English

Tijela

Predsjednica:
dr. sc. Tihana Petrović Leš
tples@ffzg.hr

Potpredsjednik:
dr. sc. Tvrtko Zebec
zebec@ief.hr

Tajnica:
Katarina Bušić
kbusic@emz.hr

Blagajnica: 
Ana Wild
ana.wild@mso.hr

Upravni odbor (abecednim redom)

 • dr. sc. Marijana Belaj marijana@belaj.com
 • Katarina Bušić, viša kustosica
 • dr. sc. Aleksej Gotthardi Pavlovsky, urednik, a.pavlovsky@hrt.hr
 • dr. sc. Valentina Gulin Zrnić, viša znanstvena suradnica, gulin@ief.hr
 • dr. sc. Tihana Petrović Leš, izvanredna profesorica
 • Jasna Popović, viša stručna savjetnica – konzervatorica, jasna.dasovic@min-kulture.hr
 • dr. sc. Nevena Škrbić Alempijević, izvanredna profesorica, nskrbic@ffzg.hr
 • dr. sc. Tvrtko Zebec, znanstveni savjetnik
 • Ana Wild, kustosica

Nadzorni odbor

 • mr. sc. Zoran Čiča
 • dr. sc. Jadranka Grbić Jakopović
 • Željka Jelavić, prof.

Etičko povjerenstvo:

 • dr. sc. Jelena Marković
 • Ana Mlinar, prof.
 • dr. sc. Sanja Potkonjak

Voditeljice Etnološkog kluba:

 • Dunja Majnarić, prof.
 • Melita Nikolić, dipl. etn. i kult. antrop.
 • Klementina Batina, dipl. etn. i kult. antrop.

Kontakt

Nagrada Milovan Gavazzi

Dodjeljuje se istaknutim pojedinkama/pojedincima za izuzetan i trajan doprinos promicanju etnološke struke