English

Kontakt

Adresa Uredništva:
Etnološka tribina
dr.sc. Petra Kelemen, glavna urednica
Odsjek za etnologiju i kulturnu antropologiju
Filozofski fakultet Sveučilišta u Zagrebu
Ivana Lučića 3, 10000 Zagreb, Hrvatska

Tel: + 385 1 4092 127
E-mail: etnoloska.tribina@gmail.com, pkelemen@ffzg.hr 

 

Kontakt

Nagrada Milovan Gavazzi

Dodjeljuje se istaknutim pojedinkama/pojedincima za izuzetan i trajan doprinos promicanju etnološke struke