English

Imenik

 • Ljerka Albus

  Akademski stupanj: profesorica etnologije i arheologije
  Ustanova zaposlenja: Gradski muzej Varaždin
  Adresa ustanove: Strossmayerovo šetalište 7, 42000 Varaždin
  Radno mjesto: muzejska savjetnica
  E-mail adresa: ljerka.albus@gmv.t-com.hr
  Broj telefona na poslu: 042/658-772
  Područje stručnog/ znanstvenog interesa: svi segmenti narodne kulture i baštine
 • Maja Alujević

  Akademski stupanj: profesorica povijesti i etnologije
  Ustanova zaposlenja: Etnografski muzej Split
  Adresa ustanove: Iza Vestibula 4, 21000 Split
  Radno mjesto: viša kustosica
  E-mail adresa: maja@etnografski-muzej-split.hr
  Broj telefona na poslu: 021/344-164
  Područje stručnog/ znanstvenog interesa: tradicijska odijevanje i prehrana, muzeologija
 • Zvjezdana Antoš

  Akademski stupanj: doktorica znanosti
  Ustanova zaposlenja: Etnografski muzej Zagreb
  Adresa ustanove: Trg Mažuranića 14, 10000 Zagreb
  Radno mjesto: viša kustosica
  E-mail adresa: zantos@emz.hr
  Broj telefona na poslu: 01/4826-220
  Područje stručnog/ znanstvenog interesa: tradicijska arhitektura, stanovanje, urbana etnologija, karneval, vizualna antropologija, nova muzeologija – novi mediji, europski etnografski muzeji i globalizacija, sakupljanje sadašnjosti
 • Darko Babić

  Akademski stupanj: doktor znanosti
  Ustanova zaposlenja: Filozofski fakultet Sveučilišta u Zagrebu, Odsjek za informacijske i komunikacijske znanosti, Katedra za muzeologiju i upravljanje baštinom
  Adresa ustanove: Ivana Lučića 3, 10000 Zagreb
  Radno mjesto: viši asistent
  E-mail adresa: dbabic@ffzg.hr
  Broj telefona na poslu : 01/6002-322
  Područje stručnog/ znanstvenog interesa: upravljanje baštinom, muzeologija, baština Sredozemlja, eko-muzeji
 • Petar Bagarić

  Akademski stupanj: diplomirani etnolog i filozof
  Ustanova zaposlenja: Institut za etnologiju i folkloristiku
  Adresa ustanove: Šubićeva 42, 10000 Zagreb
  Radno mjesto: znanstveni novak
  E-mail adresa: peroba@ief.hr
  Broj telefona na poslu: 01/4596-738
  Područje stručnog/ znanstvenog interesa: antropologija osjetila, fenomenologija
 • Lidija Bajuk

  Akademski stupanj: diplomirana etnologinja i antropologinja
  Ustanova zaposlenja: Institut za etnologiju i folkloristiku
  Adresa ustanove: Šubićeva 42, 10000 Zagreb
  Radno mjesto: znanstvena novakinja, asistentica
  E-mail adresa: lidija@ief.hr
  Broj telefona na poslu: 01/4596-704
  Područje stručnog/ znanstvenog interesa: nematerijalna tradicijska kultura, hrvatska tradicijska glazba, sakralna interpratacija prostora, obredno-običajni konteksti i prakse, usmena književnost i predajna etnobaština, Terra Magna i njezini današnji prežici
 • Marijana Belaj

  Akademski stupanj: doktorica znanosti
  Ustanova zaposlenja: Filozofski fakultet Sveučilišta u Zagrebu, Odsjek za etnologiju i kulturnu antropologiju
  Adresa ustanove: Ivana Lučića 3, 10000 Zagreb
  Radno mjesto: docentica
  E-mail adresa: marijana@belaj.com
  Broj telefona na poslu: 01/6120-253
  Područje stručnog/ znanstvenog interesa: antropologija religije, antropologija hodočašća, antropologija prostora i mjesta, antropologija iskustva
 • Melanija Belaj

  Akademski stupanj: doktorica znanosti
  Ustanova zaposlenja: Institut za etnologiju i folkloristiku
  Adresa ustanove: Šubićeva 42, 10000 Zagreb
  Radno mjesto: znanstvena novakinja, viša asistentica
  E-mail adresa: melanija@ief.hr, melanija@belaj.com
  Broj telefona na poslu: 01/4596-736
  Područje stručnog/ znanstvenog interesa: etnologija i kulturna antropologija prehrane, vizualna antropologija

   

 • Robert Bilić

  Akademski stupanj: profesor etnologije i filozofije
  Ustanova zaposlenja: Ministarstvo kulture, Konzervatorski odjel u Puli
  Adresa ustanove: Ulica grada Graza 2, 52100 Pula
  Radno mjesto: viši stručni savjetnik konzervator
  E-mail adresa: robert.bilic@min-kulture.hr, rbvrana@gmail.com
  Broj telefona na poslu: 052/375-660, 375-667
  Područje stručnog/ znanstvenog interesa: tradicijska gradnja na području Istre, tradicijska znanja i umijeća, duhovna i materijalna kultura plemenskih naroda Sjeverne Amerike, eksperimentalna arheologija (naglasak na prapovijesnim znanjima i vještinama)
 • Danijela Birt

  Akademski stupanj: profesorica povijesti i etnologije
  Ustanova zaposlenja: Sveučilište u Zadru, Odjel za etnologiju i kulturnu antropologiju
  Adresa ustanove: Dr. Franje Tuđmana 24i, 23000 Zadar
  Radno mjesto: asistentica
  E-mail adresa: dbirt@unizd.hr
  Broj telefona na poslu: 023/345-015
  Područje stručnog/ znanstvenog interesa: antropologija obitelji i srodstva, antropologija turizma, povijest hrvatske etnologije
 • Margareta Biškupić

  Akademski stupanj: diplomirana etnologinja i opća informatologinja
  Ustanova zaposlenja: Muzej Turopolja
  Adresa ustanove: Trg kralja Tomislava 1, 10410 Velika Gorica
  Radno mjesto: ravnateljica, voditeljica etnografske zbirke
  E-mail adresa: mbiskupic@muzej-turopolja.hr
  Broj telefona na poslu: 01/ 6221-325, 01/ 6225-082
  Područje stručnog/ znanstvenog interesa: etnografska baština Turopolja, Posavine, Pokuplja i Vukomeričkih gorica
 • Iris Biškupić Bašić

  Akademski stupanj: doktorica znanosti
  Ustanova zaposlenja: Etnografski muzej Zagreb
  Adresa ustanove: Trg Mažuranića 14, 10000 Zagreb
  Radno mjesto: viša kustosica
  E-mail adresa: irisbb@emz.hr
  Broj telefona na poslu:01/4826-220
  Područje stručnog/ znanstvenog interesa: tradicijski obrti, dječje igračke, medičari i svjećari, nematerijalna baština, nošnje Hrvatskog zagorja, suveniri
 • Marina Blagaić

