English

19.05.2015

Dobitnici Nagrade “Milovan Gavazzi” za 2014. g.

Godišnju nagradu “Milovan Gavazzi” za iznimna ostvarenja u etnološkoj i kulturnoantropološkoj struci u 2014. godini Upravni odbor HED-a dodijelio je na svojoj sjednici 8. svibnja 2015. godine kako slijedi:

U kategoriji znanstvenog i nastavnog rada dobitnica je dr. sc. Lidija Nikočević za knjigu Zvončari i njihovi odjeci.

Zvoncari“Nedvojbeno se radi o dosad najpotpunijoj studiji zvončara i suvremenih pokladnih običaja u Kastavštini. Dugotrajnost i iscrpnost autoričina istraživanja reflektira se i u istraživačkoj poziciji te metodama: teorijski pristup uspješno uključuje ne samo dinamiku pokladnih običaja, već i mijene etnoloških, kulturnoantropoloških i humanističkih paradigmi proteklih desetljeća – time se ostvaruju mnogostrukost i širina interpretacije. Velika je vrijednost knjige i u podrobnom (pritom dijakronijskom) opisu tipova zvončarskih skupina, glavnih karakteristika opreme, zvona, maski i oglavlja, odjeće te rekvizita. Nikočević popisuje i opisuje zvončarske grupe u prostoru i vremenu, promatra njihove ophode i posebnosti. Tu su Rukavački, Zvonejski, Brežanski i Mučićevi zvončari, zatim zvončari Vlahovog Brega i Korenskog, Frlanski zvončari pa Brgujski, Leprinački, Žejanski i Munski, Lipajski, Halubajski i Zametski zvončari, Grobnički dondolaši i Kukuljanski zvončari. Posebno treba istaknuti autoričin senzibilitet za pomno praćenje promjena u pokladnim običajima: za probne ophode i nove rute, za nastajanje i nestajanje zvončarskih grupa (poput Rubeških zvončara). Pred nama je mala zvončarska povijest u proteklih stotinjak godina.” (Iz recenzije dr. sc. Ivana Lozice)

U kategoriji studentskog rada dobitnica je Iva Grubiša za rad Turistička priča Bačkog Monoštora. Razvoj i problemi monoštorskog ruralnog turizma.

Backi Monostor“Ovaj rad nastao je kao rezultat terenske nastave u travnju 2014. godine u okviru kolegija Prakse terenskog istraživanja u Bačkom Monoštoru, selu u Bačkoj (Vojvodina, Srbija) s većinskim hrvatskim stanovništvom Šokcima. U pristupu istraživanja autorica se služila metodom promatranja (sa i bez sudjelovanja) te polu-strukturiranim intervjuom s članovima lokalnog stanovništva, aktivnim sustvarateljima čitave turističke priče. Autorica se u radu osvrće na nekoliko ključnih aspekata razvoja ruralnog turizma, s naglaskom na utvrđivanju sljedećih ključnih pitanja ruralnog turizma u ovom mjestu: kako i kada je započela turistička priča Bačkog Monoštora, na čemu se bazira turistička ponuda, u kakvom odnosu stoji razvoj ruralnog turizma s jedne strane te očuvanje šokačke kulture i tradicije kao i hrvatskog nacionalnog identiteta većinskog monoštorskog stanovništva s druge strane. Na temelju ovih uvida utvrđuje koji su glavni problemi u daljnjem razvoju turizma u Bačkom Monoštoru. Rad je podijeljen na dvije cjeline. U prvom dijelu polazeći od definicije ruralnog turizma prikazuje njegove početke i ukazuje na monoštorsku turističku ponudu. U drugom dijelu prikazuje osnovne probleme koji otežavaju daljnji razvitak ruralnog turizma, a koji su se kroz terenski rad učinili ključnima fokusirajući se na pitanje nacionalnog identiteta, na (ne)suradnju između turističkih djelatnika i KUDH-a „Bodrog“ te na poteškoće s kojima su se susreli ili se još uvijek susreću ljudi uključeni u turističku priču.” (Iz teksta nominacije mentorice prof. dr. sc. Milane Černelić)

Lidija Nikocevic

Lidija Nikočević

Iva Grubisa

Iva Grubiša

Kontakt

Nagrada Milovan Gavazzi

Dodjeljuje se istaknutim pojedinkama/pojedincima za izuzetan i trajan doprinos promicanju etnološke struke