English

09.11.2016

Međunarodna znanstvena konferencija „Contemporary Migration Trends and Flows on the Territory of Southeast Europe”

U organizaciji Odsjeka za etnologiju i kulturnu antropologiju Filozofskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu i Instituta za migracije i narodnosti, 10. i 11. studenoga u Konferencijskoj dvorani Knjižnice Filozofskog fakulteta održat će se međunarodna znanstvena konferencija „Contemporary Migration Trends and Flows on the Territory of Southeast Europe”.

Cilj je ove međunarodne interdisciplinarne konferencije raspravljati o brojnim suvremenim migracijskim trendovima i tokovima te o novim oblicima mobilnosti, kroz komparativne analize migracijskih fenomena i procesa na području jugoistočne Europe, uvjetovanih i obilježenih kontekstom europskih integracija u posljednjih dvadeset i pet godina. Konferencija će poslužiti i kao mjesto susreta, razmjene znanja i umrežavanja stručnjaka iz različitih disciplina kako bi pridonijeli boljem razumijevanju svih društvenih i drugih izazova koje migracije predstavljaju za suvremena europska društva.

Organizatori konferencije su Odsjek za etnologiju i kulturnu antropologiju Filozofskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu i Institut za migracije i narodnosti, a potporu organizaciji pružili su Filozofski fakultet Sveučilišta u Zagrebu, Francuski institut u Zagrebu, Ministarstvo znanosti i obrazovanja Republike Hrvatske i Hrvatsko etnološko društvo.

Program konferencije dostupan je ovdje.

Kontakt

Nagrada Milovan Gavazzi

Dodjeljuje se istaknutim pojedinkama/pojedincima za izuzetan i trajan doprinos promicanju etnološke struke