English

Imenik

 • Ljerka Albus

  Akademski stupanj: profesorica etnologije i arheologije
  Ustanova zaposlenja: Gradski muzej Varaždin
  Adresa ustanove: Strossmayerovo šetalište 7, 42000 Varaždin
  Radno mjesto: muzejska savjetnica
  E-mail adresa: ljerka.albus@gmv.t-com.hr
  Broj telefona na poslu: 042/658-772
  Područje stručnog/ znanstvenog interesa: svi segmenti narodne kulture i baštine
 • Maja Alujević

  Akademski stupanj: profesorica povijesti i etnologije
  Ustanova zaposlenja: Etnografski muzej Split
  Adresa ustanove: Iza Vestibula 4, 21000 Split
  Radno mjesto: viša kustosica
  E-mail adresa: maja@etnografski-muzej-split.hr
  Broj telefona na poslu: 021/344-164
  Područje stručnog/ znanstvenog interesa: tradicijska odijevanje i prehrana, muzeologija
 • Zvjezdana Antoš

  Akademski stupanj: doktorica znanosti
  Ustanova zaposlenja: Etnografski muzej Zagreb
  Adresa ustanove: Trg Mažuranića 14, 10000 Zagreb
  Radno mjesto: viša kustosica
  E-mail adresa: zantos@emz.hr
  Broj telefona na poslu: 01/4826-220
  Područje stručnog/ znanstvenog interesa: tradicijska arhitektura, stanovanje, urbana etnologija, karneval, vizualna antropologija, nova muzeologija – novi mediji, europski etnografski muzeji i globalizacija, sakupljanje sadašnjosti
 • Darko Babić

  Akademski stupanj: doktor znanosti
  Ustanova zaposlenja: Filozofski fakultet Sveučilišta u Zagrebu, Odsjek za informacijske i komunikacijske znanosti, Katedra za muzeologiju i upravljanje baštinom
  Adresa ustanove: Ivana Lučića 3, 10000 Zagreb
  Radno mjesto: viši asistent
  E-mail adresa: dbabic@ffzg.hr
  Broj telefona na poslu : 01/6002-322
  Područje stručnog/ znanstvenog interesa: upravljanje baštinom, muzeologija, baština Sredozemlja, eko-muzeji
 • Petar Bagarić

  Akademski stupanj: diplomirani etnolog i filozof
  Ustanova zaposlenja: Institut za etnologiju i folkloristiku
  Adresa ustanove: Šubićeva 42, 10000 Zagreb
  Radno mjesto: znanstveni novak
  E-mail adresa: peroba@ief.hr
  Broj telefona na poslu: 01/4596-738
  Područje stručnog/ znanstvenog interesa: antropologija osjetila, fenomenologija
 • Lidija Bajuk

  Akademski stupanj: diplomirana etnologinja i antropologinja
  Ustanova zaposlenja: Institut za etnologiju i folkloristiku
  Adresa ustanove: Šubićeva 42, 10000 Zagreb
  Radno mjesto: znanstvena novakinja, asistentica
  E-mail adresa: lidija@ief.hr
  Broj telefona na poslu: 01/4596-704
  Područje stručnog/ znanstvenog interesa: nematerijalna tradicijska kultura, hrvatska tradicijska glazba, sakralna interpratacija prostora, obredno-običajni konteksti i prakse, usmena književnost i predajna etnobaština, Terra Magna i njezini današnji prežici
 • Marijana Belaj

  Akademski stupanj: doktorica znanosti
  Ustanova zaposlenja: Filozofski fakultet Sveučilišta u Zagrebu, Odsjek za etnologiju i kulturnu antropologiju
  Adresa ustanove: Ivana Lučića 3, 10000 Zagreb
  Radno mjesto: docentica
  E-mail adresa: marijana@belaj.com
  Broj telefona na poslu: 01/6120-253
  Područje stručnog/ znanstvenog interesa: antropologija religije, antropologija hodočašća, antropologija prostora i mjesta, antropologija iskustva
 • Melanija Belaj

  Akademski stupanj: doktorica znanosti
  Ustanova zaposlenja: Institut za etnologiju i folkloristiku
  Adresa ustanove: Šubićeva 42, 10000 Zagreb
  Radno mjesto: znanstvena novakinja, viša asistentica
  E-mail adresa: melanija@ief.hr, melanija@belaj.com
  Broj telefona na poslu: 01/4596-736
  Područje stručnog/ znanstvenog interesa: etnologija i kulturna antropologija prehrane, vizualna antropologija
 • Robert Bilić

  Akademski stupanj: profesor etnologije i filozofije
  Ustanova zaposlenja: Ministarstvo kulture, Konzervatorski odjel u Puli
  Adresa ustanove: Ulica grada Graza 2, 52100 Pula
  Radno mjesto: viši stručni savjetnik konzervator
  E-mail adresa: robert.bilic@min-kulture.hr, rbvrana@gmail.com
  Broj telefona na poslu: 052/375-660, 375-667
  Područje stručnog/ znanstvenog interesa: tradicijska gradnja na području Istre, tradicijska znanja i umijeća, duhovna i materijalna kultura plemenskih naroda Sjeverne Amerike, eksperimentalna arheologija (naglasak na prapovijesnim znanjima i vještinama)
 • Danijela Birt

  Akademski stupanj: profesorica povijesti i etnologije
  Ustanova zaposlenja: Sveučilište u Zadru, Odjel za etnologiju i kulturnu antropologiju
  Adresa ustanove: Dr. Franje Tuđmana 24i, 23000 Zadar
  Radno mjesto: asistentica
  E-mail adresa: dbirt@unizd.hr
  Broj telefona na poslu: 023/345-015
  Područje stručnog/ znanstvenog interesa: antropologija obitelji i srodstva, antropologija turizma, povijest hrvatske etnologije
 • Margareta Biškupić

  Akademski stupanj: diplomirana etnologinja i opća informatologinja
  Ustanova zaposlenja: Muzej Turopolja
  Adresa ustanove: Trg kralja Tomislava 1, 10410 Velika Gorica
  Radno mjesto: ravnateljica, voditeljica etnografske zbirke
  E-mail adresa: mbiskupic@muzej-turopolja.hr
  Broj telefona na poslu: 01/ 6221-325, 01/ 6225-082
  Područje stručnog/ znanstvenog interesa: etnografska baština Turopolja, Posavine, Pokuplja i Vukomeričkih gorica
 • Iris Biškupić Bašić

  Akademski stupanj: doktorica znanosti
  Ustanova zaposlenja: Etnografski muzej Zagreb
  Adresa ustanove: Trg Mažuranića 14, 10000 Zagreb
  Radno mjesto: viša kustosica
  E-mail adresa: irisbb@emz.hr
  Broj telefona na poslu:01/4826-220
  Područje stručnog/ znanstvenog interesa: tradicijski obrti, dječje igračke, medičari i svjećari, nematerijalna baština, nošnje Hrvatskog zagorja, suveniri
 • Marina Blagaić

  Akademski stupanj: doktorica znanosti
  Ustanova zaposlenja: Institut za etnologiju i folkloristiku
  Adresa ustanove: Šubićeva 42, 10000 Zagreb
  Radno mjesto: znanstvena novakinja
  E-mail adresa: marina@ief.hr
  Broj telefona na poslu: 01/4596-726
  Područje stručnog/ znanstvenog interesa: otočni studiji, ekonomska antropologija, antropologija migracija, primijenjena etnologija i antropologija
 • Lucija Bobanović

  Akademski stupanj: diplomirana etnologinja i turkologinja
  Ustanova zaposlenja: Ministarstvo kulture, Konzervatorski odjel, Imotski
  Adresa ustanove: Starčevića 7, 21260 Imotski
  Radno mjesto: stručna suradnica konzervatorica
  E-mail adresa: lucija1212@yahoo.com
  Broj telefona na poslu: 021/851-902
  Područje stručnog/ znanstvenog interesa: pokretna kulturna dobra, nepokretna kulturna dobra, nematerijalna baština, arhivska istraživanja
 • Silvio Braica

  Akademski stupanj: doktor znanosti
  Ustanova zaposlenja: Etnografski muzej Split
  Adresa ustanove: Iza Vestibula 4, 21000 Split
  Radno mjesto: ravnatelj / muzejski savjetnik
  E-mail adresa: silvio@etnografski-muzej-split.hr
  Broj telefona na poslu: 021/344-164
  Područje stručnog/ znanstvenog interesa: povijest struke, muzeologija, običaji
 • Aida Brenko

  Akademski stupanj: magistrica znanosti
  Ustanova zaposlenja: Etnografski muzej Zagreb
  Adresa ustanove: Trg Mažuranića 14, 10000 Zagreb
  Radno mjesto: muzejska savjetnica
  E-mail adresa: abrenko@emz.hr
  Broj telefona na poslu:
  Područje stručnog/ znanstvenog interesa: tekstil, narodna medicina
 • Tanja Bukovčan

  Akademski stupanj: doktorica znanosti
  Ustanova zaposlenja: Filozofski fakultet Sveučilišta u Zagrebu, Odsjek za etnologiju i kulturnu antropologiju
  Adresa ustanove: Ivana Lučića 3, 10000 Zagreb
  Radno mjesto: docentica
  E-mail adresa: tbukovcan@ffzg.hr, 
  Broj telefona na poslu: 01/6120-133
  Područje stručnog/ znanstvenog interesa: medicinska antropologija, primijenjena antropologija, vizualna antropologija
 • Senka Božić-Vrbančić

  Akademski stupanj: doktorica znanosti
  Ustanova zaposlenja: Sveučilište u Zadru, Odjel za anglistiku
  Adresa ustanove: Ulica Mihovila Pavlinovića bb, 23 000 Zadar
  Radno mjesto: izvanredna profesorica
  E-mail adresa: senka_bozic@yahoo.com.au;
  Broj telefona na poslu:
  Područje stručnog/ znanstvenog interesa: Politika kulturne različitosti i identiteta, dijaspora, vizualna kultura, teorije diskursa i Psihoanaliza
 • Mario Buletić

  Akademski stupanj: diplomirani etnolog, kulturni i socijalni antropolog
  Ustanova zaposlenja: Etnografski muzej Istre/Museo Etnografico dell’Istria
  Adresa ustanove: Trg Istarskog razvoda 1275. br. 1, 52000 Pazin
  Radno mjesto: kustos
  E-mail adresa: mario@emi.hr; mario.buletic@gmail.com
  Broj telefona na poslu: 052/622-220
  Područje stručnog/ znanstvenog interesa: oral history, memorija, muzeološka antropologija, nematerijalna kultura.
 • Katarina Bušić

  Akademski stupanj: profesorica povijesti i etnologije
  Ustanova zaposlenja: Etnografski muzej Zagreb
  Adresa ustanove: Trg Mažuranića 14, 10000 Zagreb
  Radno mjesto: viša kustosica / voditeljica Zbirke narodnih nošnji istočne Hrvatske, Zbirke narodnih nošnji hrvatske dijaspore, Zbirke prekrivača i prostirki i Zbirke torbi
  E-mail adresa: kbusic@emz.hr
  Broj telefona na poslu: 01/4826-220
  Područje stručnog/ znanstvenog interesa: odijevanje na širem panonskom prostoru; narodna nošnja u suvremenim kulturnim praksama; (folklor, prezentacija, identitet); subetnička šokačka skupina
 • Jasna Čapo Žmegač

