English

20.03.2017

Knjiga “Misliti etnografski. Kvalitativni pristupi i metode u etnologiji i kulturnoj antropologiji” dostupna i u digitalnom izdanju

Obavještavamo vas da je knjiga pod naslovom Misliti etnografski. Kvalitativni pristupi i metode u etnologiji i kulturnoj antropologiji koju je objavio Odsjek za etnologiju i kulturnu antropologiju Filozofskoga fakulteta Sveučilišta u Zagrebu, FF-press te hed-biblioteka (nakladnički niz Hrvatskoga etnološkog društva) dostupna u otvorenom pristupu na poveznici:

http://www.hrvatskoetnoloskodrustvo.hr/wp-content/uploads/2016/10/MISLITI-ETNOGRAFSKI_e-book.pdf

Knjiga predstavlja dio metoda kojima se u svojim istraživanjima koriste etnolozi i kulturni antropolozi. Oblikovana je s težnjom da se etnološke i kulturnoantropološke istraživačke strategije jasnije artikuliraju te da se metodološka znanja učine dostupnima (poglavito studentima) na hrvatskom
jeziku.

Autorice, dr. sc. Nevena Škrbić Alempijević, dr. sc. Sanja Potkonjak i dr. sc. Tihana Rubić, etnologinje i  kulturne antropologinje te sveučilišne nastavnice, koncipirale su izdanje kroz pet poglavlja: fenomenologija, utemeljena teorija, teorija afekta, autoetnografija i feministička etnografija.

Objavljivanje knjige financijski je potpomognuto sredstvima Programskih ugovora Sveučilišta u Zagrebu za akademsku godinu 2014./2015. te Hrvatske
zaklade za znanost (Projekt City-making: space, culture and identity / Stvaranje grada: prostor, kultura i identitet, br. 2350).

Kontakt

Nagrada Milovan Gavazzi

Dodjeljuje se istaknutim pojedinkama/pojedincima za izuzetan i trajan doprinos promicanju etnološke struke