English

Helena Tolić: Splitska Radunica kao turistička destinacija: studija društvenih interakcija

Helena Tolić: Splitska Radunica kao turistička destinacija: studija društvenih interakcija

Knjiga autorice Helene Tolić i naslova Splitska Radunica kao turistička destinacija. Studija društvenih interakcija, etnološka je i kulturnoantropološka studija jedne znamenite splitske ulice, Radunice, koja je mjesto autoričinog istraživačkog interesa, insajderskog iskustva te primjer transformacije mjesta i prostora u procesu postajanja i bivanja turističkom destinacijom.

Prostorne i društvene, svakodnevne interakcije i infrastrukture bivaju transformirane u skladu s percepcijama i konstrukcijama ‘potreba’ u proizvodnji turističkoga mjesta. Knjigom se predstavlja i propituje složen proces međutujecaja politike upravljanja turizmom i lokalne razine (zajednice).

_
Knjigu možete preuzeti ovdje.

Kontakt

Nagrada Milovan Gavazzi

Dodjeljuje se istaknutim pojedinkama/pojedincima za izuzetan i trajan doprinos promicanju etnološke struke