  Akademski stupanj: doktorica znanosti
  Ustanova zaposlenja: Institut za etnologiju i folkloristiku
  Adresa ustanove: Šubićeva 42, 10000 Zagreb
  Radno mjesto: znanstvena savjetnica, naslovna redovita profesorica
  E-mail adresa: capo@ief.hr
  Broj telefona na poslu:
  Područje stručnog/ znanstvenog interesa: izbjegličke i ekonomske migracije, hrvatski identitet, tradicija i mijena
 • Milana Černelić

  Akademski stupanj: doktorica znanosti
  Ustanova zaposlenja: Filozofski fakultet Sveučilišta u Zagrebu, Odsjek za etnologiju i kulturnu antropologiju
  Adresa ustanove: Ivana Lučića 3, 10000 Zagreb
  Radno mjesto: izvanredna profesorica (u postupku izbora u zvanje redovne prof.)
  E-mail adresa: mcerneli@ffzg.hr
  Broj telefona na poslu: 01/ 6120-128
  Područje stručnog/ znanstvenog interesa: običaji, (zadružna) obitelj; istraživanje hrvatske (sub)etničke skupine Bunjevci i njihovoga etnokulturnog oblikovanja i identiteta; revalorizacija tzv. kutlturnopovijesne metode, uloga etnologa u razvoju ruralnog turizma
 • Zoran Čiča

  Akademski stupanj: magistar znanosti
  Ustanova zaposlenja: Ministarstvo kulture, Konzervatorski odjel u Zagrebu
  Adresa ustanove: Mesnička 49, 10000 Zagreb
  Radno mjesto: viši stručni savjetnik konzervator
  E-mail adresa: zoran.cica@min-kulture.hr
  Broj telefona na poslu: 01/4851-522
  Područje stručnog/ znanstvenog interesa: nematerijalna kulturna baština, fenomenologija duhovnosti, kulturni krajolik i tradicijska arhitektura, specizam i antropocentrizam
 • Valentina Dačnik

  Akademski stupanj: profesorica povijesti umjetnosti i diplomirana etnologinja
  Ustanova zaposlenja: Savez udruga – Hrvatski sabor kulture
  Adresa ustanove: Zvonimirova 17/IV, 10000 Zagreb
  Radno mjesto: stručna suradnica za plesnu kulturu (folklor i suvremeni ples)
  E-mail adresa: ples@hrsk.hr
  Broj telefona na poslu: 095 – 4556 – 877
  Područje stručnog/ znanstvenog interesa: folkloristika
 • Jasna Dasović

  Akademski stupanj: diplomirana povjesničarka umjetnosti i etnologinja
  Ustanova zaposlenja: Ministarstvo kulture RH, Konzervatorski odjel u Trogiru
  Adresa ustanove: Gradska 41/II, 21220 Trogir
  Radno mjesto: stručna suradnica konzervatorica za pokretna i nepokretna kulturna dobra
  E-mail adresa: jasna.dasovic@min-kulture.hr
  Broj telefona na poslu: 021/884-843
  Područje stručnog/ znanstvenog interesa: kulturni menadžment, ruralno graditeljstvo
 • Marina Desin

  Akademski stupanj: diplomirana etnologinja i profesorica talijanskog jezika i književnosti
  Ustanova zaposlenja: Muzeji i Galerije Konavala
  Adresa ustanove: Trumbićev put 25, 20210 Cavtat
  Radno mjesto: kustosica
  E-mail adresa: marina.desin@du.t-com.hr, muzej.konavala@gmail.com
  Broj telefona na poslu: 020/772-249; 098/344-220
  Područje stručnog/ znanstvenog interesa: tekstilna rukotvorstva, nošnje
 • Renata Devetak Roca

  Akademski stupanj: dipl. rusistica i etnologinja
  Ustanova zaposlenja: Gradski muzej Vukovar
  Adresa ustanove: Županijska 2, 32000 Vukovar (privremeno sjedište: Ružičkina kuća, Strossmayerova 25)
  Radno mjesto: kustosica
  E-mail adresa: rdevetak@muzej-vukovar.hr
  Broj telefona na poslu: 032/441-270
  Područje stručnoga / znanstvenoga interesa: tradicijska kultura istočne Slavonije i Srijema
 • Filip Đinđić

  Akademski stupanj: magistar znanosti
  Ustanova zaposlenja: Ministarstvo kulture, Konzervatorski odjel u Zadru
  Adresa ustanove: Ilije Smiljanića 3, 23000 Zadar
  Radno mjesto: viši stručni savjetnik konzervator
  E-mail adresa: filip.dindic@min-kulture.hr
  Broj telefona na poslu:023/211-129
  Područje stručnog/ znanstvenog interesa: zaštita i istraživanje ruralnih cjelina i seoskih poluurbanih jezgri
 • Grga Frangeš

  Akademski stupanj: diplomirani etnolog i informatolog
  Ustanova zaposlenja: Ministarstvo kulture, Konzervatorski odjel u Rijeci
  Adresa ustanove: Užarska 26, 51000 Rijeka
  Radno mjesto: stručni suradnik konzervator
  E-mail adresa: grga@mjestopodsuncem.com, grga.franges@min-kulture.hr
  Broj telefona na poslu: 051/311-312
  Područje stručnog/ znanstvenog interesa: tradicijske gospodarske prakse, tradicijski oblici stočarenja, međuodnos tradicijskih zajednica i prirodnog okoliša, tradicijska arhitektura, kulturni krajobrazi, suhozid, održivi razvoj ruralnih područja
 • Lucija Franić Novak

  Akademski stupanj: doktorica znanosti
  Ustanova zaposlenja: Narodno sveučilište Dubrava
  Adresa ustanove: Cerska 1, 10040 Zagreb
  Radno mjesto: voditeljica Centra za hrvatsku tradicijsku kulturu u Narodnom sveučilištu Dubrava
  E-mail adresa: tradicije@ns-dubrava.hr
  Broj telefona na poslu:01/2050-035 ili 01/2050-030
  Područje stručnog/ znanstvenog interesa: očuvanje, popularizacija i prezentacija tradicijske kulture putem organiziranja etnoradionica i tečajeva na temu hrvatskog narodnog rukotvorstva, prigodnih etnografskih izložbi i projekata, stručno vodstvo i organizacija smotre folklornih amatera grada Zagreba
 • Jadranka Galiot Kovačić

  Akademski stupanj: profesorica povijesti i etnologije
  Ustanova zaposlenja: Ministarstvo kulture, Uprava za zaštitu kulturne baštine
  Adresa ustanove: Runjaninova 2, 10000 Zagreb
  Radno mjesto: stručna savjetnica konzervatorica
  E-mail adresa: jadranka.galiot-kovacic@min-kulture.hr
  Broj telefona na poslu: 01/4866-323
  Područje stručnog/ znanstvenog interesa: kulturno – povijesna baština Slavonije i Baranje
 • Zorana Geržinić

  Akademski stupanj: profesorica hrvatskog jezika i književnosti i diplomirana etnologinja
  Ustanova zaposlenja: Etnografski muzej Istre / Museo etnografico dell’Istria, Pazin
  Adresa ustanove: Trg Istarskog razvoda 1275. br.1, 52000 Pazin
  Radno mjesto: kustosica vježbenica
  E-mail adresa: zgerzinic@gmail.com; zorana@emi.hr
  Broj telefona na poslu:
  Područje stručnog/ znanstvenog interesa: gospodarstvo (običaji i vjerovanja), usmena književnost
 • Ljubica Gligorević

  Akademski stupanj: magistrica znanosti
  Ustanova zaposlenja: Gradski muzej Vinkovci
  Adresa ustanove: Trg bana Josipa Šokčevića 16, 32100 Vinkovci
  Radno mjesto: kustosica / muzejska savjetnica
  E-mail adresa: ljubica@muzejvk.hr; ljubica.gligorevic@vk.t-com.hr
  Broj telefona na poslu: 032/332-885
  Područje stručnog/ znanstvenog interesa: uz opći stručno-znanstveni muzejski rad – Socijalna kultura, antropologija medija
 • Aleksej Gotthardi-Pavlovsky

  Akademski stupanj: doktor znanosti
  Ustanova zaposlenja: HRT, Hrvatska televizija, Program za kulturu, Odsjek emisija pučke i predajne kulture
  Adresa ustanove: Prisavlje 3, 10000 Zagreb
  Radno mjesto: urednik u programu
  E-mail adresa: a.pavlovsky@hrt.hr
  Broj telefona na poslu: 01/6342-290 tel.; 01/6342-283 fax; 099/6347-103 mob.
  Područje stručnog/ znanstvenog interesa: TV interpretacija etnoloških/antropoloških tema
 • Jadranka Grbić Jakopović

  Akademski stupanj: doktorica znanosti
  Ustanova zaposlenja: Filozofski fakultet Sveučilišta u Zagrebu, Odsjek za etnologiju i kulturnu antropologiju
  Adresa ustanove: Ivana Lučića 3, 10000 Zagreb
  Radno mjesto: redovna profesorica
  E-mail adresa: jgrbic@ffzg.hr
  Broj telefona na poslu: 01/6120-127
  Područje stručnog/ znanstvenog interesa: područje studija identiteta (studije identiteta: teorijsko-terminološko-metodološko određenje istraživanja i pristupi istraživanju etničkoga i kulturnoga identiteta); korelacija kulturnoga razvoja, identifikacijskih procesa, globalizacije i lokalnih kulturnih praksi; istraživanje procesa etno-kulturnoga razvoja i identifikacijskih procesa na multietničkim, multikulturnim i multikonfesionalnim prostorima, pri čemu se fokusira na studije slučajeva hrvatskih dijasporskih zajednica, te manjinskih zajednica u Hrvatskoj; istraživanje običajno-obredne prakse u hrvatskim narodnim vjerovanjima; istraživanje etnografije komunikacija
 • Ivona Grgurinović

  Akademski stupanj: doktorica znanosti
  Ustanova zaposlenja: Filozofski fakultet Sveučilišta u Zagrebu, Odsjek za etnologiju i kulturnu antropologiju
  Adresa ustanove: Ivana Lučića 3, 10000 Zagreb
  Radno mjesto: znanstvena novakinja
  E-mail adresa: igrgurin@ffzg.hr, ivona.grgurinovic@gmail.com
  Broj telefona na poslu: 01/6120-131
  Područje stručnog/ znanstvenog interesa: kulturna antropologija (povijest i teorija), kulturalni studiji, teorija književnosti, putopisna književnost
 • Ivana Grubišić

  Akademski stupanj: diplomirana etnologinja i polonistica
  Ustanova zaposlenja: Gradski muzej Sisak
  Adresa ustanove: Ulica kralja Tomislava 10, 44000 Sisak
  Radno mjesto: kustosica
  E-mail adresa: ivana.grubisic@muzej-sisak.hr
  Broj telefona na poslu: 044/811-817
  Područje stručnog/znanstvenog interesa: materijalna i nematerijalna kulturna baština Siska i okolice
 • Valentina Gulin Zrnić

  Akademski stupanj: doktorica znanosti
  Ustanova zaposlenja: Institut za etnologiju i folkloristiku
  Adresa ustanove: Šubićeva 42, 10000, Zagreb
  Radno mjesto: znanstvena suradnica
  E-mail adresa: gulin@ief.hr
  Broj telefona na poslu: 01 /4596-700
  Područje stručnog/ znanstvenog interesa: antropologija grada, antropologija prostora, identitet i zajednice, povijest etnologije, književna antropologija, mediteranistički studiji
 • Melita Habdija