  Akademski stupanj: doktorica znanosti
  Ustanova zaposlenja: Institut za etnologiju i folkloristiku
  Adresa ustanove: Šubićeva 42, 10000 Zagreb
  Radno mjesto: znanstvena novakinja
  E-mail adresa: marina@ief.hr
  Broj telefona na poslu: 01/4596-726
  Područje stručnog/ znanstvenog interesa: otočni studiji, ekonomska antropologija, antropologija migracija, primijenjena etnologija i antropologija
 • Lucija Bobanović

  Akademski stupanj: diplomirana etnologinja i turkologinja
  Ustanova zaposlenja: Ministarstvo kulture, Konzervatorski odjel, Imotski
  Adresa ustanove: Starčevića 7, 21260 Imotski
  Radno mjesto: stručna suradnica konzervatorica
  E-mail adresa: lucija1212@yahoo.com
  Broj telefona na poslu: 021/851-902
  Područje stručnog/ znanstvenog interesa: pokretna kulturna dobra, nepokretna kulturna dobra, nematerijalna baština, arhivska istraživanja
 • Silvio Braica

  Akademski stupanj: doktor znanosti
  Ustanova zaposlenja: Etnografski muzej Split
  Adresa ustanove: Iza Vestibula 4, 21000 Split
  Radno mjesto: ravnatelj / muzejski savjetnik
  E-mail adresa: silvio@etnografski-muzej-split.hr
  Broj telefona na poslu: 021/344-164
  Područje stručnog/ znanstvenog interesa: povijest struke, muzeologija, običaji
 • Aida Brenko

  Akademski stupanj: magistrica znanosti
  Ustanova zaposlenja: Etnografski muzej Zagreb
  Adresa ustanove: Trg Mažuranića 14, 10000 Zagreb
  Radno mjesto: muzejska savjetnica
  E-mail adresa: abrenko@emz.hr
  Broj telefona na poslu:
  Područje stručnog/ znanstvenog interesa: tekstil, narodna medicina
 • Tanja Bukovčan

  Akademski stupanj: doktorica znanosti
  Ustanova zaposlenja: Filozofski fakultet Sveučilišta u Zagrebu, Odsjek za etnologiju i kulturnu antropologiju
  Adresa ustanove: Ivana Lučića 3, 10000 Zagreb
  Radno mjesto: docentica
  E-mail adresa: tbukovcan@ffzg.hr
  Broj telefona na poslu: 01/6120-133
  Područje stručnog/ znanstvenog interesa: medicinska antropologija, primijenjena antropologija, vizualna antropologija
 • Senka Božić-Vrbančić

  Akademski stupanj: doktorica znanosti
  Ustanova zaposlenja: Sveučilište u Zadru, Odjel za anglistiku
  Adresa ustanove: Ulica Mihovila Pavlinovića bb, 23 000 Zadar
  Radno mjesto: izvanredna profesorica
  E-mail adresa: senka_bozic@yahoo.com.au;
  Broj telefona na poslu:
  Područje stručnog/ znanstvenog interesa: Politika kulturne različitosti i identiteta, dijaspora, vizualna kultura, teorije diskursa i Psihoanaliza
 • Mario Buletić

  Akademski stupanj: diplomirani etnolog, kulturni i socijalni antropolog
  Ustanova zaposlenja: Etnografski muzej Istre/Museo Etnografico dell’Istria
  Adresa ustanove: Trg Istarskog razvoda 1275. br. 1, 52000 Pazin
  Radno mjesto: kustos
  E-mail adresa: mario@emi.hr; mario.buletic@gmail.com
  Broj telefona na poslu: 052/622-220
  Područje stručnog/ znanstvenog interesa: oral history, memorija, muzeološka antropologija, nematerijalna kultura.
 • Katarina Bušić

  Akademski stupanj: profesorica povijesti i etnologije
  Ustanova zaposlenja: Etnografski muzej Zagreb
  Adresa ustanove: Trg Mažuranića 14, 10000 Zagreb
  Radno mjesto: viša kustosica / voditeljica Zbirke narodnih nošnji istočne Hrvatske, Zbirke narodnih nošnji hrvatske dijaspore, Zbirke prekrivača i prostirki i Zbirke torbi
  E-mail adresa: kbusic@emz.hr
  Broj telefona na poslu: 01/4826-220
  Područje stručnog/ znanstvenog interesa: odijevanje na širem panonskom prostoru; narodna nošnja u suvremenim kulturnim praksama; (folklor, prezentacija, identitet); subetnička šokačka skupina
 • Jasna Čapo Žmegač

  Akademski stupanj: doktorica znanosti
  Ustanova zaposlenja: Institut za etnologiju i folkloristiku
  Adresa ustanove: Šubićeva 42, 10000 Zagreb
  Radno mjesto: znanstvena savjetnica, naslovna redovita profesorica
  E-mail adresa: capo@ief.hr
  Broj telefona na poslu:
  Područje stručnog/ znanstvenog interesa: izbjegličke i ekonomske migracije, hrvatski identitet, tradicija i mijena
 • Milana Černelić

  Akademski stupanj: doktorica znanosti
  Ustanova zaposlenja: Filozofski fakultet Sveučilišta u Zagrebu, Odsjek za etnologiju i kulturnu antropologiju
  Adresa ustanove: Ivana Lučića 3, 10000 Zagreb
  Radno mjesto: izvanredna profesorica (u postupku izbora u zvanje redovne prof.)
  E-mail adresa: mcerneli@ffzg.hr
  Broj telefona na poslu: 01/ 6120-128
  Područje stručnog/ znanstvenog interesa: običaji, (zadružna) obitelj; istraživanje hrvatske (sub)etničke skupine Bunjevci i njihovoga etnokulturnog oblikovanja i identiteta; revalorizacija tzv. kutlturnopovijesne metode, uloga etnologa u razvoju ruralnog turizma
 • Zoran Čiča

  Akademski stupanj: magistar znanosti
  Ustanova zaposlenja: Ministarstvo kulture, Konzervatorski odjel u Zagrebu
  Adresa ustanove: Mesnička 49, 10000 Zagreb
  Radno mjesto: viši stručni savjetnik konzervator
  E-mail adresa: zoran.cica@min-kulture.hr
  Broj telefona na poslu: 01/4851-522
  Područje stručnog/ znanstvenog interesa: nematerijalna kulturna baština, fenomenologija duhovnosti, kulturni krajolik i tradicijska arhitektura, specizam i antropocentrizam
 • Valentina Dačnik

  Akademski stupanj: profesorica povijesti umjetnosti i diplomirana etnologinja
  Ustanova zaposlenja: Savez udruga – Hrvatski sabor kulture
  Adresa ustanove: Zvonimirova 17/IV, 10000 Zagreb
  Radno mjesto: stručna suradnica za plesnu kulturu (folklor i suvremeni ples)
  E-mail adresa: ples@hrsk.hr
  Broj telefona na poslu: 095 – 4556 – 877
  Područje stručnog/ znanstvenog interesa: folkloristika
 • Jasna Dasović

  Akademski stupanj: diplomirana povjesničarka umjetnosti i etnologinja
  Ustanova zaposlenja: Ministarstvo kulture RH, Konzervatorski odjel u Trogiru
  Adresa ustanove: Gradska 41/II, 21220 Trogir
  Radno mjesto: stručna suradnica konzervatorica za pokretna i nepokretna kulturna dobra
  E-mail adresa: jasna.dasovic@min-kulture.hr
  Broj telefona na poslu: 021/884-843
  Područje stručnog/ znanstvenog interesa: kulturni menadžment, ruralno graditeljstvo
 • Marina Desin

