalne etnološke i folklorističke zahtjeve s inovativnim pristupima i novim istraživačkim problemima.

Časopis je referiran u bibliografskim bazama: ERIH; IBBS, London; MLA, New York; OPEN FOLKLORE; RILM, New York; SCOPUS.

Više informacija možete pronaći na stranici časopisa Narodna umjetnost.

Kontakt

Nagrada Milovan Gavazzi

Dodjeljuje se istaknutim pojedinkama/pojedincima za izuzetan i trajan doprinos promicanju etnološke struke