  Akademski stupanj: diplomirana etnologinja
  Ustanova zaposlenja: Pučko otvoreno učilište Križevci
  Adresa ustanove: Zakmardijeva 5, 48260 Križevci
  Radno mjesto: ravnateljica
  E-mail adresa: mhabdija@gmail.com
  Broj telefona na poslu: 048/71 -212
  Područje stručnog/ znanstvenog interesa: običaji, tekstilno rukotvorstvo
 • Branka Hajdić

  Akademski stupanj: diplomirana etnologinja
  Ustanova zaposlenja: Dubrovački muzeji – Etnografski muzej
  Adresa ustanove: Pred Dvorom 3 – Od Rupa 3, 20000 Dubrovnik
  Radno mjesto: kustosica
  E-mail adresa: branka.hajdic@dumus.hr
  Broj telefona na poslu: 020/323-018
  Područje stručnog/ znanstvenog interesa: voditeljica Zbirke narodnih nošnji Mljeta, Lastova, Pelješca i Korčule, Zbirke uzoraka vezova Jelke Miš – susjedne države, Zbirke narodnih nošnji i vezova iz susjednih država, Zbirka likovnih prikaza narodnih nošnji
 • Jelena Hihlik

  Akademski stupanj: diplomirana povjesničarka umjetnosti i etnologinja
  Ustanova zaposlenja: Muzej grada Pakraca
  Adresa ustanove: Ulica hrvatskih velikana 2, 34550, Pakrac
  Radno mjesto: kustosica
  E-mail adresa: jelehihlik@gmail.com
  Broj telefona na poslu: 034/411-113
  Područje stručnog/ znanstvenog interesa: prikupljanje materijalne građe i formiranje etnografske zbirke novoosnovanog muzeja, tradicijsko življenje većinskog hrvatskog ali i manjinskog srpskog, češkog te talijanskog stanovništva, tradicijsko odijevanje, uskrsni i božićni običaji
 • Caroline Hornstein Tomić

  Akademski stupanj: doktorica znanosti
  Ustanova zaposlenja: Institut društvenih znanosti Ivo Pilar
  Adresa ustanove: Marulićev trg 19/I, 10000 Zagreb
  Radno mjesto: znanstvena suradnica
  E-mail adresa: Caroline.Hornstein-Tomic@pilar.hr; chtomic@ffzg.hr
  Broj telefona na poslu: 01/4886-834
  Područje stručnog/ znanstvenog interesa: antropologija moći, migracije, manjine, spol, politike identiteta, procesi izgradnje države i upravljanje u Jugoistočnoj Europi
 • Mirela Hrovatin

  Akademski stupanj: doktorica znanosti etnologije i kulturne antropologije i engleskog jezika
  Ustanova zaposlenja: Ministarstvo kulture, Uprava za zaštitu kulturne baštine, Služba za pokretnu, etnografsku i nematerijalnu kulturnu baštinu 
  Adresa ustanove: Runjaninova 2, 10000 Zagreb
  Radno mjesto: viša stručna savjetnica – konzervatorica
  E-mail adresa: mirela.hrovatin@min-kulture.hr
  Broj telefona na poslu: 01/4866-666
  Područje stručnog/ znanstvenog interesa: antropologija religije, teorija svetog sebstva i svetog drugog, osobne religijske prakse, nematerijalna i pokretna kulturna baština, UNESCO
 • Sanja Ivančić

  Akademski stupanj: profesorica etnologije i povijesti umjetnosti
  Ustanova zaposlenja: Etnografski muzej Split
  Adresa ustanove: Iza Vestibula 4, 21000 Split
  Radno mjesto: muzejska savjetnica
  E-mail adresa: sanja@etnografski-muzej-split.hr
  Broj telefona na poslu: 021/344-164
  Područje stručnog/ znanstvenog interesa: prostor, ljudi i vrijeme
 • Ivica Ivanković

  Akademski stupanj: profesor etnologije i poljskog jezika i književnosti
  Ustanova zaposlenja: HRT – Hrvatski radio,Redakcija narodne glazbe HR-a
  Adresa ustanove: Prisavlje 3, 10000 Zagreb
  Radno mjesto: novinar-urednik
  E-mail adresa: ivica.ivankovic@hrt.hr
  Broj telefona na poslu: 01/634-3222, 634-2072
  Područje stručnog/ znanstvenog interesa: folkloristika, etnokoreologija i folklorna koreografija, narodna glazba, tradicijsko odijevanje
 • Irena Ivić

  Akademski stupanj: profesorica povijesti i diplomirana etnologinja
  Ustanova zaposlenja: Ministarstvo kulture – Konzervatorski odjel u Rijeci 
  Adresa ustanove: Runjaninova 2, 10000 Zagreb
  Radno mjesto: stručna savjetnica konzervatorica
  E-mail adresa: irena.ivic@min-kulture.hr
  Broj telefona na poslu:01/4866-618
  Područje stručnog/ znanstvenog interesa: nematerijalna baština RH, tradicijsko graditeljstvo SZ Hrvatske 
 • Ida Jakšić

  Akademski stupanj: profesorica engleskog jezika i književnosti i etnologije
  Ustanova zaposlenja: Etnografski muzej Split
  Adresa ustanove: Iza Vestibula 4, 21000 Split
  Radno mjesto: viša kustosica
  E-mail adresa: ida@etnografski-muzej-split.hr
  Broj telefona na poslu: 021/344-164
  Područje stručnog/ znanstvenog interesa: tradicijska odjeća, muzeografija/muzeologija
 • Edita Janković Hapavel

  Akademski stupanj: diplomirana povjesničarka umjetnosti i etnologinja
  Ustanova zaposlenja: Centar za kulturu Đurđevac, Galerija Stari Grad (muzejsko – galerijska jedinica)
  Adresa ustanove: Starogradska 21, 48350 Đurđevac
  Radno mjesto: viša kustosica (na radnom mjestu više kustosice i ravnateljice ustanove)
  E-mail adresa: centar.za.kulturu@kc.t-com.hr
  Broj telefona na poslu: 048/812-230
  Područje stručnog/ znanstvenog interesa: život i običaji đurđevačkog dijela Podravine (materijalna i duhovna kultura), video zapisi starih obrta, tradicijska arhitektura
 • Morana Jarec

  Akademski stupanj: magistra etnologije i kulturne antropologije i portugalskog jezika i književnosti
  Ustanova zaposlenja: Institut za antropologiju
  Adresa ustanove: Ljudevita Gaja 32, 10000 Zagreb
  Radno mjesto: stručna suradnica
  E-mail adresa: morana.jarec@inantro.hr
  Broj telefona na poslu: 01/5535-100
  Područje stručnog/ znanstvenog interesa: tradicijsko graditeljstvo i stanovanje, antropologija arhitekture, kulturni turizam
 • Željka Jelavić

  Akademski stupanj: profesorica sociologije i etnologije
  Master of Art in Gender Studies (diploma nije nostrificirana)
  Ustanova zaposlenja: Etnografski muzej Zagreb
  Adresa ustanove: Trg Mažuranića 14, 10000 Zagreb
  Radno mjesto: viša kustosica
  E-mail adresa: zjelavic@emz.hr
  Broj telefona na poslu: direktni 01/55078-74, centrala 01/4826-220
  Područje stručnog/ znanstvenog interesa: muzejska edukacija, feministička antropologija, tjelesnost i seksualnost, kulturne politike, civilno društvo
 • Daniela Angelina Jelinčić

  Akademski stupanj: doktorica znanosti
  Ustanova zaposlenja: Institut za međunarodne odnose
  Adresa ustanove: Vukotinovićeva 2, 10000 Zagreb
  Radno mjesto: viša znanstvena suradnica
  E-mail adresa: daniela@irmo.hr
  Broj telefona na poslu: 01/4877-460
  Područje stručnog/ znanstvenog interesa: kulturni turizam, kulturne industrije, kulturne politike, ekonomija kulture, kulturna raznolikost
 • Jasmina Jurković Petras

  Akademski stupanj: diplomirana etnologinja i profesorica povijesti
  Ustanova zaposlenja: Gradski muzej Virovitica
  Adresa ustanove: Trg bana J. Jelačića 23, 33000 Virovitica
  Radno mjesto: kustosica
  E-mail adresa: jasmina.jurkovic@muzejvirovitica.hr
  Broj telefona na poslu : 033/721-228
  Područje stručnog/ znanstvenog interesa: godišnji i životni običaji virovitičkoga područja
 • Janja Juzbašić

  Akademski stupanj: magistrica znanosti
  Ustanova zaposlenja: Zavičajni muzej Stjepan Gruber Županja
  Adresa ustanove: Savska 3, 32270 Županja
  Radno mjesto: viša kustosica
  E-mail adresa: janja.juzbasic@gmail.com
  Broj telefona na poslu: 032/837-101, 099/2141-690
  Područje stručnog/ znanstvenog interesa: tradicijsko tekstilno rukotvorstvo
 • Jadran Kale

  Akademski stupanj: doktor znanosti
  Ustanova zaposlenja: Muzej Grada Šibenika i Sveučilište u Zadru
  Adresa ustanove: Gradska vrata 3, 22000 Šibenika (p.p. 7, 22001 Šibenik); Sveučilišta u Zadru, Odjel za etnologiju i kulturnu antropologiju, Franje Tuđmana 24 i, 23000 Zadar
  Radno mjesto: kustos, viši predavač
  E-mail adresa: jkale@unizd.hr
  Broj telefona na poslu: 022/213-880, 023/345-038
  Područje stručnog/ znanstvenog interesa: kulturna baština, nastava
 • Mario Katić

  Akademski stupanj: doktor znanosti
  Ustanova zaposlenja: Sveučilište u Zadru, Odjel za etnologiju i kulturnu antropologiju
  Adresa ustanove: dr. Franje Tuđmana 24i, 23000 Zadar
  Radno mjesto: asistent
  E-mail adresa: makatic@uinzd.hr
  Broj telefona na poslu: 023/345-038
  Područje stručnog/ znanstvenog interesa: mjesto, prostor, krajolik, sjećanje, folkloristika, hodočašće, smrt
 • Petra Kelemen

  Akademski stupanj: doktorica znanosti
  Ustanova zaposlenja: Filozofski fakultet Sveučilišta u Zagrebu, Odsjek za etnologiju i kulturnu antropologiju
  Adresa ustanove: Ivana Lučića 3, 10000 Zagreb
  Radno mjesto: znanstvena novakinja – asistentica
  E-mail adresa: pkelemen@ffzg.hr
  Broj telefona na poslu: 01/6120-253
  Područje stručnog/ znanstvenog interesa: antropologija turizma, antropologija festivala
 • Ivica Kipre

  Akademski stupanj: doktorand etnologije i povijesti umjetnosti
  Ustanova zaposlenja: Dubrovački muzeji
  Adresa ustanove: Trnovička 2, 20000 Dubrovnik
  Radno mjesto: kustos etnolog  (povjesničar umjetnosti)
  E-mail adresa: ivica.kipre@yahoo.com
  Broj telefona na poslu: 020/323-018, 098 165 7157
  Područje stručnog/ znanstvenog interesa: narodna vjerovanja, narodna medicina, mitologija, pokladni običaji, ruralna arhitektura
 • Tanja Kocković Zaborski