  Akademski stupanj: diplomirana etnologinja i profesorica talijanskog jezika i književnosti
  Ustanova zaposlenja: Muzeji i Galerije Konavala
  Adresa ustanove: Trumbićev put 25, 20210 Cavtat
  Radno mjesto: kustosica
  E-mail adresa: marina.desin@du.t-com.hr, muzej.konavala@gmail.com
  Broj telefona na poslu: 020/772-249; 098/344-220
  Područje stručnog/ znanstvenog interesa: tekstilna rukotvorstva, nošnje
 • Renata Devetak Roca

  Akademski stupanj: dipl. rusistica i etnologinja
  Ustanova zaposlenja: Gradski muzej Vukovar
  Adresa ustanove: Županijska 2, 32000 Vukovar (privremeno sjedište: Ružičkina kuća, Strossmayerova 25)
  Radno mjesto: kustosica
  E-mail adresa: rdevetak@muzej-vukovar.hr
  Broj telefona na poslu: 032/441-270
  Područje stručnoga / znanstvenoga interesa: tradicijska kultura istočne Slavonije i Srijema

   

 • Filip Đinđić

  Akademski stupanj: magistar znanosti
  Ustanova zaposlenja: Ministarstvo kulture, Konzervatorski odjel u Zadru
  Adresa ustanove: Ilije Smiljanića 3, 23000 Zadar
  Radno mjesto: viši stručni savjetnik konzervator
  E-mail adresa: filip.dindic@min-kulture.hr
  Broj telefona na poslu:023/211-129
  Područje stručnog/ znanstvenog interesa: zaštita i istraživanje ruralnih cjelina i seoskih poluurbanih jezgri
 • Grga Frangeš

  Akademski stupanj: diplomirani etnolog i informatolog
  Ustanova zaposlenja: Ministarstvo kulture, Konzervatorski odjel u Rijeci
  Adresa ustanove: Užarska 26, 51000 Rijeka
  Radno mjesto: stručni suradnik konzervator
  E-mail adresa: grga@mjestopodsuncem.com, grga.franges@min-kulture.hr
  Broj telefona na poslu: 051/311-312
  Područje stručnog/ znanstvenog interesa: tradicijske gospodarske prakse, tradicijski oblici stočarenja, međuodnos tradicijskih zajednica i prirodnog okoliša, tradicijska arhitektura, kulturni krajobrazi, suhozid, održivi razvoj ruralnih područja
 • Lucija Franić Novak

  Akademski stupanj: doktorica znanosti
  Ustanova zaposlenja: Narodno sveučilište Dubrava
  Adresa ustanove: Cerska 1, 10040 Zagreb
  Radno mjesto: voditeljica Centra za hrvatsku tradicijsku kulturu u Narodnom sveučilištu Dubrava
  E-mail adresa: tradicije@ns-dubrava.hr
  Broj telefona na poslu:01/2050-035 ili 01/2050-030
  Područje stručnog/ znanstvenog interesa: očuvanje, popularizacija i prezentacija tradicijske kulture putem organiziranja etnoradionica i tečajeva na temu hrvatskog narodnog rukotvorstva, prigodnih etnografskih izložbi i projekata, stručno vodstvo i organizacija smotre folklornih amatera grada Zagreba
 • Jadranka Galiot Kovačić

  Akademski stupanj: profesorica povijesti i etnologije
  Ustanova zaposlenja: Ministarstvo kulture, Uprava za zaštitu kulturne baštine
  Adresa ustanove: Runjaninova 2, 10000 Zagreb
  Radno mjesto: stručna savjetnica konzervatorica
  E-mail adresa: jadranka.galiot-kovacic@min-kulture.hr
  Broj telefona na poslu: 01/4866-323
  Područje stručnog/ znanstvenog interesa: kulturno – povijesna baština Slavonije i Baranje
 • Zorana Geržinić

  Akademski stupanj: profesorica hrvatskog jezika i književnosti i diplomirana etnologinja
  Ustanova zaposlenja: Etnografski muzej Istre / Museo etnografico dell’Istria, Pazin
  Adresa ustanove: Trg Istarskog razvoda 1275. br.1, 52000 Pazin
  Radno mjesto: kustosica vježbenica
  E-mail adresa: zgerzinic@gmail.com; zorana@emi.hr
  Broj telefona na poslu:
  Područje stručnog/ znanstvenog interesa: gospodarstvo (običaji i vjerovanja), usmena književnost
 • Ljubica Gligorević

  Akademski stupanj: magistrica znanosti
  Ustanova zaposlenja: Gradski muzej Vinkovci
  Adresa ustanove: Trg bana Josipa Šokčevića 16, 32100 Vinkovci
  Radno mjesto: kustosica / muzejska savjetnica
  E-mail adresa: ljubica@muzejvk.hr; ljubica.gligorevic@vk.t-com.hr
  Broj telefona na poslu: 032/332-885
  Područje stručnog/ znanstvenog interesa: uz opći stručno-znanstveni muzejski rad – Socijalna kultura, antropologija medija
 • Aleksej Gotthardi-Pavlovsky

  Akademski stupanj: doktor znanosti
  Ustanova zaposlenja: HRT, Hrvatska televizija, Program za kulturu, Odsjek emisija pučke i predajne kulture
  Adresa ustanove: Prisavlje 3, 10000 Zagreb
  Radno mjesto: urednik u programu
  E-mail adresa: a.pavlovsky@hrt.hr
  Broj telefona na poslu: 01/6342-290 tel.; 01/6342-283 fax; 099/6347-103 mob.
  Područje stručnog/ znanstvenog interesa: TV interpretacija etnoloških/antropoloških tema
 • Jadranka Grbić Jakopović

  Akademski stupanj: doktorica znanosti
  Ustanova zaposlenja: Filozofski fakultet Sveučilišta u Zagrebu, Odsjek za etnologiju i kulturnu antropologiju
  Adresa ustanove: Ivana Lučića 3, 10000 Zagreb
  Radno mjesto: redovna profesorica
  E-mail adresa: jgrbic@ffzg.hr
  Broj telefona na poslu: 01/6120-127
  Područje stručnog/ znanstvenog interesa: područje studija identiteta (studije identiteta: teorijsko-terminološko-metodološko određenje istraživanja i pristupi istraživanju etničkoga i kulturnoga identiteta); korelacija kulturnoga razvoja, identifikacijskih procesa, globalizacije i lokalnih kulturnih praksi; istraživanje procesa etno-kulturnoga razvoja i identifikacijskih procesa na multietničkim, multikulturnim i multikonfesionalnim prostorima, pri čemu se fokusira na studije slučajeva hrvatskih dijasporskih zajednica, te manjinskih zajednica u Hrvatskoj; istraživanje običajno-obredne prakse u hrvatskim narodnim vjerovanjima; istraživanje etnografije komunikacija
 • Ivona Grgurinović

