English

01.02.2017

Časopis Etnološka tribina – objava broja 39 (2016.) i poziv za predaju radova za sljedeći broj časopisa

U prosincu 2016. godine objavljen je novi broj časopisa Hrvatskog etnološkog društva Etnološka tribina, koji izlazi u suizdavaštvu HED-a i Odsjeka za etnologiju i kulturnu antropologiju Filozofskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu. Časopis je dostupan na Portalu znanstvenih časopisa Hrčak: http://hrcak.srce.hr/etnoloska-tribina. Uredništvo Etnološke tribine zahvaljuje svim autorima, suradnicima i čitateljima časopisa na suradnji i podršci te poziva na predaju radova za sljedeći broj časopisa.

Tematski blok časopisa Etnološka tribina broj 40 (2017. god.) bit će posvećen antropologiji turizma. Uredništvo poziva na predaju teorijski i etnografski utemeljenih radova koji analiziraju i kritički promišljaju turističke prakse, iskustva i interakcije; procese potaknute razvojem turizma; veze turizma sa širim društvenim, kulturnim, političkim, ekonomskim i okolišnim kontekstom; procese komodifikacije i festivalizacije kulture; veze baštine i turizma; pitanje održivosti i sl. Također, radovi mogu problematizirati etnološke i kulturnoantropološke pristupe u istraživanjima turizma, mogućnosti i dosege etnoloških i kulturnoantropoloških istraživanja turizma te njihovu primjenjivost.

Uz predaju rukopisa za tematski blok časopisa, Uredništvo poziva i na predaju radova drugih tematika.

Rok za predaju radova: 20. ožujka 2017. godine.

Detaljnije informacije o časopisu i recenzijskom postupku dostupne su na: http://hrcak.srce.hr/etnoloska-tribina.

Kontakt

Nagrada Milovan Gavazzi

Dodjeljuje se istaknutim pojedinkama/pojedincima za izuzetan i trajan doprinos promicanju etnološke struke