English

01.07.2016

14. hrvatsko-slovenske etnološke paralele

Hrvatsko etnološko društvo i Slovensko etnološko društvo organiziraju 14. hrvatsko-slovenske etnološke paralele. Tema ovogodišnjeg znanstveno-stručnog skupa je:

 Etnologija i selo 21. stoljeća: tradicionalno, ugroženo, kreativno

 

Teme koje skup obrađuje su sljedeće:

1. Fenomen ruralnog područja
– refleksija uloge etnologa i kulturnih antropologa u razvoju ruralnog područja; briga za razvoj ruralnog područja u 20. i početkom 21. stoljeća; ruralno područje – kulturni ili uništeni krajolik; ruralno područje – pokretač ili teret razvoja, ruralni razvoj – perspektive, strategije; mogućnosti, politike, inicijative i partnerstva

2. Stanovništvo ruralnog područja
– što je selo, tko su seljaci: zapošljavanje, promjene i migracije, medicinska i socijalna skrb, društvena struktura, održivi razvoj, kreativne industrije, tradicionalna zaposlenja, nove mogućnosti zapošljavanja, europski projekti – primjena i recepcija

3. Turizam na ruralnom području
– kakav turizam/e razvijamo: baštinski, lovni, seoski, ruralni i dr. – analiza stanja i smjernice za održivi razvoj, kulturni i prirodni resursi na ruralnom području, oblici zaštite i interpretacije etnoloških sadržaja na ruralnom području, „etno-eko interpretacije“ u ruralnoj turističkoj ponudi

Skup će se održati u baranjskom naselju Lug u hotelu Lug od 1. do 4. listopada 2016. godine.

Svoje sudjelovanje i sažetak do 300 riječi prijavite na adrese: kbusic@emz.hr i klementina@hazu.hr do 1. rujna 2016. godine.

Organizacijski odbor: dr. sc. Klementina Batina, dr. sc. Jasna Fakin Bajec, dr. sc. Tihana Petrović Leš, dr. sc. Saša Poljak Istenič, Anja Serec Hodžar, dr. sc. Žarko Španiček, Ana Wild, dipl. etnolog.

Kontakt

Nagrada Milovan Gavazzi

Dodjeljuje se istaknutim pojedinkama/pojedincima za izuzetan i trajan doprinos promicanju etnološke struke