  Akademski stupanj: doktorica znanosti
  Ustanova zaposlenja: Filozofski fakultet Sveučilišta u Zagrebu, Odsjek za etnologiju i kulturnu antropologiju
  Adresa ustanove: Ivana Lučića 3, 10000 Zagreb
  Radno mjesto: znanstvena novakinja
  E-mail adresa: igrgurin@ffzg.hr, ivona.grgurinovic@gmail.com
  Broj telefona na poslu: 01/6120-131
  Područje stručnog/ znanstvenog interesa: kulturna antropologija (povijest i teorija), kulturalni studiji, teorija književnosti, putopisna književnost
 • Ivana Grubišić

  Akademski stupanj: diplomirana etnologinja i polonistica
  Ustanova zaposlenja: Gradski muzej Sisak
  Adresa ustanove: Ulica kralja Tomislava 10, 44000 Sisak
  Radno mjesto: kustosica
  E-mail adresa: ivana.grubisic@muzej-sisak.hr
  Broj telefona na poslu: 044/811-817
  Područje stručnog/znanstvenog interesa: materijalna i nematerijalna kulturna baština Siska i okolice
 • Valentina Gulin Zrnić

  Akademski stupanj: doktorica znanosti
  Ustanova zaposlenja: Institut za etnologiju i folkloristiku
  Adresa ustanove: Šubićeva 42, 10000, Zagreb
  Radno mjesto: znanstvena suradnica
  E-mail adresa: gulin@ief.hr
  Broj telefona na poslu: 01 /4596-700
  Područje stručnog/ znanstvenog interesa: antropologija grada, antropologija prostora, identitet i zajednice, povijest etnologije, književna antropologija, mediteranistički studiji
 • Melita Habdija

  Akademski stupanj: diplomirana etnologinja
  Ustanova zaposlenja: Pučko otvoreno učilište Križevci
  Adresa ustanove: Zakmardijeva 5, 48260 Križevci
  Radno mjesto: ravnateljica
  E-mail adresa: mhabdija@gmail.com
  Broj telefona na poslu: 048/71 -212
  Područje stručnog/ znanstvenog interesa: običaji, tekstilno rukotvorstvo
 • Branka Hajdić

  Akademski stupanj: diplomirana etnologinja
  Ustanova zaposlenja: Dubrovački muzeji – Etnografski muzej
  Adresa ustanove: Pred Dvorom 3 – Od Rupa 3, 20000 Dubrovnik
  Radno mjesto: kustosica
  E-mail adresa: branka.hajdic@dumus.hr
  Broj telefona na poslu: 020/323-018
  Područje stručnog/ znanstvenog interesa: voditeljica Zbirke narodnih nošnji Mljeta, Lastova, Pelješca i Korčule, Zbirke uzoraka vezova Jelke Miš – susjedne države, Zbirke narodnih nošnji i vezova iz susjednih država, Zbirka likovnih prikaza narodnih nošnji
 • Jelena Hihlik

  Akademski stupanj: diplomirana povjesničarka umjetnosti i etnologinja
  Ustanova zaposlenja: Muzej grada Pakraca
  Adresa ustanove: Ulica hrvatskih velikana 2, 34550, Pakrac
  Radno mjesto: kustosica
  E-mail adresa: jelehihlik@gmail.com
  Broj telefona na poslu: 034/411-113
  Područje stručnog/ znanstvenog interesa: prikupljanje materijalne građe i formiranje etnografske zbirke novoosnovanog muzeja, tradicijsko življenje većinskog hrvatskog ali i manjinskog srpskog, češkog te talijanskog stanovništva, tradicijsko odijevanje, uskrsni i božićni običaji
 • Caroline Hornstein Tomić

  Akademski stupanj: doktorica znanosti
  Ustanova zaposlenja: Institut društvenih znanosti Ivo Pilar
  Adresa ustanove: Marulićev trg 19/I, 10000 Zagreb
  Radno mjesto: znanstvena suradnica
  E-mail adresa: Caroline.Hornstein-Tomic@pilar.hr; chtomic@ffzg.hr
  Broj telefona na poslu: 01/4886-834
  Područje stručnog/ znanstvenog interesa: antropologija moći, migracije, manjine, spol, politike identiteta, procesi izgradnje države i upravljanje u Jugoistočnoj Europi
 • Mirela Hrovatin

  Akademski stupanj: doktorica znanosti etnologije i kulturne antropologije i engleskog jezika
  Ustanova zaposlenja: Ministarstvo kulture, Uprava za zaštitu kulturne baštine, Služba za pokretnu, etnografsku i nematerijalnu kulturnu baštinu 
  Adresa ustanove: Runjaninova 2, 10000 Zagreb
  Radno mjesto: viša stručna savjetnica – konzervatorica
  E-mail adresa: mirela.hrovatin@min-kulture.hr
  Broj telefona na poslu: 01/4866-666
  Područje stručnog/ znanstvenog interesa: antropologija religije, teorija svetog sebstva i svetog drugog, osobne religijske prakse, nematerijalna i pokretna kulturna baština, UNESCO
 • Sanja Ivančić

  Akademski stupanj: profesorica etnologije i povijesti umjetnosti
  Ustanova zaposlenja: Etnografski muzej Split
  Adresa ustanove: Iza Vestibula 4, 21000 Split
  Radno mjesto: muzejska savjetnica
  E-mail adresa: sanja@etnografski-muzej-split.hr
  Broj telefona na poslu: 021/344-164
  Područje stručnog/ znanstvenog interesa: prostor, ljudi i vrijeme
 • Ivica Ivanković

  Akademski stupanj: profesor etnologije i poljskog jezika i književnosti
  Ustanova zaposlenja: HRT – Hrvatski radio,Redakcija narodne glazbe HR-a
  Adresa ustanove: Prisavlje 3, 10000 Zagreb
  Radno mjesto: novinar-urednik
  E-mail adresa: ivica.ivankovic@hrt.hr
  Broj telefona na poslu: 01/634-3222, 634-2072
  Područje stručnog/ znanstvenog interesa: folkloristika, etnokoreologija i folklorna koreografija, narodna glazba, tradicijsko odijevanje
 • Irena Ivić

  Akademski stupanj: profesorica povijesti i diplomirana etnologinja
  Ustanova zaposlenja: Ministarstvo kulture – Konzervatorski odjel u Rijeci 
  Adresa ustanove: Runjaninova 2, 10000 Zagreb
  Radno mjesto: stručna savjetnica konzervatorica
  E-mail adresa: irena.ivic@min-kulture.hr
  Broj telefona na poslu:01/4866-618
  Područje stručnog/ znanstvenog interesa: nematerijalna baština RH, tradicijsko graditeljstvo SZ Hrvatske

   

 • Ida Jakšić

  Akademski stupanj: profesorica engleskog jezika i književnosti i etnologije
  Ustanova zaposlenja: Etnografski muzej Split
  Adresa ustanove: Iza Vestibula 4, 21000 Split
  Radno mjesto: viša kustosica
  E-mail adresa: ida@etnografski-muzej-split.hr
  Broj telefona na poslu: 021/344-164
  Područje stručnog/ znanstvenog interesa: tradicijska odjeća, muzeografija/muzeologija
 • Edita Janković Hapavel