  Akademski stupanj: magistrica znanosti
  Ustanova zaposlenja: Etnografski muzej Istre/ Mueso Etnografico dell’Istria
  Adresa ustanove: Trg Istarskog razvoda 1, 52000 Pazin
  Radno mjesto: kustosica
  E-mail adresa: tanja@emi.hr
  Broj telefona na poslu: 052/622-220
  Područje stručnog/ znanstvenog interesa: tradicijska prehrana, hrana i identitet
 • Irena Kolbas

  Akademski stupanj: magistrica znanosti
  Ustanova zaposlenja: Etnografski muzej Zagreb
  Adresa ustanove: Trg Mažuranića 14, 10000 Zagreb
  Radno mjesto: voditeljica knjižnice, viši knjižničar, viši kustos
  E-mail adresa: ikolbas@emz.hr
  Broj telefona na poslu: 01/5507-876
  Područje stručnog/ znanstvenog interesa: muzealizacija jezika, izrada tezaurusa
 • Vesna Kolić Klikić

  Akademski stupanj: profesorica arheologije i etnologije
  Ustanova zaposlenja: Gradski muzej Nova Gradiška
  Adresa ustanove: Trg kralja Tomislava 7, 35400 Nova Gradiška
  Radno mjesto: muzejska savjetnica
  E-mail adresa: vesna.kolic-klikic@mail.inet.hr, vesna2@net.hr, vesna.kolic-klikic@gmng.hr
  Broj telefona na poslu: 035/331-580
  Područje stručnog/ znanstvenog interesa: materijalna, društvena i duhovna kultura
 • Tibor Komar

  Akademski stupanj: doktor znanosti
  Ustanova zaposlenja: Filozofski fakultet u Sveučilišta u Zagrebu, Odsjek za etnologiju i kulturnu antropologiju
  Adresa ustanove: Ivana Lučića 3, 10000 Zagreb
  Radno mjesto: znanstveni novak
  E-mail adresa: tkomar@ffzg.hr
  Broj telefona na poslu: 01/6120-134
  Područje stručnog/znanstvenog interesa: antropologija sporta, sakralna interpretacija krajobraza
 • Mirjana Kos

  Akademski stupanj: diplomirana etnologinja i kulturna antropologinja i diplomirana povjesničarka umjetnosti
  Ustanova zaposlenja: Hrvatski muzej turizma
  Adresa ustanove: Park Angiolina 1, 51410 Opatija
  Radno mjesto: kustosica na radnom mjestu ravnateljice
  E-mail adresa: mirjana.kos@hrmt.hr
  Broj telefona na poslu: 051/706-472
  Područje stručnog/ znanstvenog interesa: turistička povijest i baština na području Republike Hrvatske
 • Danijela Križanec-Beganović

  Akademski stupanj: diplomirana etnologinja i turkologinja
  Ustanova zaposlenja: Etnografski muzej Zagreb
  Adresa ustanove: Trg Mažuranića 14, 10000 Zagreb
  Radno mjesto: kustosica
  E-mail adresa: danijelakrizanec@gmail.com
  Broj telefona na poslu: 01/4826-220
  Područje stručnog/ znanstvenog interesa: narodna medicina i medicinska antropologija, Zbirka maski i Zbirka obrednih kruhova i peciva
 • Mladen Kuhar

  Akademski stupanj: diplomirani etnolog i profesor povijesti
  Ustanova zaposlenja: Ministarstvo kulture RH
  Adresa ustanove: Runjaninova 2, 10000 Zagreb
  Radno mjesto: stručni suradnik konzervator (+ položeni kustos etnolog)
  E-mail adresa: mladen.kuhar@min-kulture.hr , mladen.kuhar2@zg.t-com.hr
  Broj telefona na poslu: 01/4866-503
  Područje stručnog/ znanstvenog interesa: tradicijski obrti, znanja i vještine, nematerijalna kulturna baština (općenito), tradicijsko graditeljstvo Hrvatskog zagorja i Like, zaštita etnološke baštine, revitalizacija (materijalne i nematerijalne baštine) i stvaranje nove uloge kod etnoloških baštinskih elemenata u modernom okružju, stvaranje „novog“ muzejskog okružja za tradicijske etnološke elemente (npr. muzeja na otvorenom, zona tradicijskih obilježja i sl.)
 • Tihana Kušenić

  Akademski stupanj: diplomirana etnologinja i muzeologinja
  Ustanova zaposlenja: Muzeji Hrvatskog zagorja, Muzej „Staro selo“ Kumrovec, Centar za tradicijske obrte, znanja i vještine
  Adresa ustanove: Josipa Broza 19, 49295 Kumrovec
  Radno mjesto: kustosica
  E-mail adresa: craftattract@mhz.hr
  Broj telefona na poslu: 049/225-844
  Područje stručnog/ znanstvenog interesa: nematerijalna baština
 • Koraljka Kuzman Šlogar

  Akademski stupanj: doktorica znanosti
  Ustanova zaposlenja: Institut za etnologiju i folkloristiku
  Adresa ustanove: Šubićeva 42, 10000 Zagreb
  Radno mjesto: voditeljica dokumentacije
  E-mail adresa: koraljka@ief.hr
  Broj telefona na poslu: 01/ 4596-741
  Područje stručnog/ znanstvenog interesa: antropologija društvenog sjećanja, nacionalne manjine (Hrvati izvan Hrvatske); arhivistika, muzeologija
 • Sanja Lončar

  Akademski stupanj: doktorica znanosti
  Ustanova zaposlenja: Filozofski fakultet Sveučilišta u Zagrebu, Odsjek za etnologiju i kulturnu antropologiju
  Adresa ustanove: I. Lučića 3, 10000 Zagreb
  Radno mjesto: znanstvena novakinja-asistentica
  E-mail adresa: sloncar@ffzg.hr
  Broj telefona na poslu: 01/6120–129
  Područje stručnog/ znanstvenog interesa: antropologija mjesta i prostora, zaštita baštine, teme vezane uz arhitekturu, graditeljstvo, stambene prostore, kulturu stanovanja.
 • Karolina Lukač

  Akademski stupanj: diplomirana etnologinja i antropologinja
  Ustanova zaposlenja: Muzej Brodskog Posavlja
  Adresa ustanove: A. Starčevića 40, 35000 Slavonski Brod
  Radno mjesto: kustosica
  E-mail adresa: karolina.lukac@muzejbp.hr
  Broj telefona na poslu: 035/447-415
  Područje stručnog/ znanstvenog interesa: etnologija, antropologija (etnologija grada, subkulture, etnološka fotografija, narodna medicina)
 • Nikolina Luketić

  Akademski stupanj: diplomirana etnologinja i filozofkinja
  Ustanova zaposlenja: Pučko otvoreno učilište Ogulin (Zavičajni muzej Ogulin)
  Adresa ustanove: I.G.Kovačića 2, 47300 Ogulin
  Radno mjesto: ravnateljica
  E-mail adresa: pou-ogulin@ka.htnet.hr
  Broj telefona na poslu: 047/522-915
  Područje stručnog/ znanstvenog interesa: tradicijska kultura ogulinskog kraja (narodna nošnja, godišnji običaji, radni običaji, vokalna i plesna kultura)
 • Jasenka Lulić Štorić

  Akademski stupanj: doktorica znanosti
  Ustanova zaposlenja: Narodni muzej Zadar
  Adresa ustanove: Poljana pape Aleksandra III bb, 23000 Zadar
  Radno mjesto: viša kustosica, voditeljica Etnološkog odjela
  E-mail adresa: etnoloski.odjel@nmz.hr
  Broj telefona na poslu: 023/211-198
  Područje stručnog/ znanstvenog interesa: odnos muškarca i žene simboliziran u tradicijskoj kulturi
 • Barbara Margaretić

  Akademski stupanj: profesorica povijesti i etnologije
  Ustanova zaposlenja: Dubrovački muzeji, Etnografski muzej
  Adresa ustanove: Pred Dvorom 3, 20000 Dubrovnik
  Radno mjesto: kustosica
  E-mail adresa: barbara.margaretic@dumus.hr
  Broj telefona na poslu: 020/323-056, 091/3214-979
  Područje stručnog/ znanstvenog interesa: zbirke narodnih nošnjā Dubrovačkog primorja i Elafita, zbirke narodnih nošnjā Rijeke i Župe dubrovačke, zbirke uzoraka vezova Jelke Miš – Hrvatska, zbirke narodnih nošnjā i vezova Hrvatske i zbirke dokumentacijske građe o tradicijskoj kulturi, tekstil i odijevanje sredinom 19. i početkom 20. stoljeća po područjima zbirki
 • Mirjana Margetić

  Akademski stupanj: diplomirana etnologinja i profesorica muzeologije
  Ustanova zaposlenja: Etnografski muzej Istre/Mueso Etnografico dell’Istria
  Adresa ustanove: Trg Istarskog razvoda 1275. br. 1, 52000 Pazin
  Radno mjesto: kustosica – viša muzejska pedagoginja
  E-mail adresa: mirjana@emi.hr
  Broj telefona na poslu: 052/622-220
  Područje stručnog/ znanstvenog interesa: dječja kultura Istre, godišnji običaji, tradicijska odjeća, vizualna antropologija, odnosi s javnošću, muzejska edukacija
 • Jelena Marković

  Akademski stupanj: doktorica znanosti
  Ustanova zaposlenja: Institut za etnologiju i folkloristiku
  Adresa ustanove: Šubićeva 42, 10000 Zagreb
  Radno mjesto: viša asistentica (zvanje: znanstvena suradnica)
  E-mail adresa: jelena@ief.hr
  Broj telefona na poslu: 01/4596-713
  Područje stručnog/ znanstvenog interesa: metodologija i etika etnoloških i folklorističkih istraživanja, usmena tradiciju (posebice oblike pričanja o djetinjstvu), antropologija djetinjstva
 • Maja Martinec

  Akademski stupanj: diplomirana etnologinja i diplomirana bohemistica
  Ustanova zaposlenja: HRT, Redakcija narodne glazbe Glazbenoga programa Hrvatskoga radija.
  Adresa ustanove: Prisavlje 3, 10000 Zagreb
  Radno mjesto: urednica u programu
  E-mail adresa: Maja.Martinec@hrt.hr
  Broj telefona na poslu: 091/6348-946
  Područje stručnog/ znanstvenog interesa: smotre folklora u Hrvatskoj, Dalmatinska zagora, Ravni kotari, Banovina
 • Josipa Matijašić

  Akademski stupanj: diplomirana etnologinja i profesorica engleskog jezika
  Ustanova zaposlenja: Muzej Turopolja
  Adresa ustanove: Trg kralja Tomislava 1, 10410 Velika Gorica
  Radno mjesto: kustos
  E-mail adresa: jturcic@muzej-turopolja.hr
  Broj telefona na poslu: 01/ 6221-325
  Područje stručnog/ znanstvenog interesa: etnografska baština Turopolja, Posavine, Pokuplja i Vukomeričkih gorica
 • Nada Matijaško

  Akademski stupanj: profesorica filozofije i etnologije
  Ustanova zaposlenja: Podravka, prehrambena industrija d.d., A. Starčevića 32, Koprivnica
  Adresa ustanove: Muzej prehrane „Podravka“, Starogradska bb, 48000 Koprivnica
  Radno mjesto: kustosica
  E-mail adresa: nada.matijasko@podravka.hr
  Broj telefona na poslu: 048/222-009
  Područje stručnog/ znanstvenog interesa: istraživanje kulture prehrane općenito i uže, na prostoru sjeverozapadne Hrvatske, uključujući segmente materijalne, društvene i duhovne kulture
 • Dubravka Matoković

