English

18.06.2018

Odlikovani članovi Hrvatskoga etnološkog društva

U prigodi Dana državnosti, danas 18. lipnja 2018. godine, Predsjednica Republike uručit će odlikovanja i priznanja Republike Hrvatske. Odlikovanja će primiti i troje članova Hrvatskoga etnološkog društva.  Dr. sc. Joško Ćaleta odlikovan je Redom Danice hrvatske s likom Marka Marulića koje se dodjeljuje za osobite zasluge za kulturu. Dr. sc. Lidija Nikočević i dr. sc. Tvrtko Zebec primit će odlikovanje Reda hrvatskog pletera koje se dodjeljuje za osobiti doprinos razvitku i ugledu Republike Hrvatske i dobrobiti njezinih građana. Čestitamo na visokim odlikovanjima!

Kontakt

Nagrada Milovan Gavazzi

Dodjeljuje se istaknutim pojedinkama/pojedincima za izuzetan i trajan doprinos promicanju etnološke struke