English

Škola Hrvatskog etnološkog društva

Škola Hrvatskog etnološkog društva pokrenuta je odlukom Skupštine HED-a te se održavala 2001.-2005. godine jednom godišnje, a bila namijenjena je ne-etnolozima, prvenstveno pedagoškim djelatnicima i studentima pedagoških akademija pojedinih regija koji svojim radom mogu pomoći u širenju svijesti o tradicijskoj kulturi svoga zavičaja.

Škola HED-a održavala se tijekom posljednjeg tjedna kolovoza, a predavači su bili etnolozi, etnomuzikolozi, folkloristi, arhitekti, povjesničari i dr.

Kontakt

Nagrada Milovan Gavazzi

Dodjeljuje se istaknutim pojedinkama/pojedincima za izuzetan i trajan doprinos promicanju etnološke struke