  Akademski stupanj: profesorica povijesti i etnologije
  Ustanova zaposlenja: Gradski muzej Požega
  Adresa ustanove: Matice hrvatske 1, 34000 Požega
  Radno mjesto: viša kustosica
  E-mail adresa: dubravkam@gmp.hr
  Broj telefona na poslu: 034/272-001
  Područje stručnog/ znanstvenog interesa: odijevanje, nakit, rukotvorstvo, običaji
 • Andrea Matošević

  Akademski stupanj: doktor znanosti
  Ustanova zaposlenja: Sveučilište Jurja Dobrile u Puli
  Adresa ustanove: Zagrebačka 30, 52100 Pula
  Radno mjesto: docent
  E-mail adresa: andrea.matosevic@gmail.com
  Broj telefona na poslu: 052/ 377 – 526
  Područje stručnog/ znanstvenog interesa: teorija i povijest etnologije/antropologije, antropologija rada i industrije, povijesna antropologija , popularna kultura
 • Marija Mesarić

  Akademski stupanj: profesorica talijanskog jezika i etnologije
  Ustanova zaposlenja: Muzej grada Koprivnice
  Adresa ustanove: Trg dr. Leandera Brozovića 1, 48000 Koprivnica
  Radno mjesto: kustosica, voditeljica Etnografske zbirke
  E-mail adresa: etnoantropo@muzej-koprivnica.hr; marija.mesaric@zg.t-com.hr
  Broj telefona na poslu: 048/642-539, 099/7336-019
  Područje stručnog/ znanstvenog interesa: istraživanju lokalne nematerijalne baštine te primjena muzeologije i etnologije i kulturne antropologije u muzejskoj djelatnosti
 • Krešimir Mijakovac

  Akademski stupanj: profesor povijesti i diplomirani povjesničar i etnolog
  Ustanova zaposlenja: Ministarstvo kulture, Konzervatorski odjel u Slavonskom Brodu
  Adresa ustanove: Ante Starčevića 43, 35000 Slavonski Brod
  Radno mjesto: viši stručni savjetnik – konzervator 
  E-mail adresa: kmijakovac@gmail.com, kresimir.mijakovac@min-kulture.hr
  Broj telefona na poslu: 035/212-575
  Područje stručnog/ znanstvenog interesa: zaštita kulturne baštine; tradicijsko graditeljstvo, nematerijalna kulturna baština
 • Zlatko Mileusnić

  Akademski stupanj: magistar znanosti
  Ustanova zaposlenja: Etnografski muzej Zagreb
  Adresa ustanove: Trg Mažuranića 14, 10000 Zagreb
  Radno mjesto: viši kustos
  E-mail adresa: zmileusnic@emz.hr
  Broj telefona na poslu:
  Područje stručnog/ znanstvenog interesa: tradicijska kultura Mediterana
 • Lana Milošević Đerek

  Akademski stupanj: diplomirana etnologinja i arheologinja
  Ustanova zaposlenja: Dubrovački muzeji, Etnografski muzej
  Adresa ustanove: Pred Dvorom 3, 20000 Dubrovnik
  Radno mjesto: kustosica
  E-mail adresa: lana.milosevic@dumus.hr
  Broj telefona na poslu: 020/323-018
  Područje stručnog/ znanstvenog interesa: nematerijalna kulturna baština, ruralna arhitektura i tradicijsko gospodarstvo, rukotvorstvo i obrt
 • Ana Mlinar

  Akademski stupanj: profesorica etnologije i sociologije
  Ustanova zaposlenja: Ministarstvo kulture, Konzervatorski odjel u Zagrebu
  Adresa ustanove: Mesnička 49, 10000 Zagreb
  Radno mjesto: viša stručna savjetnica konzervatorica
  E-mail adresa: ana.mlinar@min-kulture.hr
  Broj telefona na poslu: 01/4851-522
  Područje stručnog/ znanstvenog interesa: dokumentiranje, zaštita, obnova, revitalizacija i prezentacija seoskih naselja, tradicijskoga graditeljstva i privatnih zbirki
 • Slavica Moslavac

  Akademski stupanj: profesorica povijesti i etnologije
  Ustanova zaposlenja: Muzej Moslavine Kutina
  Adresa ustanove: Trg kralja Tomislava, 13, 44320 Kutina
  Radno mjesto: muzejska savjetnica
  E-mail adresa: smoslavac@muzej-moslavine.hr
  Broj telefona na poslu: 044/683-548, 091/2851-982
  Područje stručnog/ znanstvenog interesa: godišnji obredi i običaji moslavačko-posavskog kraja; narodne nošnje i kompletno tekstilno rukotvorstvo moslavačko-posavskog kraja; glazbena ostavština (teorija i praksa), te dječje igre moslavačko-posavsko-banovskog-bilogorskog kraja i dr.
 • Vltava Muk

  Akademski stupanj: diplomirana etnologinja i povjesničarka umjetnosti
  Ustanova zaposlenja: Zavičajni muzej Poreštine
  Adresa ustanove: Decumanus 9, 52440 Poreč
  Radno mjesto: kustosica
  E-mail adresa: vltava.muk@muzejporec.hr
  Broj telefona na poslu: 052/431-585
  Područje stručnog/ znanstvenog interesa: mitologija, religija, vjerovanja, narodna medicina, obrti i rukotvorstvo
 • Katica Mrgić

  Akademski stupanj: diplomirana etnologinja
  Ustanova zaposlenja: Gradski muzej Sisak
  Adresa ustanove: Kralja Tomislava 10, 44000 Sisak
  Radno mjesto: viša kustosica
  E-mail adresa: katica.mrgic@muzej-sisak
  Broj telefona na poslu:
  Područje stručnog/ znanstvenog interesa: kultura kao način života ovoga kraja
 • Iva Niemčić

  Akademski stupanj: doktorica znanosti
  Ustanova zaposlenja: Institut za etnologiju i folkloristiku
  Adresa ustanove: Šubićeva 42, 10000 Zagreb
  Radno mjesto: znanstvena suradnica
  E-mail adresa: iva@ief.hr
  Broj telefona na poslu: 01/4596-728
  Područje stručnog/ znanstvenog interesa: etnokoreologija, etnologija plesa, plesna zbivanja u prošlosti i sadašnjosti, fenomen nematerijalne kulturne baštine, plesovi s mačevima, parovni plesovi
 • Lidija Nikočević

  Akademski stupanj: doktorica znanosti
  Ustanova zaposlenja: Etnografski muzej Istre//Museo etnografico dell Istria
  Adresa ustanove: Trg istarskog razvoda 1275., br. 1., 52000 Pazin
  Radno mjesto: ravnateljica
  E-mail adresa: lidija@emi.hr
  Broj telefona na poslu: 052/622-220
  Područje stručnog/ znanstvenog interesa: muzeji, etnologija Istre, nematerijalna kultura, iseljeništvo, antropologija granice, običaji u suvremenosti.
 • Tamara Nikolić Đerić

  Akademski stupanj: diplomirana etnologinja i kulturna antropologinja i indologinja
  Ustanova zaposlenja: Etnografski muzej Istre//Museo etnografico dell Istria
  Adresa ustanove: Trg Istarskog razvoda 1, 52000 Pazin
  Radno mjesto: kustosica
  E-mail adresa: tamara@emi.hr
  Broj telefona na poslu:
  Područje stručnog/ znanstvenog interesa: vizualna antropologija (posebno kontekst nematerijalne kulture) i etnografski film, ekonomska i feministička antropologija, kulturni menadžment
 • Ivona Orlić

  Akademski stupanj: doktorica znanosti
  Ustanova zaposlenja: Etnografski muzej Istre/Museo etnografico dell Istria
  Adresa ustanove: Trg Istarskog razvoda 1275. br.1., 52000 Pazin
  Radno mjesto: kustosica
  E-mail adresa: ivona@emi.hr
  Broj telefona na poslu:052/622-220
  Područje stručnog/ znanstvenog interesa: Istra, identitet, prehrana, odgoj, turizam
 • Olga Orlić

  Akademski stupanj: doktorica znanosti
  Ustanova zaposlenja: Institut za antropologiju
  Adresa ustanove: Ljudevita Gaja 32, 10000 Zagreb
  Radno mjesto: znanstvena novakinja – viša asistentica
  E-mail adresa: Olga.Orlic@inantro.hr
  Broj telefona na poslu: 01/5535-114
  Područje stručnog/znanstvenog interesa: socio-kulturna antropologija, lingvistička antropologija, identitet/identifikacijski procesi, stereotipi/zacija, jezična raznolikost, kulturna raznolikost, nacionalne manjine, tekstil, teorijski pristupi, Istra, Korčula
 • Tomislav Oroz

  Akademski stupanj: doktor znanosti
  Ustanova zaposlenja: Sveučilište u Zadru, Odjel za etnologiju i kulturnu antropologiju
  Adresa ustanove: Franje Tuđmana 24i, 23000 Zadar
  Radno mjesto: asistent
  E-mail adresa: tomislav.oroz@gmail.com
  Broj telefona na poslu: 023/345-015
  Područje stručnog/ znanstvenog interesa: memory studies, island studies
 • Maja Pasarić

  Akademski stupanj: doktorica znanosti
  Ustanova zaposlenja: Institut za etnologiju i folkloristiku
  Adresa ustanove: Šubićeva 42, 10000 Zagreb
  Radno mjesto: znanstvena novakinja
  E-mail adresa: maja@ief.hr
  Broj telefona na poslu:
  Područje stručnog/ znanstvenog interesa: kulturna animalistika
 • Anita Paun-Gadža

  Akademski stupanj: profesorica fonetike i etnologije
  Ustanova zaposlenja: MHZ Muzej „Staro selo“ Kumrovec
  Adresa ustanove: Josipa Broza 19, 49295 Kumrovec
  Radno mjesto: viša kustosica
  E-mail adresa: a.paun.gadza-mss@mhz.hr
  Broj telefona na poslu:049/225-834
  Područje stručnog/ znanstvenog interesa: etnologija
 • Ana Perinić Lewis

  Akademski stupanj: doktorica znanosti
  Ustanova zaposlenja: Institut za antropologiju
  Adresa ustanove: Gajeva 32, 10000 Zagreb
  Radno mjesto: viša asistentica
  E-mail adresa: aperinic@inantro.hr
  Broj telefona na poslu: 01/5535-140
  Područje stručnog/ znanstvenog interesa: otočne zajednice, identitet/ identifikacijski procesi, stereotipi, migracije, književna antropologija
 • Vesna Peršić Kovač

  Akademski stupanj: profesorica etnologije i češkog jezika
  Ustanova zaposlenja: Koprivničko-križevačka županija
  Adresa ustanove: Nemčićeva 5, 48000 Koprivnica
  Radno mjesto: viša savjetnica za znanost, kulturu, sport i tehničku kulturu
  E-mail adresa: vesna.persic.kovac@kckzz.hr
  Broj telefona na poslu: 048/658-220
  Područje stručnog/ znanstvenog interesa: duhovna kultura, odijevanje, društva
 • Lana Peternel