  Akademski stupanj: diplomirana povjesničarka umjetnosti i etnologinja
  Ustanova zaposlenja: Centar za kulturu Đurđevac, Galerija Stari Grad (muzejsko – galerijska jedinica)
  Adresa ustanove: Starogradska 21, 48350 Đurđevac
  Radno mjesto: viša kustosica (na radnom mjestu više kustosice i ravnateljice ustanove)
  E-mail adresa: centar.za.kulturu@kc.t-com.hr
  Broj telefona na poslu: 048/812-230
  Područje stručnog/ znanstvenog interesa: život i običaji đurđevačkog dijela Podravine (materijalna i duhovna kultura), video zapisi starih obrta, tradicijska arhitektura
 • Morana Jarec

  Akademski stupanj: magistra etnologije i kulturne antropologije i portugalskog jezika i književnosti
  Ustanova zaposlenja: Institut za antropologiju
  Adresa ustanove: Ljudevita Gaja 32, 10000 Zagreb
  Radno mjesto: stručna suradnica
  E-mail adresa: morana.jarec@inantro.hr
  Broj telefona na poslu: 01/5535-100
  Područje stručnog/ znanstvenog interesa: tradicijsko graditeljstvo i stanovanje, antropologija arhitekture, kulturni turizam
 • Željka Jelavić

  Akademski stupanj: profesorica sociologije i etnologije
  Master of Art in Gender Studies (diploma nije nostrificirana)
  Ustanova zaposlenja: Etnografski muzej Zagreb
  Adresa ustanove: Trg Mažuranića 14, 10000 Zagreb
  Radno mjesto: viša kustosica
  E-mail adresa: zjelavic@emz.hr
  Broj telefona na poslu: direktni 01/55078-74, centrala 01/4826-220
  Područje stručnog/ znanstvenog interesa: muzejska edukacija, feministička antropologija, tjelesnost i seksualnost, kulturne politike, civilno društvo
 • Daniela Angelina Jelinčić

  Akademski stupanj: doktorica znanosti
  Ustanova zaposlenja: Institut za međunarodne odnose
  Adresa ustanove: Vukotinovićeva 2, 10000 Zagreb
  Radno mjesto: viša znanstvena suradnica
  E-mail adresa: daniela@irmo.hr
  Broj telefona na poslu: 01/4877-460
  Područje stručnog/ znanstvenog interesa: kulturni turizam, kulturne industrije, kulturne politike, ekonomija kulture, kulturna raznolikost
 • Jasmina Jurković Petras

  Akademski stupanj: diplomirana etnologinja i profesorica povijesti
  Ustanova zaposlenja: Gradski muzej Virovitica
  Adresa ustanove: Trg bana J. Jelačića 23, 33000 Virovitica
  Radno mjesto: kustosica
  E-mail adresa: jasmina.jurkovic@muzejvirovitica.hr
  Broj telefona na poslu : 033/721-228
  Područje stručnog/ znanstvenog interesa: godišnji i životni običaji virovitičkoga područja
 • Janja Juzbašić

  Akademski stupanj: magistrica znanosti
  Ustanova zaposlenja: Zavičajni muzej Stjepan Gruber Županja
  Adresa ustanove: Savska 3, 32270 Županja
  Radno mjesto: viša kustosica
  E-mail adresa: janja.juzbasic@gmail.com
  Broj telefona na poslu: 032/837-101, 099/2141-690
  Područje stručnog/ znanstvenog interesa: tradicijsko tekstilno rukotvorstvo
 • Jadran Kale

  Akademski stupanj: doktor znanosti
  Ustanova zaposlenja: Muzej Grada Šibenika i Sveučilište u Zadru
  Adresa ustanove: Gradska vrata 3, 22000 Šibenika (p.p. 7, 22001 Šibenik); Sveučilišta u Zadru, Odjel za etnologiju i kulturnu antropologiju, Franje Tuđmana 24 i, 23000 Zadar
  Radno mjesto: kustos, viši predavač
  E-mail adresa: jkale@unizd.hr
  Broj telefona na poslu: 022/213-880, 023/345-038
  Područje stručnog/ znanstvenog interesa: kulturna baština, nastava
 • Mario Katić

  Akademski stupanj: doktor znanosti
  Ustanova zaposlenja: Sveučilište u Zadru, Odjel za etnologiju i kulturnu antropologiju
  Adresa ustanove: dr. Franje Tuđmana 24i, 23000 Zadar
  Radno mjesto: asistent
  E-mail adresa: makatic@uinzd.hr
  Broj telefona na poslu: 023/345-038
  Područje stručnog/ znanstvenog interesa: mjesto, prostor, krajolik, sjećanje, folkloristika, hodočašće, smrt

   

 • Petra Kelemen

  Akademski stupanj: doktorica znanosti
  Ustanova zaposlenja: Filozofski fakultet Sveučilišta u Zagrebu, Odsjek za etnologiju i kulturnu antropologiju
  Adresa ustanove: Ivana Lučića 3, 10000 Zagreb
  Radno mjesto: znanstvena novakinja – asistentica
  E-mail adresa: pkelemen@ffzg.hr
  Broj telefona na poslu: 01/6120-253
  Područje stručnog/ znanstvenog interesa: antropologija turizma, antropologija festivala
 • Ivica Kipre

  Akademski stupanj: magistar etnologije i povijesti umjetnosti
  Ustanova zaposlenja: Dubrovački muzeji, Etnografski muzej
  Adresa ustanove: Pred Dvorom 3, 20000 Dubrovnik
  Radno mjesto: kustos pripravnik
  E-mail adresa: ivica.kipre@yahoo.com
  Broj telefona na poslu: 020/323-018
  Područje stručnog/ znanstvenog interesa: narodna vjerovanja, narodna medicina, mitologija, pokladni običaji, ruralna arhitektura
 • Tanja Kocković Zaborski

  Akademski stupanj: magistrica znanosti
  Ustanova zaposlenja: Etnografski muzej Istre/ Mueso Etnografico dell’Istria
  Adresa ustanove: Trg Istarskog razvoda 1, 52000 Pazin
  Radno mjesto: kustosica
  E-mail adresa: tanja@emi.hr
  Broj telefona na poslu: 052/622-220
  Područje stručnog/ znanstvenog interesa: tradicijska prehrana, hrana i identitet
 • Irena Kolbas

  Akademski stupanj: magistrica znanosti
  Ustanova zaposlenja: Etnografski muzej Zagreb
  Adresa ustanove: Trg Mažuranića 14, 10000 Zagreb
  Radno mjesto: voditeljica knjižnice, viši knjižničar, viši kustos
  E-mail adresa: ikolbas@emz.hr
  Broj telefona na poslu: 01/5507-876
  Područje stručnog/ znanstvenog interesa: muzealizacija jezika, izrada tezaurusa
 • Vesna Kolić Klikić

