English

Upute suradnicima

Rukopisi za časopis predaju se preko mrežne stranice Open Journal Systems: http://hrcak.srce.hr/ojs/index.php/etnoloska-tribina.

Upute za predaju rada te informacije o uredničkom i recenzijskom postupku dostupne su na: http://hrcak.srce.hr/etnoloska-tribina.

Uredništvo Etnološke tribine u radu se vodi Standardom uredničkog rada (https://mzo.hr/sites/default/files/migrated/standard-urednickog-rada.pdf) i COPE standardom koje preporuča Ministarstvo znanosti i obrazovanja.

ČLANCI – 30 000 – 45 000 znakova (s razmacima) uključivo: naslov članka (na hrvatskom i engleskom jeziku), ime autora i adresa ustanove u kojoj radi, e-mail adresa, sažetak do 100 riječi i ključne riječi (na hrvatskom i na engleskom jeziku), tekst članka, bilješke (svesti na minimum), bibliografija. Podnaslovi se ne numeriraju.

PRIKAZI – 6 000 – 8 000 znakova (s razmacima).

PRILOZI (slikovni, notni i dr.) – priložiti popis priloga na kraju teksta; priloge označiti rednim brojevima slijedom pojavljivanja u tekstu, opisati priloge jednom rečenicom, navesti autora priloga i datum nastanka priloga, a u tekstu označiti mjesta s kojima su prilozi povezani. Svi preneseni prilozi moraju imati potvrdu o ustupanju priloga za objavu u časopisu. Prilozi moraju kvalitetom zadovoljiti uvjete tiska (min. 300 dpi).

CITATI – citat do 45 riječi navoditi unutar teksta regularnim fontom slova i označiti navodnicima; ukoliko je citat veći, treba ga izdvojiti iz cjeline teksta kao zaseban paragraf (uvlakom), bez navodnika i bez kurziva.

REFERENCE u tekstu navoditi u zagradi, uz prezime autora, godinu objavljivanja i referiranu stranicu, npr. (Gullestad 1991: 94–95).

BIBLIOGRAFIJA na kraju teksta, abecednim redom prema autorima:

Autorske knjige
Delorko, Olinko. 1960. Istarske narodne pjesme. Zagreb: Institut za narodnu umjetnost.

Editirane knjige
Jackson, Anthony, ur. 1987. Anthropology at Home. London: Tavistock Publications Ltd.

Poglavlje u knjizi
Grau, Andrée. 1999. “Fieldwork, Politics and Power”. U Dance in the Field. Theresa J. Buckland, ur. London: Macmillan Press, 163–174.

Članak u časopisu
Gullestad, Marianne. 1991. “Cultural Sharing and Cultural Diversity”. Ethnologia Europaea 21/1: 87–96.

Novinski članak
Horvat-Pintarić, Vera. 1991. “Krvavi koncert na hrvatskim bojištima”. Globus, Zagreb, 20. prosinca, 59, 61.

Knjiga/članak/tekst objavljen u elektroničkom obliku
Janz, Bruce. 2004. “Coming to Place”. Environmental and Architectural Phenomenology Newsletter, http://www.arch.ksu.edu/ seamon/janz.html (10. 4. 2007.).

Primorac, Branka. 2008. “Sve o Karlovcu u jednoj knjizi”. Večernji list online, 17. travnja. http://www.vecernji.hr/newsroom/culture/3059929/index.do (17. 4. 2008.).

————————————————————————————————————————————–

Contributions should be submitted through Open Journal Systems (http://hrcak.srce.hr/ojs/index.php/etnoloska-tribina). New contributors should register prior to submission.

Instructions for submissions are available at: http://hrcak.srce.hr/etnoloska-tribina.

Etnološka tribina is strongly committed to hold the highest standards of ethics and responsibility in editing the journal. Etnološka tribina follows Ethical Standards (https://mzo.hr/sites/default/files/migrated/standard-urednickog-rada.pdf) as well as COPE Standards recommended by the Ministry of Science and Education of the Republic of Croatia.

ARTICLES 30 000 – 45 000 characters (with spaces), title, name, address and institutional affiliation; an abstract (up to 100 words); keywords (up to 5); main text; footnotes; bibliography; a list of illustrations. Notes should be kept at minimum, subheadings should not be preceded by numbers or letters.

REVIEWS 6 000 – 8 000 characters (with spaces).

FIGURES, TABLES, ILLUSTRATIONS etc. should be numbered and referred to by number in the text. A list of figures should be provided in a separate word document. Each figure should be described and referenced. If taken from another source a permission for publication should be obtained. Figures should be prepared to fit 300 dpi.

QUOTATIONS use quotation marks if quoting within the text; substantial quotations of 45 words or more should be indented in a separate quotation block (no italic or quotation marks should be used).

IN-TEXT REFERENCES to sources should give author’s name, year of publication and page number(s) in round brackets, e.g.: (Gullestad 1991: 94–95).

The BIBLIOGRAPHIC LIST included at the end of the article should be listed in alphabetic order:

Books
Delorko, Olinko. 1960. Istarske narodne pjesme. Zagreb: Institut za narodnu umjetnost.

Edited books
Jackson, Anthony, ed. 1987. Anthropology at Home. London: Tavistock Publications Ltd.

Chapter of a book
Grau, Andrée. 1999. “Fieldwork, Politics and Power”. In Dance in the Field. Theresa J. Buckland, ed. London: Macmillan Press, 163–174.

Journal article
Gullestad, Marianne. 1991. “Cultural Sharing and Cultural Diversity”. Ethnologia Europaea 21/1: 87–96.

Newspaper article
Horvat-Pintarić, Vera. 1991. “Krvavi koncert na hrvatskim bojištima”. Globus, Zagreb, December 20, 59, 61.

Book/article in an electronic form
Janz, Bruce. 2004. “Coming to Place”. Environmental and Architectural Phenomenology Newsletter, http://www.arch.ksu.edu/seamon/janz.html (10. 4. 2007).

Primorac, Branka. 2008. “Sve o Karlovcu u jednoj knjizi”. Večernji list online, April 17. http://www.vecernji.hr/newsroom/culture/3059929/index.do (17. 4. 2008).

Kontakt

Nagrada Milovan Gavazzi

Dodjeljuje se istaknutim pojedinkama/pojedincima za izuzetan i trajan doprinos promicanju etnološke struke