English

13.04.2017

Klub HED-a: Predavanje fra Zvonka Benkovića “Uloga ženskoga zbora u svadbenim običajima bosanskih Hrvata u toliškome kraju”

U ciklusu predavanja Kluba HED-a, fra Zvonko Benković održati će predavanje Uloga ženskoga zbora u svadbenim običajima bosanskih Hrvata u toliškome kraju. Predavanje će se održati u srijedu, 26. travnja 2016. 18 sati u Matici hrvatskoj, Ulica Matice hrvatske 2, Strossmayerov trg 4, Zagreb. 

Sažetak:

Rad se bavi analizom uloge ženskoga zbora u svadbenim običajima kod bosanskih Hrvata u župi Tolisa u Bosanskoj Posavini. Na tragu dosadašnjeg etnološkog istraživanja pokušavaju se uspostaviti poveznice između kora u grčkim dramama i ženskoga zbora u svadbenim običajima koji su ovom prigodom dopunjeni analizom suvremene svadbe u toliškome kraju. Naglasak je stavljen na očavanje sličnosti pojedinih elemenata grčke drame i toliške svadbe kao što su npr.: izvanjska obilježja zbora, njegova uloga kao skupine i posrednika između dijaloških sekvenci i zadanog običajnog okvira, njegovo kretanje i pjesme koje pjevaju tijekom svadbenoga slavlja.

Dio iz životopisa predavača:

Zvonko Benković je franjevac Bosne Srebrene (rođen u Brčkom, 1977. godine). Diplomirao je na Franjevačkoj teologiji u Sarajevu 2005. godine, a potom je zaređen za svećenika. Jednogodišnju pastoralnu praksu imao je u župi Dolac kod Travnika, a potom je poslan na studiji Hrvatskoga jezika i književnosti na Filozofski fakultet u Zagrebu. Preddiplomski studiji završio je 2009., a 2012. godine je diplomirao. Sudjelovao je u osnivanju, projektiranju i oblikovanju postava muzeja Vrata Bosne te uređenju knjižnice u Franjevačkom samostanu na Raščici u župi Tolisa u Bosanskoj Posavini. Od 2012. godine profesor je Hrvatskoga jezika i književnosti na Franjevačkoj klasičnoj gimnaziji u Visokom. Ujedno je i student na poslijediplomskome studiju Etnologije i kulturne antropologije na Filozofskom fakultetu u Zagrebu i pod vodstvom dr. sc. Jasne Čapo piše doktorat o promjenama u svadbenim običajima u toliškome kraju od kraja devetnaestoga stoljeća do danas.

 

 

Kontakt

Nagrada Milovan Gavazzi

Dodjeljuje se istaknutim pojedinkama/pojedincima za izuzetan i trajan doprinos promicanju etnološke struke