  Akademski stupanj: doktorica znanosti
  Ustanova zaposlenja: Institut za migracije i narodnosti
  Adresa ustanove: Trg Stjepana Radića, 10000 Zagreb
  Radno mjesto: viša asistentica; znanstveno zvanje: znanstvena suradnica
  E-mail adresa: lanapeternel@yahoo.com; lana.peternel@imin.hr
  Broj telefona na poslu:
  Područje stručnog/ znanstvenog interesa: sociokulturna i primijenjena antropologija, konstrukcije identiteta, migracije, kulturne promjene, mladi
 • Duško Petrović

  Akademski stupanj: doktor znanosti
  Ustanova zaposlenja: Filozofski fakultet Sveučilišta u Zagrebu, Odsjek za etnologiju i kulturnu antropologiju
  Adresa ustanove: Ivana Lučića 3, 10000 Zagreb
  Radno mjesto: znanstveni novak – asistent
  E-mail adresa: dupetrov@ffzg.hr
  Broj telefona na poslu: 01/6120-126
  Područje stručnog/ znanstvenog interesa: politička antropologija, teorije kulturne antropologije, biopolitika
 • Tihana Petrović Leš

  Akademski stupanj: doktorica znanosti
  Ustanova zaposlenja: Filozofski fakultet Sveučilišta u Zagrebu, Odsjek za etnologiju i kulturnu antropologiju
  Adresa ustanove: Ivana Lučića 3, 10000 Zagreb
  Radno mjesto: izvanredna profesorica
  E-mail adresa: tihana.petrovic-les@hi.t-com.hr
  Broj telefona na poslu: 01/6120-129
  Područje stručnog/ znanstvenog interesa: nacionalna etnologija, povijest hrvatske etnologije, odijevanje i rukotvorstvo, nematerijalna kulturna baština
 • Željka Petrović Osmak

  Akademski stupanj: magistrica znanosti
  Ustanova zaposlenja: Etnografski muzej Zagreb
  Adresa ustanove: Trg Mažuranića 14, 10000 Zagreb
  Radno mjesto: kustosica
  E-mail adresa: zpetrovic@emz.hr
  Broj telefona na poslu: 01/5507-873
  Područje stručnog/ znanstvenog interesa: antropologija obrazovanja, antropologija društvenog sjećanja, etnomuzikologija
 • Iva Pleše

  Akademski stupanj: doktorica znanosti
  Ustanova zaposlenja: Institut za etnologiju i folkloristiku
  Adresa ustanove: Šubićeva 42, Zagreb
  Radno mjesto: znanstvena novakinja (u naslovnom zvanju znanstvene suradnice)
  E-mail adresa: piva@ief.hr
  Broj telefona na poslu:
  Područje stručnog/ znanstvenog interesa: etnografije interneta, metodologija etnografskog rada, baština
 • Tomislav Pletenac

  Akademski stupanj: doktor znanosti
  Ustanova zaposlenja: Filozofski fakultet Sveučilišta u Zagrebu, Odsjek za etnologiju i kulturnu antropologiju
  Adresa ustanove: Ivana Lučića 3, 10000 Zagreb
  Radno mjesto: izvanredni profesor
  E-mail adresa: tpletena@ffzg.hr
  Broj telefona na poslu: 01/6120-126
  Područje stručnog/ znanstvenog interesa: postkolonijalizam, postsocijalizam, teorija antropologije, povijest etnologije
 • Sanja Potkonjak

  Akademski stupanj: doktorica znanosti
  Ustanova zaposlenja: Filozofski fakultet Sveučilišta u Zagrebu, Odsjek za etnologiju i kulturnu antropologiju
  Adresa ustanove: Ivana Lučića 3, 10000 Zagreb
  Radno mjesto: viša asistentica
  E-mail adresa: spotkonj@ffzg.hr
  Broj telefona na poslu: 01/6120-133
  Područje stručnog/ znanstvenog interesa: metodologija, feministička antropologija, postkolonijalnost, postsocijalizam
 • Vedrana Premuž-Đipalo

  Akademski stupanj: profesorica etnologije i filozofije
  Ustanova zaposlenja: Etnografski muzej Split
  Adresa ustanove: Iza Vestibula 4, 21000 Split
  Radno mjesto: muzejska pedagoginja
  E-mail adresa: vedrana@etnografski-muzej-split.hr
  Broj telefona na poslu: 021/344-164
  Područje stručnog/ znanstvenog interesa: muzeologija, muzejska pedagogija, urbana antropologija, antropologija žene
 • Ines Prica

  Akademski stupanj: doktorica znanosti
  Ustanova zaposlenja: Institut za etnologiju i folkloristiku
  Adresa ustanove: Šubićeva 42, 10000 Zagreb
  Radno mjesto: znanstvena savjetnica
  E-mail adresa: ines@ief.hr
  Broj telefona na poslu:
  Područje stručnog/ znanstvenog interesa: antropološka teorija, post-socijalistički studiji
 • Sanja Puljar D’Alessio

  Akademski stupanj: doktorica znanosti
  Ustanova zaposlenja: Filozofski fakultet u Rijeci
  Adresa ustanove: Slavka Krautzeka bb, 51000 Rijeka
  Radno mjesto: docentica
  E-mail adresa: spuljar@ffri.hr
  Broj telefona na poslu:
  Područje stručnog/ znanstvenog interesa: vizualna antropologija, antropologija prostora
 • Zoja Radić

  Akademski stupanj: profesorica ruskog jezika i književnosti i etnologije
  Ustanova zaposlenja: Kninski muzej
  Adresa ustanove: Fra Luje Maruna 1, 22300 Knin
  Radno mjesto: kustosica
  E-mail adresa: zoya_radic@yahoo.com
  Broj telefona na poslu: 022/661- 899
  Područje stručnog/ znanstvenog interesa: etnografska baština kninskog područja
 • Ivana Radovani Podrug

  Akademski stupanj: profesorica povijesti i etnologije
  Ustanova zaposlenja: Ministarstvo kulture, Konzervatorski odjel u Splitu
  Adresa ustanove: Porinova 2, 21000 Split
  Radno mjesto: konzervatorica dokumentaristica
  E-mail adresa: ivana.radovani@min-kulture.hr
  Broj telefona na poslu:021/306-444
  Područje stručnog/ znanstvenog interesa: tradicijska organizacija prostora i graditeljstvo, ekonomska antropologija, primijenjena etnologija
 • Marija Raguž

  Akademski stupanj: profesorica hrvatskog jezika i književnosti i diplomirana etnologinja
  Ustanova zaposlenja: Medicinski fakultet Osijek
  Adresa ustanove: Huttlerova 4, 31000 Osijek
  Radno mjesto: znanstvena novakinja
  E-mail adresa: marija.raguz@mefos.hr
  Broj telefona na poslu:
  Područje stručnog/ znanstvenog interesa: etnologija Slavonije i Baranje općenito, tradicijska medicina, medicinska antropologija, jezik kao građa za izučavanje kulture
 • Marijeta Rajković Iveta

  Akademski stupanj: doktorica znanosti
  Ustanova zaposlenja: Filozofski fakultet Zagreb Sveučilišta u Zagrebu, Odsjek za etnologiju i kulturnu antropologiju
  Adresa ustanove: Ivana Lučića 3, 10000 Zagreb
  Radno mjesto: viša asistentica
  E-mail adresa: mrajkovi@ffzg.hr
  Broj telefona na poslu: 01/6120-127
  Područje stručnog/ znanstvenog interesa: antropologija migracija, manjinske zajednice
 • Zrinka Režić Tolj

  Akademski stupanj: doktorica znanosti
  Ustanova zaposlenja: Sveučilište u Dubrovniku
  Adresa ustanove: Branitelja Dubrovnika 41, 20000 Dubrovnik
  Radno mjesto: predavač za talijanski jezik
  E-mail adresa: zrinka.rezic@unidu.hr
  Broj telefona na poslu: 020/ 446-040
  Područje stručnog/ znanstvenog interesa: antropologija turizma
 • Tihana Rubić

  Akademski stupanj: doktorica znanosti
  Ustanova zaposlenja: Filozofski fakultet, Odsjek za etnologiju i kulturnu antropologiju
  Adresa ustanove: Ivana Lučića 3, 10000 Zagreb
  Radno mjesto: znanstvena novakinja
  E-mail adresa: trubic@ffzg.hr
  Broj telefona na poslu: 01/6120-127
  Područje stručnog/ znanstvenog interesa: etnologija obitelji, etnologija rada
 • Renata Santo

  Akademski stupanj: magistra etnologije i kulturne antropologije te hungarologije
  Ustanova zaposlenja: Etnografski muzej u Zagrebu
  Adresa ustanove: Trg Mažuranića 14, 10000 Zagreb
  Radno mjesto: kustosica
  E-mail adresa: santo.renata5@gmail.com
  Broj telefona na poslu: 01/6120-127
  Područje stručnog/ znanstvenog interesa: kulture svijeta, narodna medicina, antropologija plesa
 • Reana Senjković

  Akademski stupanj: doktorica znanosti
  Ustanova zaposlenja: Institut za etnologiju i folkloristiku
  Adresa ustanove: Šubićeva 42, Zagreb
  Radno mjesto: znanstvena savjetnica
  E-mail adresa: reana@ief.hr
  Broj telefona na poslu:
  Područje stručnog/ znanstvenog interesa: popularna kultura
 • Silvija Sitta

  Akademski stupanj: diplomirana etnologinja
  Ustanova zaposlenja: Gradski muzej Bjelovar
  Adresa ustanove: Trg Eugena Kvaternika 1, 43000 Bjelovar
  Radno mjesto: viša kustosica (voditeljica Etnološkog odjela)
  E-mail adresa: silvija_sitta@hotmail.com
  Broj telefona na poslu: 043/244-207
  Područje stručnog/ znanstvenog interesa: materijalna kultura Bilogore i Sjeverne Moslavine (osobito graditeljstvo, izrada tekstila, keramika, tradicionalno odijevanje autohtonog stanovništva i nacionalnih manjina koje žive na području Bjelovarsko-bilogorske županije), Česi na području Bjelovarsko-bilogorske županije, međusobne veze između hrvatske i češke etnologije
 • Tihana Stepinac Fabijanić

  Akademski stupanj: profesorica/ diplomirana etnologinja i profesorica engleskog jezika i književnosti
  Ustanova zaposlenja: Hrvatska akademija znanosti i umjetnosti, Zavod za povijesne i društvene znanosti, Rijeka
  Adresa ustanove: Ružićeva 5, 51000 Rijeka
  Radno mjesto: istraživačica suradnica
  E-mail adresa: tihana.fabijanic@post.t-com.hr
  Broj telefona na poslu: 091/1605-953
  Područje stručnog/ znanstvenog interesa: tradicijsko graditeljstvo, očuvanje baštine, revitalizacija i razvoj sela i malih gradova
 • Mirela Ravas

  Akademski stupanj: diplomirana etnologinja i antropologinja
  Ustanova zaposlenja: Ministarstvo kulture, Konzervatorski odjel u Osijeku
  Adresa ustanove: Kuhačeva 27, 31000 Osijek
  Radno mjesto: stručna suradnica konzervatorica
  E-mail adresa: mirela.strahinic@min-kulture.hr
  Broj telefona na poslu: 031/207-400
  Područje stručnog/ znanstvenog interesa: tradicijsko graditeljstvo, obrti
 • Zrinka Studen

