English

O hed-biblioteci

Upravni odbor Hrvatskog etnološkog društva na sjednici 29.11.2013. godine donio je odluku o pokretanju mrežne nakladničke cjeline pod nazivom hed-biblioteka.

hed-biblioteka zamišljena je primarno kao nakladnički niz digitalnih publikacija s područja etnologije, kulturne antropologije, folkloristike i ostalih srodnih disciplina iz područja društvenih i humanističkih znanosti te kao jedna od osnovnih djelatnosti koje bi Društvo, kroz svoj strateški razvoj, imalo kao prioritet.

U početnim koracima osmišljavanja hed-biblioteke, savjetodavnu stručnu pomoć uputili su djelatnici knjižnične i izdavačke službe Filozofskog fakulteta u Zagrebu, napose gospođa Iva Melinščak Zlodi (Knjižnica Filozofskog fakulteta, e-izvori) i gospodin Boris Bui (FF-press), na čemu im Uredništvo hed-biblioteke srdačno zahvaljuje.

Zašto e-biblioteka?

hed-biblioteka nakladnički je projekt čiji je cilj priključivanje suvremenim izdavačkim platformama u vremenu sveprisutnosti digitalno posredovanih informacija te jačanje elektroničke knjige. Misija hed-biblioteke je demokratiziranje medija objave znanstvenih radova. hed-biblioteka otvorena je za radove koji inovativnim etnografskim pristupima tematiziraju suvremene kulturne procese i pomažu većoj vidljivosti i širem društvenom utjecaju etnologije i kulturne antropologije.

Odlukom o pokretanju nakladništva elektronskih knjiga Hrvatsko etnološko društvo pokušava odgovoriti na zahtjeve digitalnog doba, smanjiti troškove objave znanstvenih knjiga, te u okviru krovne strukovne organizacije sustavno promicati etnološka i kulturnoantropološka znanja i spoznaje.

Elektronička publikacija ima niz prednosti u odnosu na „klasičnu“ tiskanu knjigu: omogućuje, prije svega, brzu i neograničenu dostupnost te veliku javnu vidljivost znanstvene produkcije. Uočivši potrebu za povećanom vidljivosti i dostupnosti hrvatske znanstvene produkcije u etnologiji i kulturnoj antropologiji, HED želi predstaviti vlastitu elektronsku nakladničku cjelinu. Uzor u implementaciji novih medija u (znanstvenom) izdavaštvu HED pronalazi u raznim postojećim platformama kao što su:
– „elektronička knjiga“ Društva za promicanje književnosti na novim medijima (http://www.elektronickeknjige.com/);
– regionalne platforme: Mirovnog inštituta iz Ljubljane (Zbirka Mediawatch http://www.mirovni-institut.si/Publikacija/All/si/) i Anthroserbia, Odeljenja za etnologiju i kulturnu antropologiju Filozofskoga fakulteta u Beogradu (http://www.anthroserbia.org/).

hed–biblioteka cilja širokoj publici, a politikama otvorenog pristupa pokušava osnažiti dostupnost i pojačati recepciju domaće teorijske i etnografske misli.

hed-biblioteka dostupna je na otvorenom i besplatnom pristupu za preuzimanje na mrežnim stranicama http://www.hrvatskoetnoloskodrustvo.hr/

hed-biblioteka objavljivat će:
a) autorske knjige
b) zbornike radova i uredničke knjige

hed–biblioteka kao digitalno nakladništvo omogućuje:
– smanjenje cijene koštanja knjige (cca: 5.000,00- 7.000,00 kn po mrežnoj cjelini tj. knjizi)
– brzu objavu novijih istraživanja
– bržu objavu knjiga mladih autora
– veću vidljivost istraživanja u etnologiji i kulturnoj antropologiji (nacionalno i regionalno)
– veću dohvatljivost putem otvorenog pristupa elektroničke publikacije (pristup bez ograničenja)
– besplatnu i trenutnu dostupnost

I sve to uz:
– zadržavanje standarda uredničke obrade rukopisa (poštivanje formalne i sadržajne analize, recenzentski postupak (čije standarde propisuje Ministarstvo znanosti, obrazovanja i sporta RH) koji omogućuje znanstvenu valorizaciju knjige)
– domaće uredništvo i međunarodni savjet (sastavljen od vrhunskih stručnjaka iz područja etnologije i kulturne antropologije s regionalnom ekspertizom i lokalnom jezičnom kompetencijom)
– uključivanje u sustav ISBN (za tzv. knjigu na drugom mediju)
– uvrštavanje publikacije u knjižni katalog Hrvatskog arhiva web-a pri Nacionalnoj i sveučilišnoj knjižnici u Zagrebu (HAW)
– poštivanje kriterija jedinstvenosti – publikacija objavljena primarno kao elektronska knjiga (uz ostavljenu mogućnost naknadne objave tiskanog primjerka)

Uredništvo
dr. sc. Sanja Potkonjak (Filozofski fakultet, Svučilište u Zagrebu)
dr. sc. Tihana Rubić (Filozofski fakultet, Sveučilište u Zagrebu)
dr. sc. Tihana Petrović Leš (Filozofski fakultet, Sveučilište u Zagrebu)
dr. sc. Luka Šešo (Hrvatsko katoličko sveučilište u Zagrebu)

Poziv za predaju rukopisa hed-biblioteke 

hed-biblioteka otvorena je za radove koji inovativnim etnografskim pristupima tematiziraju suvremene kulturne pojave i procese i pomažu većoj vidljivosti i širem društvenom utjecaju etnologije i kulturne antropologije.

Rukopisi predani uredništvu hed-biblioteke formalno će se i sadržajno obrađivati u standardu znanstvenih i stručnih knjiga po preporukama Ministarstva znanosti, obrazovanja i sporta RH i Ministarstva kulture RH.

Rokovi za predaju rukopisa:  kontinuirano (tijekom cijele godine).

O prihvaćanju rukopisa odlučuje Uredništvo biblioteke.

Kontakt
hed-biblioteka
Hrvatsko etnološko društvo
Filozofski fakultet
Ivana Lučića 3
10000 Zagreb
hed.biblioteka@gmail.com

Kontakt

Nagrada Milovan Gavazzi

Dodjeljuje se istaknutim pojedinkama/pojedincima za izuzetan i trajan doprinos promicanju etnološke struke