  Akademski stupanj: profesorica arheologije i etnologije
  Ustanova zaposlenja: Gradski muzej Nova Gradiška
  Adresa ustanove: Trg kralja Tomislava 7, 35400 Nova Gradiška
  Radno mjesto: muzejska savjetnica
  E-mail adresa: vesna.kolic-klikic@mail.inet.hr, vesna2@net.hr, vesna.kolic-klikic@gmng.hr
  Broj telefona na poslu: 035/331-580
  Područje stručnog/ znanstvenog interesa: materijalna, društvena i duhovna kultura
 • Tibor Komar

  Akademski stupanj: doktor znanosti
  Ustanova zaposlenja: Filozofski fakultet u Sveučilišta u Zagrebu, Odsjek za etnologiju i kulturnu antropologiju
  Adresa ustanove: Ivana Lučića 3, 10000 Zagreb
  Radno mjesto: znanstveni novak
  E-mail adresa: tkomar@ffzg.hr
  Broj telefona na poslu: 01/6120-134
  Područje stručnog/znanstvenog interesa: antropologija sporta, sakralna interpretacija krajobraza
 • Mirjana Kos

  Akademski stupanj: diplomirana etnologinja i kulturna antropologinja i diplomirana povjesničarka umjetnosti
  Ustanova zaposlenja: Hrvatski muzej turizma
  Adresa ustanove: Park Angiolina 1, 51410 Opatija
  Radno mjesto: kustosica na radnom mjestu ravnateljice
  E-mail adresa: mirjana.kos@hrmt.hr
  Broj telefona na poslu: 051/706-472
  Područje stručnog/ znanstvenog interesa: turistička povijest i baština na području Republike Hrvatske
 • Danijela Križanec-Beganović

  Akademski stupanj: diplomirana etnologinja i turkologinja
  Ustanova zaposlenja: Etnografski muzej Zagreb
  Adresa ustanove: Trg Mažuranića 14, 10000 Zagreb
  Radno mjesto: kustosica
  E-mail adresa: danijelakrizanec@gmail.com
  Broj telefona na poslu: 01/4826-220
  Područje stručnog/ znanstvenog interesa: narodna medicina i medicinska antropologija, Zbirka maski i Zbirka obrednih kruhova i peciva
 • Mladen Kuhar

  Akademski stupanj: diplomirani etnolog i profesor povijesti
  Ustanova zaposlenja: Ministarstvo kulture RH
  Adresa ustanove: Runjaninova 2, 10000 Zagreb
  Radno mjesto: stručni suradnik konzervator (+ položeni kustos etnolog)
  E-mail adresa: mladen.kuhar@min-kulture.hr , mladen.kuhar2@zg.t-com.hr
  Broj telefona na poslu: 01/4866-503
  Područje stručnog/ znanstvenog interesa: tradicijski obrti, znanja i vještine, nematerijalna kulturna baština (općenito), tradicijsko graditeljstvo Hrvatskog zagorja i Like, zaštita etnološke baštine, revitalizacija (materijalne i nematerijalne baštine) i stvaranje nove uloge kod etnoloških baštinskih elemenata u modernom okružju, stvaranje „novog“ muzejskog okružja za tradicijske etnološke elemente (npr. muzeja na otvorenom, zona tradicijskih obilježja i sl.)
 • Tihana Kušenić

  Akademski stupanj: diplomirana etnologinja i muzeologinja
  Ustanova zaposlenja: Muzeji Hrvatskog zagorja, Muzej „Staro selo“ Kumrovec, Centar za tradicijske obrte, znanja i vještine
  Adresa ustanove: Josipa Broza 19, 49295 Kumrovec
  Radno mjesto: kustosica
  E-mail adresa: craftattract@mhz.hr
  Broj telefona na poslu: 049/225-844
  Područje stručnog/ znanstvenog interesa: nematerijalna baština
 • Koraljka Kuzman Šlogar

  Akademski stupanj: doktorica znanosti
  Ustanova zaposlenja: Institut za etnologiju i folkloristiku
  Adresa ustanove: Šubićeva 42, 10000 Zagreb
  Radno mjesto: voditeljica dokumentacije
  E-mail adresa: koraljka@ief.hr
  Broj telefona na poslu: 01/ 4596-741
  Područje stručnog/ znanstvenog interesa: antropologija društvenog sjećanja, nacionalne manjine (Hrvati izvan Hrvatske); arhivistika, muzeologija
 • Sanja Lončar

  Akademski stupanj: doktorica znanosti
  Ustanova zaposlenja: Filozofski fakultet Sveučilišta u Zagrebu, Odsjek za etnologiju i kulturnu antropologiju
  Adresa ustanove: I. Lučića 3, 10000 Zagreb
  Radno mjesto: znanstvena novakinja-asistentica
  E-mail adresa: sloncar@ffzg.hr
  Broj telefona na poslu: 01/6120–129
  Područje stručnog/ znanstvenog interesa: antropologija mjesta i prostora, zaštita baštine, teme vezane uz arhitekturu, graditeljstvo, stambene prostore, kulturu stanovanja.
 • Karolina Lukač

  Akademski stupanj: diplomirana etnologinja i antropologinja
  Ustanova zaposlenja: Muzej Brodskog Posavlja
  Adresa ustanove: A. Starčevića 40, 35000 Slavonski Brod
  Radno mjesto: kustosica
  E-mail adresa: karolina.lukac@muzejbp.hr
  Broj telefona na poslu: 035/447-415
  Područje stručnog/ znanstvenog interesa: etnologija, antropologija (etnologija grada, subkulture, etnološka fotografija, narodna medicina)
 • Nikolina Luketić

  Akademski stupanj: diplomirana etnologinja i filozofkinja
  Ustanova zaposlenja: Pučko otvoreno učilište Ogulin (Zavičajni muzej Ogulin)
  Adresa ustanove: I.G.Kovačića 2, 47300 Ogulin
  Radno mjesto: ravnateljica
  E-mail adresa: pou-ogulin@ka.htnet.hr
  Broj telefona na poslu: 047/522-915
  Područje stručnog/ znanstvenog interesa: tradicijska kultura ogulinskog kraja (narodna nošnja, godišnji običaji, radni običaji, vokalna i plesna kultura)
 • Jasenka Lulić Štorić

  Akademski stupanj: doktorica znanosti
  Ustanova zaposlenja: Narodni muzej Zadar
  Adresa ustanove: Poljana pape Aleksandra III bb, 23000 Zadar
  Radno mjesto: viša kustosica, voditeljica Etnološkog odjela
  E-mail adresa: etnoloski.odjel@nmz.hr
  Broj telefona na poslu: 023/211-198
  Područje stručnog/ znanstvenog interesa: odnos muškarca i žene simboliziran u tradicijskoj kulturi
 • Barbara Margaretić

  Akademski stupanj: profesorica povijesti i etnologije
  Ustanova zaposlenja: Dubrovački muzeji, Etnografski muzej
  Adresa ustanove: Pred Dvorom 3, 20000 Dubrovnik
  Radno mjesto: kustosica
  E-mail adresa: barbara.margaretic@dumus.hr
  Broj telefona na poslu: 020/323-056, 091/3214-979
  Područje stručnog/ znanstvenog interesa: zbirke narodnih nošnjā Dubrovačkog primorja i Elafita, zbirke narodnih nošnjā Rijeke i Župe dubrovačke, zbirke uzoraka vezova Jelke Miš – Hrvatska, zbirke narodnih nošnjā i vezova Hrvatske i zbirke dokumentacijske građe o tradicijskoj kulturi, tekstil i odijevanje sredinom 19. i početkom 20. stoljeća po područjima zbirki
 • Mirjana Margetić