  Akademski stupanj: profesorica povijesti umjetnosti i etnologije
  Ustanova zaposlenja: Ministarstvo kulture, Konzervatorski odjel u Bjelovaru
  Adresa ustanove: Trg Eugena Kvaternika 6, 43000 Bjelovar
  Radno mjesto: stručna suradnica konzervatorica
  E-mail adresa: zrinka.studen@min-kulture.hr
  Broj telefona na poslu: 043/221-041
  Područje stručnog/ znanstvenog interesa: graditeljska baština i pokretna kulturna dobra i običaji, odnosno nematerijalna baština
 • Vlasta Šabić

  Akademski stupanj: diplomirana etnologinja
  Ustanova zaposlenja: Muzej Slavonije, Osijek
  Adresa ustanove: Trg sv. Trojstva 6, 31000 Osijek
  Radno mjesto: viša kustosica
  E-mail adresa: vlasta.sabic@mso.hr
  Broj telefona na poslu: 031/250-737
  Područje stručnog/ znanstvenog interesa: narodne nošnje Slavonije i Baranje, godišnji običaji (Uskrs)
 • Goran-Pavel Šantek

  Akademski stupanj: doktor znanosti
  Ustanova zaposlenja: Filozofski fakultet Sveučilišta u Zagrebu, Odsjek za etnologiju i kulturnu antropologiju
  Adresa ustanove: Ivana Lučića 3, 10000 Zagreb
  Radno mjesto: izvanredni profesor
  E-mail adresa: gpsantek@ffzg.hr
  Broj telefona na poslu:
  Područje stručnog/ znanstvenog interesa: hrvatska i slavenska etnografija, povijest antropologije, antropološka teorija i metodologija, antropologija sporta, antropologija religije
 • Ivana Šarić Žic

  Akademski stupanj: magistrica znanosti
  Ustanova zaposlenja: Pomorski i povijesni muzej Hrvatskog primorja Rijeka
  Adresa ustanove: Muzejski trg 1, 51000 Rijeka
  Radno mjesto: kustosica
  E-mail adresa: ivana@ppmhp.hr
  Broj telefona na poslu: 051/553-667
  Područje stručnog/ znanstvenog interesa: maslinarstvo
 • Robert Šešerko

  Akademski stupanj: profesor pedagogije i diplomirani etnolog
  E-mail adresa: rseserko@ffzg.hr
  Broj telefona na poslu:
  Područje stručnog/ znanstvenog interesa: antropologija/etnografija obrazovanja, antropologija/etnografija djetinjstva/djece/mladenaštva/adolescencije
 • Luka Šešo

  Akademski stupanj: doktor znanosti
  Ustanova zaposlenja: Hrvatska akademija znanosti i umjetnosti Odsjek za etnologiju
  Adresa ustanove: Hebrangova 1, 10000 Zagreb
  Radno mjesto: viši asistent (s naslovnim zvanjem znanstvenog suradnika)
  E-mail adresa: luka@hazu.hr
  Broj telefona na poslu: 01/4895-150
  Područje stručnog/ znanstvenog interesa: antropologija religije, mitologija, tradicijska vjerovanja, pokladni običaji, mikrohistorijska istraživanja progona vještica, etnološki dokumentarni film, urbana antropologija, antropologija putovanja
 • Martina Šimunković

  Akademski stupanj: diplomirana povjesničarka umjetnosti i etnologinja
  Ustanova zaposlenja: Ministarstvo kulture
  Adresa ustanove: Runjaninova 2, 10000 Zagreb
  Radno mjesto: konzervatorica za kulturna dobra (voditeljica Odsjeka za nematerijalna kulturna dobra)
  E-mail adresa: martina.simunkovic@min-kulture.hr
  Broj telefona na poslu: 01/4666-631
  Područje stručnog/ znanstvenog interesa: nematerijalna kulturna baština/etnologija
 • Tea Škokić

  Akademski stupanj: doktorica znanosti
  Ustanova zaposlenja: Institut za etnologiju i folkloristiku
  Adresa ustanove: Šubićeva 42, 10000 Zagreb
  Radno mjesto: viša znanstvena suradnica
  E-mail adresa: tea@ief.hr
  Broj telefona na poslu: 01/4596-707
  Područje stručnog/ znanstvenog interesa: antropologija rada, antropologija seksualnosti, rodna i feministička antropologija
 • Nevena Škrbić Alempijević

  Akademski stupanj: doktorica znanosti
  Ustanova zaposlenja: Filozofski fakultet Sveučilišta u Zagrebu, Odsjek za etnologiju i kulturnu antropologiju
  Adresa ustanove: Ivana Lučića 3, 10000 Zagreb
  Radno mjesto: docentica
  E-mail adresa: nskrbic@ffzg.hr
  Broj telefona na poslu:01/ 6120-253
  Područje stručnog/ znanstvenog interesa: antropologija društvenog sjećanja, antropologija mjesta i prostora, studije predstavljanja, konstrukcija Sredozemlja
 • Žarko Španiček

  Akademski stupanj: doktor znanosti
  Ustanova zaposlenja: Ministarstvo kulture, Konzervatorski odjel u Požegi
  Adresa ustanove: Trg Matka Peića 3, 34000 Požega
  Radno mjesto: pročelnik konzervatorskog odjela
  E-mail adresa: zarko.spanicek@min-kulture.hr
  Broj telefona na poslu: 034/273-362
  Područje stručnog/ znanstvenog interesa: tradicijska baština Slavonije i Baranje
 • Dragica Šuvak

  Akademski stupanj: profesorica engleskog jezika i književnosti i etnologije
  Ustanova zaposlenja: Zavičajni muzej Slatina
  Adresa ustanove: Ante Kovačića 1, 33520 Slatina
  Radno mjesto: ravnateljica i viša kustosica
  E-mail adresa: muzej-slatina@vt.t-com.hr
  Broj telefona na poslu: 033/551-171
  Područje stručnog/ znanstvenog interesa: etnologija slatinskog kraja
 • Jelena Tisaj

  Akademski stupanj: profesorica hrvatskog jezika i književnosti i diplomirana etnologinja
  Ustanova zaposlenja: Muzej Međimurja Čakovec
  Adresa ustanove: Trg Republike 5, 40000 Čakovec
  Radno mjesto: kustosica-pripravnica
  E-mail adresa: jelica.tisaj@gmail.com
  Broj telefona na poslu: 040/313-499
  Područje stručnog/ znanstvenog interesa: materijalna i nematerijalna kulturna baština s područja Međimurja
 • Sandra Urem

  Akademski stupanj: diplomirana etnologinja i sociologinja
  Ustanova zaposlenja: Sveučilište u Zadru, Odjel za etnologiju i kulturnu antropologiju
  Adresa ustanove: Mihovila Pavlinovića bb (Rektorat); Ulica dr. Franje Tuđmana 24 i, 23000Zadar
  Radno mjesto: asistentica
  E-mail adresa: surem@unizd.hr, urem.sandra@gmail.com
  Broj telefona na poslu: 023/345-015
  Područje stručnog/ znanstvenog interesa: vizualna antropologija i etnografski film, medicinska antropologija i etnomedicina, antropologija umjetnosti, otočne studije
 • Jelka Vince Pallua

  Akademski stupanj: doktorica znanosti
  Ustanova zaposlenja: Institut društvenih znanosti Ivo Pilar
  Adresa ustanove: Marulićev trg 19, 10000 Zagreb
  Radno mjesto: viša znanstvena suradnica
  E-mail adresa: jelka.vince@gmail.com
  Broj telefona na poslu: 01/4886-825, 01/2319-705
  Područje stručnog/ znanstvenog interesa: hrvatska i slavenska etnografija, povijest hrvatske etnološke misli u europskom kontekstu, mitologija, mediteranistika i tradicijske kulture jadranskoga Sredozemlja, žena u tradicijskoj kulturi, Hrvati u Italiji i Talijani u Hrvatskoj
 • Branka Vojnović Traživuk

  Akademski stupanj: doktorica znanosti
  Ustanova zaposlenja: Etnografski muzej Split
  Adresa ustanove: Iza Vestibula 4, 21000 Split
  Radno mjesto: muzejska savjetnica
  E-mail adresa: branka@etnografski-muzej-split.hr
  Broj telefona na poslu: 021/344-164
  Područje stručnog/ znanstvenog interesa: narodna umjetnost / likovni folklor, muzeologija
 • Jagoda Vondraček Mesar

  Akademski stupanj: magistrica znanosti
  Ustanova zaposlenja: Muzej Prigorja
  Adresa ustanove: Trg Dragutina Domjanića 5, 10360 Sesvete
  Radno mjesto: viša kustosica
  E-mail adresa: jagoda.vm@muzejprigorja.hr
  Broj telefona na poslu: 01/2058-034, 2001 601 (tajnik)
  Područje stručnog/ znanstvenog interesa: svadbeni običaji, govor Sesvetskog prigorja, regija Sesvetsko prigorje
 • Ivana Vuković

  Akademski stupanj: diplomirana etnologinja i profesorica ruskog jezika i književnosti
  Ustanova zaposlenja: Etnografski muzej Split
  Adresa ustanove: Iza Vestibula 4, 21000 Split
  Radno mjesto: kustosica
  E-mail adresa: ivana@etnografski-muzej-split.hr
  Broj telefona na poslu: 021/344-164
  Područje stručnog/ znanstvenog interesa: primijenjena muzeologija, tradicijsko gospodarstvo i odijevanje, antropologija religije
 • Marinko Vuković

  Akademski stupanj: doktor znanosti
  Ustanova zaposlenja: Hrvatska akademija znanosti i umjetnosti
  Adresa ustanove: Strossmayerov trg 2, 10000 Zagreb
  Radno mjesto: arhivist
  E-mail adresa: marinkovukovic71@hotmail.com
  Broj telefona na poslu: 01/4895-111 (kućni 517)
  Područje stručnog/ znanstvenog interesa: stručni rad – arhivski poslovi, znanstveni rad – migracije i identitet – Istočna Hrvatska (Slavonija), suradnja na projektima kod prof. Černelić i doc. dr. Gorana Pavela-Šanteka
 • Ana-Marija Vukušić

  Akademski stupanj: doktorica znanosti
  Ustanova zaposlenja: Institut za etnologiju i folkloristiku
  Adresa ustanove: Šubićeva 42, 10000 Zagreb
  Radno mjesto: znanstvena novakinja, viša asistentica
  E-mail adresa: bekavac@ief.hr
  Broj telefona na poslu:01/4596-700
  Područje stručnog/ znanstvenog interesa: kultura sjećanja, tradicija, pripadnost, autoetnografija, metodologija
 • Hrvoje Vuletić

  Akademski stupanj: diplomirani etnolog i arheolog
  Ustanova zaposlenja: Ministarstvo kulture, Konzervatorski odjel u Splitu
  Adresa ustanove: Porinova bb, 21000 Split
  Radno mjesto: viši stručni savjetnik konzervator
  E-mail adresa: hrvoje.vuletic@min-kulture.hr
  Broj telefona na poslu: 021/305-444
  Područje stručnog/ znanstvenog interesa: tradicijsko graditeljstvo
 • Tvrtko Zebec

  Akademski stupanj: doktor znanosti
  Ustanova zaposlenja: Institut za etnologiju i folkloristiku
  Adresa ustanove: Šubićeva 42, 10000 Zagreb
  Radno mjesto: znanstveni savjetnik, ravnatelj Instituta
  E-mail adresa: zebec@ief.hr
  Broj telefona na poslu: 01/4596-700
  Područje stručnog/ znanstvenog interesa: plesna istraživanja, etnokoreologija, nematerijalna kulturna baština
 • Mirjana Zec

