English

Iva Grubiša: Okus doma: kulturnoantropološki osvrt na integraciju migranata u Zagrebu

Knjiga autorice Ive Grubiše Okus doma: kulturnoantropološki osvrt na integraciju migranata u Zagrebu predstavlja suvremeni znanstveni pristup aktualnoj i gorućoj temi migracije te s njom povezanih izazova inkluzije i integracije ljudi zahvaćenih nedavnim takozvanim migracijskim krizama koje su zahvatile i Hrvatsku kroz vizuru Zadruge za interkulturnu suradnju Okus doma.

Autorica kroz kvalitativni metodološki pristup provodeći dubinske, polustrukturirane i nestrukturirane intervjue te promatranjem sa sudjelovanjem pokušava iznaći odgovor na istraživačko pitanje ostvaruje li se i na koje načine kroz djelovanje i aktivnosti kolektiva Okus doma integracija migranata, uzevši kao primjer grad Zagreb. Također je jedna od osnovnih zadaća autoričinog istraživanja i osluhnuti i prenijeti glas migranata koji je često, u senzacionalističkim medijskim izvještavanjima o krizi s jedne, i teškoj situaciji na terenu s druge strane, izostajao.

Zadruga Okus doma, započevši tek kao dobronamjeran kontakt volontera Centra za mirovne studije prema ljudima koji su boravili u Prihvatilištu za tražitelje azila u Kutini, a razvivši se u kulinarsko-jezični kolektiv koji je brojnim pojedincima značio šansu za osamostaljenje i život, Ivi Grubiši bio je idealan teren za istraživanje i propitivanje problema s kojima se mnogi migranti po dolasku u Hrvatsku susreću. Na taj joj je način omogućeno da ponudi nešto drugačiju perspektivu koja će migrantima pristupiti kao aktivnim građanima što se ispostavilo dobrom prilikom da kroz životne primjere članova Okusa doma pokaže kompleksnost procesa integracije.

Kroz isprepletenu ulogu istraživačice i volonterke autorici je omogućen istraživački pogled iznutra, a da bi dobila detaljne uvide u razmišljanja i iskustva članova Okusa doma, s ukupno devet sugovornika provodila je polustrukturirane i nestrukturirane intervjue kroz period od nekoliko mjeseci, na hrvatskom i engleskom jeziku. Obuhvaćeni su time gotovo svi pojedinci koji su tada bili aktivno angažirani u svakodnevnom radu i poslovanju Okusa doma.

Autoričin metodološki pristup također nas upoznaje i s okvirnom vremenskom crtom kojom se Okus doma na svojem putu kretao, pa stoga ovu knjigu naziva „dokument[om] vremena”, budući da prati rad Zadruge od osnivanja do pokretanja cateringa, prateći njezine članove prije uključivanja u rad Okusa doma, njihov razvoj tijekom te kako oni izgledaju nakon što su postali dijelom tog kolektiva, čemu i sama autorica svjedoči.

Knjiga se može podijeliti u dvije cjeline – prvu, koja propituje grad i iskustva grada autoričinih sugovornika u kontekstu njihovog angažmana u Okusu doma, te drugu, u kojoj se istražuje hrana kao medij, odnosno uloga koju kulinarska iskustva i prakse imaju u radu kolektiva i životima sugovornika. Ove se dvije tematske cjeline kroz knjigu isprepliću jer, kako navodi autorica, nemoguće ih je promatrati posve zasebno. Tako će se u poglavlju o gradu spominjati i hrana te obrnuto, dok će se pitanje integracije provlačiti kroz čitav tekst ispreplićući se i s razmišljanjima o gradu i s kulinarskim iskustvima.

_
Knjigu možete preuzeti ovdje

 

Kontakt

Nagrada Milovan Gavazzi

Dodjeljuje se istaknutim pojedinkama/pojedincima za izuzetan i trajan doprinos promicanju etnološke struke