  Akademski stupanj: diplomirana etnologinja i profesorica muzeologije
  Ustanova zaposlenja: Etnografski muzej Istre/Mueso Etnografico dell’Istria
  Adresa ustanove: Trg Istarskog razvoda 1275. br. 1, 52000 Pazin
  Radno mjesto: kustosica – viša muzejska pedagoginja
  E-mail adresa: mirjana@emi.hr
  Broj telefona na poslu: 052/622-220
  Područje stručnog/ znanstvenog interesa: dječja kultura Istre, godišnji običaji, tradicijska odjeća, vizualna antropologija, odnosi s javnošću, muzejska edukacija
 • Jelena Marković

  Akademski stupanj: doktorica znanosti
  Ustanova zaposlenja: Institut za etnologiju i folkloristiku
  Adresa ustanove: Šubićeva 42, 10000 Zagreb
  Radno mjesto: viša asistentica (zvanje: znanstvena suradnica)
  E-mail adresa: jelena@ief.hr
  Broj telefona na poslu: 01/4596-713
  Područje stručnog/ znanstvenog interesa: metodologija i etika etnoloških i folklorističkih istraživanja, usmena tradiciju (posebice oblike pričanja o djetinjstvu), antropologija djetinjstva
 • Maja Martinec

  Akademski stupanj: diplomirana etnologinja i diplomirana bohemistica
  Ustanova zaposlenja: HRT, Redakcija narodne glazbe Glazbenoga programa Hrvatskoga radija.
  Adresa ustanove: Prisavlje 3, 10000 Zagreb
  Radno mjesto: urednica u programu
  E-mail adresa: Maja.Martinec@hrt.hr
  Broj telefona na poslu: 091/6348-946
  Područje stručnog/ znanstvenog interesa: smotre folklora u Hrvatskoj, Dalmatinska zagora, Ravni kotari, Banovina
 • Josipa Matijašić

  Akademski stupanj: diplomirana etnologinja i profesorica engleskog jezika
  Ustanova zaposlenja: Muzej Turopolja
  Adresa ustanove: Trg kralja Tomislava 1, 10410 Velika Gorica
  Radno mjesto: kustos
  E-mail adresa: jturcic@muzej-turopolja.hr
  Broj telefona na poslu: 01/ 6221-325
  Područje stručnog/ znanstvenog interesa: etnografska baština Turopolja, Posavine, Pokuplja i Vukomeričkih gorica
 • Nada Matijaško

  Akademski stupanj: profesorica filozofije i etnologije
  Ustanova zaposlenja: Podravka, prehrambena industrija d.d., A. Starčevića 32, Koprivnica
  Adresa ustanove: Muzej prehrane „Podravka“, Starogradska bb, 48000 Koprivnica
  Radno mjesto: kustosica
  E-mail adresa: nada.matijasko@podravka.hr
  Broj telefona na poslu: 048/222-009
  Područje stručnog/ znanstvenog interesa: istraživanje kulture prehrane općenito i uže, na prostoru sjeverozapadne Hrvatske, uključujući segmente materijalne, društvene i duhovne kulture
 • Dubravka Matoković

  Akademski stupanj: profesorica povijesti i etnologije
  Ustanova zaposlenja: Gradski muzej Požega
  Adresa ustanove: Matice hrvatske 1, 34000 Požega
  Radno mjesto: viša kustosica
  E-mail adresa: dubravkam@gmp.hr
  Broj telefona na poslu: 034/272-001
  Područje stručnog/ znanstvenog interesa: odijevanje, nakit, rukotvorstvo, običaji
 • Andrea Matošević

  Akademski stupanj: doktor znanosti
  Ustanova zaposlenja: Sveučilište Jurja Dobrile u Puli
  Adresa ustanove: Zagrebačka 30, 52100 Pula
  Radno mjesto: docent
  E-mail adresa: andrea.matosevic@gmail.com
  Broj telefona na poslu: 052/ 377 – 526
  Područje stručnog/ znanstvenog interesa: teorija i povijest etnologije/antropologije, antropologija rada i industrije, povijesna antropologija , popularna kultura
 • Marija Mesarić

  Akademski stupanj: profesorica talijanskog jezika i etnologije
  Ustanova zaposlenja: Muzej grada Koprivnice
  Adresa ustanove: Trg dr. Leandera Brozovića 1, 48000 Koprivnica
  Radno mjesto: kustosica, voditeljica Etnografske zbirke
  E-mail adresa: etnoantropo@muzej-koprivnica.hr; marija.mesaric@zg.t-com.hr
  Broj telefona na poslu: 048/642-539, 099/7336-019
  Područje stručnog/ znanstvenog interesa: istraživanju lokalne nematerijalne baštine te primjena muzeologije i etnologije i kulturne antropologije u muzejskoj djelatnosti

   

 • Krešimir Mijakovac

  Akademski stupanj: profesor povijesti i diplomirani povjesničar i etnolog
  Ustanova zaposlenja: Ministarstvo kulture, Konzervatorski odjel u Slavonskom Brodu
  Adresa ustanove: Ante Starčevića 43, 35000 Slavonski Brod
  Radno mjesto: stručni suradnik konzervator
  E-mail adresa: kmijakovac@gmail.com, kresimir.mijakovac@min-kulture.hr
  Broj telefona na poslu: 035/212-575
  Područje stručnog/ znanstvenog interesa: zaštita kulturne baštine; tradicijsko graditeljstvo, nematerijalna kulturna baština
 • Zlatko Mileusnić

  Akademski stupanj: magistar znanosti
  Ustanova zaposlenja: Etnografski muzej Zagreb
  Adresa ustanove: Trg Mažuranića 14, 10000 Zagreb
  Radno mjesto: viši kustos
  E-mail adresa: zmileusnic@emz.hr
  Broj telefona na poslu:
  Područje stručnog/ znanstvenog interesa: tradicijska kultura Mediterana
 • Lana Milošević Đerek

  Akademski stupanj: diplomirana etnologinja i arheologinja
  Ustanova zaposlenja: Dubrovački muzeji, Etnografski muzej
  Adresa ustanove: Pred Dvorom 3, 20000 Dubrovnik
  Radno mjesto: kustosica
  E-mail adresa: lana.milosevic@dumus.hr
  Broj telefona na poslu: 020/323-018
  Područje stručnog/ znanstvenog interesa: nematerijalna kulturna baština, ruralna arhitektura i tradicijsko gospodarstvo, rukotvorstvo i obrt
 • Ana Mlinar

  Akademski stupanj: profesorica etnologije i sociologije
  Ustanova zaposlenja: Ministarstvo kulture, Konzervatorski odjel u Zagrebu
  Adresa ustanove: Mesnička 49, 10000 Zagreb
  Radno mjesto: viša stručna savjetnica konzervatorica
  E-mail adresa: ana.mlinar@min-kulture.hr
  Broj telefona na poslu: 01/4851-522
  Područje stručnog/ znanstvenog interesa: dokumentiranje, zaštita, obnova, revitalizacija i prezentacija seoskih naselja, tradicijskoga graditeljstva i privatnih zbirki
 • Slavica Moslavac