  Akademski stupanj: profesorica etnologije i povijesti umjetnosti
  Ustanova zaposlenja: Dubrovački muzeji, Etnografski muzej
  Adresa ustanove: Od Rupa 5, Dubrovnik, 20000 Dubrovnik
  Radno mjesto: viša kustosica
  E-mail adresa: mirjanazecmirjana@gmail.com
  Broj telefona na poslu:
  Područje stručnog/ znanstvenog interesa:
 • Vesna Zorić

  Akademski stupanj: profesorica etnologije i jugoslavistike
  Ustanova zaposlenja: Etnografski muzej Zagreb
  Adresa ustanove: Trg Mažuranića 14, 10000 Zagreb
  Radno mjesto: muzejska savjetnica
  E-mail adresa: vzoric@emz.hr
  Broj telefona na poslu: 01/4826-220
  Područje stručnog/ znanstvenog interesa: tekstil, tradicijsko ruho
 • Maja Žebčević Matić

  Akademski stupanj: diplomirana etnologinja i povjesničarka umjetnosti
  Ustanova zaposlenja: Gradski muzej Požega
  Adresa ustanove: Matice hrvatske 1, 34000 Požega
  Radno mjesto: viša kustosica
  E-mail adresa: maja@gmp.hr
  Broj telefona na poslu: 034/282-001
  Područje stručnog/ znanstvenog interesa: tradicijska duhovna kultura Požege i Požeštine s naglaskom na životne običaje, vinogradarstvo, prehrana, te život i djela Dragutina Lermana, Ive Čakalića, i Friedricha Salomona Kraussa
 • Marija Živković

  Akademski stupanj: diplomirana etnologinja i profesorica povijesti
  Ustanova zaposlenja: Etnografski muzej Zagreb
  Adresa ustanove: Trg Mažuranića 14, 10000 Zagreb
  Radno mjesto: viša kustosica
  E-mail adresa: mzivkovic@emz.hr
  Broj telefona na poslu: 01/4826-220
  Područje stručnog/ znanstvenog interesa: antropologija emocija, Zbirka izvaneuropskih kultura
 • Ana Wild

  Akademski stupanj: diplomirana etnologinja i komparatistica, diplomirana novinarka
  Ustanova zaposlenja: Muzej Slavonije Osijek
  Adresa ustanove: Trg sv. Trojstva 6, 31000 Osijek
  Radno mjesto: kustosica
  E-mail adresa: ana.wild@mso.hr
  Broj telefona na poslu: 031/250-737
  Područje stručnog/ znanstvenog interesa: tradicijsko gospodarstvo, arhitektura i obrti, vizualna antropologija (obiteljske fotografije, etnografski film)

ČLANOVI UMIROVLJENICI

 • mr. sc. Katarina Dinka Alaupović Gjeldum

  Akademski stupanj:
  Ustanova prijašnjeg zaposlenja:
  E-mail adresa:
  Broj telefona:
  Područje stručnog/ znanstvenog interesa:
 • Jasna Andrić, prof.

  Akademski stupanj:
  Ustanova prijašnjeg zaposlenja:
  E-mail adresa:
  Broj telefona:
  Područje stručnog/ znanstvenog interesa:
 • Josip Barlek, prof.

  Akademski stupanj:
  Ustanova prijašnjeg zaposlenja:
  E-mail adresa:
  Broj telefona:
  Područje stručnog/ znanstvenog interesa:
 • prof. emeritus dr. sc. Vitomir Belaj

  Akademski stupanj:
  Ustanova prijašnjeg zaposlenja:
  E-mail adresa:
  Broj telefona:
  Područje stručnog/ znanstvenog interesa:
 • Katarina Bišćan

  Akademski stupanj:
  Ustanova prijašnjeg zaposlenja:
  E-mail adresa:
  Broj telefona:
  Područje stručnog/ znanstvenog interesa:
 • Andrija Bratanić

  Akademski stupanj:
  Ustanova prijašnjeg zaposlenja:
  E-mail adresa:
  Broj telefona:
  Područje stručnog/ znanstvenog interesa:
 • dr. sc. Vjera Bonifačić

  Akademski stupanj:
  Ustanova prijašnjeg zaposlenja:
  E-mail adresa:
  Broj telefona:
  Područje stručnog/ znanstvenog interesa:
 • mr. sc. Danica Draganić

  Akademski stupanj:
  Ustanova prijašnjeg zaposlenja:
  E-mail adresa:
  Broj telefona:
  Područje stručnog/ znanstvenog interesa:
 • dr. sc. Branko Đaković

  Akademski stupanj: doktor znanosti, red. prof.
  Ustanova prijašnjeg zaposlenja: Filozofski fakultet Sveučilišta u Zagrebu, Odsjek za etnologiju i kulturnu antropologiju
  E-mail adresa: bdakovic@ffzg.hr
  Broj telefona: 01/6120-131
  Područje stručnog/ znanstvenog interesa: tradicijska kultura južnih Slavena, etnografija jugoistočne Europe, ruralno graditeljstvo i stanovanje, etnološka kartografija
 • Nerina Eckhel

  Akademski stupanj:
  Ustanova prijašnjeg zaposlenja:
  E-mail adresa:
  Broj telefona:
  Područje stručnog/ znanstvenog interesa:
 • Damodar Frlan, prof.

  Akademski stupanj:
  Ustanova prijašnjeg zaposlenja:
  E-mail adresa:
  Broj telefona:
  Područje stručnog/ znanstvenog interesa:
 • Beata Gothardi Pavlovsky, prof.

  Akademski stupanj:
  Ustanova prijašnjeg zaposlenja:
  E-mail adresa:
  Broj telefona:
  Područje stručnog/ znanstvenog interesa:
 • mr. sc. Miroslava Hadžihusejnović-Valašek

  Akademski stupanj:
  Ustanova prijašnjeg zaposlenja:
  E-mail adresa:
  Broj telefona:
  Područje stručnog/ znanstvenog interesa:
 • Višnja Huzjak, prof.

  Akademski stupanj:
  Ustanova prijašnjeg zaposlenja:
  E-mail adresa:
  Broj telefona:
  Područje stručnog/ znanstvenog interesa:
 • Ivanka Ivkanec, prof.

  Akademski stupanj: profesorica etnologije i sociologije
  Ustanova prijašnjeg zaposlenja: Etnografski muzej Zagreb
  E-mail adresa: iivkanec@emz.hr
  Broj telefona: 01/4826-220
  Područje stručnog/ znanstvenog interesa: narodne nošnje dinaridskog područja Hrvatske, narodni nakit Hrvatske (+ recentno zlatarstvo), spolnost u tradicijskoj kulturi Hrvatske, problematika suvenira.
 • mr. sc. Ljubica Katunar

  Akademski stupanj: magistrica znanosti
  Ustanova prijašnjeg  zaposlenja: Filozofski fakultet Sveučilišta u Zagrebu
  E-mail adresa: lkatunar@ffzg.hr
  Broj telefona: 01/6120-038
  Područje stručnog/ znanstvenog interesa: godišnji običaji, mitologija
 • dr. sc. Ivan Lozica

  Akademski stupanj:
  Ustanova prijašnjeg zaposlenja:
  E-mail adresa:
  Broj telefona:
  Područje stručnog/ znanstvenog interesa:
 • Dunja Majnarić, prof.

  Akademski stupanj:
  Ustanova prijašnjeg zaposlenja:
  E-mail adresa:
  Broj telefona:
  Područje stručnog/ znanstvenog interesa:
 • dr. sc. Ljiljana Marks

  Akademski stupanj:
  Ustanova prijašnjeg zaposlenja:
  E-mail adresa:
  Broj telefona:
  Područje stručnog/ znanstvenog interesa:
 • Jana Mihalić, prof.

  Akademski stupanj: profesorica njemačkog jezika i etnologije
  Ustanova prijašnjeg zaposlenja: Gradski muzej Karlovac
  E-mail adresa: jana.mihalic@gmk.hr
  Broj telefona: 047/412-381
  Područje stručnog/ znanstvenog interesa: običaji, nošnje i oglavlja karlovačkog područja, etnografska zbirka
 • dr. sc. Aleksandra Muraj

  Akademski stupanj:
  Ustanova prijašnjeg zaposlenja:
  E-mail adresa:
  Broj telefona:
  Područje stručnog/ znanstvenog interesa:
 • Mirjana Randić, prof.

  Akademski stupanj:
  Ustanova prijašnjeg zaposlenja:
  E-mail adresa:
  Broj telefona:
  Područje stručnog/ znanstvenog interesa:
 • dr. sc. Nives Ritig Beljak

  Akademski stupanj: doktorica znanosti
  Ustanova prijašnjeg zaposlenja: Institut za etnologiju i folkloristiku
  E-mail adresa: nbeljak@yahoo.com
  Broj telefona: 01/4596-709
  Područje stručnog/ znanstvenog interesa: istraživanje hrane, baština, kulinarski turizam, food habits i sl.
 • mr. sc. Lela Roćenović

  Akademski stupanj: magistrica znanosti
  Ustanova prijašnjeg zaposlenja: Samoborski muzej
  E-mail adresa: samoborski.muzej@zg.t-com.hr
  Broj telefona: 01/3361-014
  Područje stručnog/ znanstvenog interesa: običaji i ostale pojave s područja samoborskog kraja
 • mr. sc. Božica Somek-Machala

  Akademski stupanj:
  Ustanova prijašnjeg zaposlenja:
  E-mail adresa:
  Broj telefona:
  Područje stručnog/ znanstvenog interesa:
 • mr. sc. Dunja Šarić

  Akademski stupanj: magistrica znanosti
  Ustanova prijašnjeg zaposlenja: Muzeji Hrvatskog zagorja-Muzej “Staro selo” Kumrovec
  E-mail adresa: d.saric-mss@mhz.hr
  Broj telefona: 049/225-832, 830, 840
  Područje stručnog/ znanstvenog interesa: tradicijska kultura Hrvatskog zagorja, materijalna i nematerijalna baština, muzeji na otvorenome
 • mr. sc. Ivan Šestan

  Akademski stupanj:
  Ustanova prijašnjeg zaposlenja:
  E-mail adresa:
  Broj telefona:
  Područje stručnog/ znanstvenog interesa:
 • Branka Uzelac, prof.

  Akademski stupanj: profesorica etnologije i sociologije
  Ustanova prijašnjeg zaposlenja: Muzej Đakovštine Đakovo
  E-mail adresa: branka.uzelac@muzej-djakovstine.hr
  Broj telefona: 031//813-254
  Područje stručnog/ znanstvenog interesa: tekstilno rukotvorstvo, tradicijski obrti, životni običaji 
 •  dr. sc. Zorica Vitez

  Akademski stupanj:
  Ustanova prijašnjeg zaposlenja:
  E-mail adresa:
  Broj telefona:
  Područje stručnog/ znanstvenog interesa:

POČASNI ČLANOVI

mr. sc. Božo Biškupić

PREMINULI ČLANOVI

akademkinja Maja Bošković Stulli
prof. dr. Ivan Cifrić
Marija Maja Kožić
Zdenka Lechner, prof.
dr. sc. Jelka Radauš Ribarić
Vesna Rapo
mr. sc. Branka Šprem Lovrić

dr. sc. Tomo Vinšćak

 

 

Kontakt

Nagrada Milovan Gavazzi

Dodjeljuje se istaknutim pojedinkama/pojedincima za izuzetan i trajan doprinos promicanju etnološke struke