  Akademski stupanj: profesorica povijesti i etnologije
  Ustanova zaposlenja: Muzej Moslavine Kutina
  Adresa ustanove: Trg kralja Tomislava, 13, 44320 Kutina
  Radno mjesto: muzejska savjetnica
  E-mail adresa: smoslavac@muzej-moslavine.hr
  Broj telefona na poslu: 044/683-548, 091/2851-982
  Područje stručnog/ znanstvenog interesa: godišnji obredi i običaji moslavačko-posavskog kraja; narodne nošnje i kompletno tekstilno rukotvorstvo moslavačko-posavskog kraja; glazbena ostavština (teorija i praksa), te dječje igre moslavačko-posavsko-banovskog-bilogorskog kraja i dr.
 • Vltava Muk

  Akademski stupanj: diplomirana etnologinja i povjesničarka umjetnosti
  Ustanova zaposlenja: Zavičajni muzej Poreštine
  Adresa ustanove: Decumanus 9, 52440 Poreč
  Radno mjesto: kustosica
  E-mail adresa: vltava.muk@muzejporec.hr
  Broj telefona na poslu: 052/431-585
  Područje stručnog/ znanstvenog interesa: mitologija, religija, vjerovanja, narodna medicina, obrti i rukotvorstvo
 • Katica Mrgić

  Akademski stupanj: diplomirana etnologinja
  Ustanova zaposlenja: Gradski muzej Sisak
  Adresa ustanove: Kralja Tomislava 10, 44000 Sisak
  Radno mjesto: viša kustosica
  E-mail adresa: katica.mrgic@muzej-sisak
  Broj telefona na poslu:
  Područje stručnog/ znanstvenog interesa: kultura kao način života ovoga kraja
 • Iva Niemčić

  Akademski stupanj: doktorica znanosti
  Ustanova zaposlenja: Institut za etnologiju i folkloristiku
  Adresa ustanove: Šubićeva 42, 10000 Zagreb
  Radno mjesto: znanstvena suradnica
  E-mail adresa: iva@ief.hr
  Broj telefona na poslu: 01/4596-728
  Područje stručnog/ znanstvenog interesa: etnokoreologija, etnologija plesa, plesna zbivanja u prošlosti i sadašnjosti, fenomen nematerijalne kulturne baštine, plesovi s mačevima, parovni plesovi
 • Lidija Nikočević

  Akademski stupanj: doktorica znanosti
  Ustanova zaposlenja: Etnografski muzej Istre//Museo etnografico dell Istria
  Adresa ustanove: Trg istarskog razvoda 1275., br. 1., 52000 Pazin
  Radno mjesto: ravnateljica
  E-mail adresa: lidija@emi.hr
  Broj telefona na poslu: 052/622-220
  Područje stručnog/ znanstvenog interesa: muzeji, etnologija Istre, nematerijalna kultura, iseljeništvo, antropologija granice, običaji u suvremenosti.
 • Tamara Nikolić Đerić

  Akademski stupanj: diplomirana etnologinja i kulturna antropologinja i indologinja
  Ustanova zaposlenja: Etnografski muzej Istre//Museo etnografico dell Istria
  Adresa ustanove: Trg Istarskog razvoda 1, 52000 Pazin
  Radno mjesto: kustosica
  E-mail adresa: tamara@emi.hr
  Broj telefona na poslu:
  Područje stručnog/ znanstvenog interesa: vizualna antropologija (posebno kontekst nematerijalne kulture) i etnografski film, ekonomska i feministička antropologija, kulturni menadžment
 • Ivona Orlić

  Akademski stupanj: doktorica znanosti
  Ustanova zaposlenja: Etnografski muzej Istre/Museo etnografico dell Istria
  Adresa ustanove: Trg Istarskog razvoda 1275. br.1., 52000 Pazin
  Radno mjesto: kustosica
  E-mail adresa: ivona@emi.hr
  Broj telefona na poslu:052/622-220
  Područje stručnog/ znanstvenog interesa: Istra, identitet, prehrana, odgoj, turizam
 • Olga Orlić

  Akademski stupanj: doktorica znanosti
  Ustanova zaposlenja: Institut za antropologiju
  Adresa ustanove: Ljudevita Gaja 32, 10000 Zagreb
  Radno mjesto: znanstvena novakinja – viša asistentica
  E-mail adresa: Olga.Orlic@inantro.hr
  Broj telefona na poslu: 01/5535-114
  Područje stručnog/znanstvenog interesa: socio-kulturna antropologija, lingvistička antropologija, identitet/identifikacijski procesi, stereotipi/zacija, jezična raznolikost, kulturna raznolikost, nacionalne manjine, tekstil, teorijski pristupi, Istra, Korčula
 • Tomislav Oroz

  Akademski stupanj: doktor znanosti
  Ustanova zaposlenja: Sveučilište u Zadru, Odjel za etnologiju i kulturnu antropologiju
  Adresa ustanove: Franje Tuđmana 24i, 23000 Zadar
  Radno mjesto: asistent
  E-mail adresa: tomislav.oroz@gmail.com
  Broj telefona na poslu: 023/345-015
  Područje stručnog/ znanstvenog interesa: memory studies, island studies
 • Maja Pasarić

  Akademski stupanj: doktorica znanosti
  Ustanova zaposlenja: Institut za etnologiju i folkloristiku
  Adresa ustanove: Šubićeva 42, 10000 Zagreb
  Radno mjesto: znanstvena novakinja
  E-mail adresa: maja@ief.hr
  Broj telefona na poslu:
  Područje stručnog/ znanstvenog interesa: kulturna animalistika
 • Anita Paun-Gadža

  Akademski stupanj: profesorica fonetike i etnologije
  Ustanova zaposlenja: MHZ Muzej „Staro selo“ Kumrovec
  Adresa ustanove: Josipa Broza 19, 49295 Kumrovec
  Radno mjesto: viša kustosica
  E-mail adresa: a.paun.gadza-mss@mhz.hr
  Broj telefona na poslu:049/225-834
  Područje stručnog/ znanstvenog interesa: etnologija
 • Ana Perinić Lewis

  Akademski stupanj: doktorica znanosti
  Ustanova zaposlenja: Institut za antropologiju
  Adresa ustanove: Gajeva 32, 10000 Zagreb
  Radno mjesto: viša asistentica
  E-mail adresa: aperinic@inantro.hr
  Broj telefona na poslu: 01/5535-140
  Područje stručnog/ znanstvenog interesa: otočne zajednice, identitet/ identifikacijski procesi, stereotipi, migracije, književna antropologija
 • Vesna Peršić Kovač

  Akademski stupanj: profesorica etnologije i češkog jezika
  Ustanova zaposlenja: Koprivničko-križevačka županija
  Adresa ustanove: Nemčićeva 5, 48000 Koprivnica
  Radno mjesto: viša savjetnica za znanost, kulturu, sport i tehničku kulturu
  E-mail adresa: vesna.persic.kovac@kckzz.hr
  Broj telefona na poslu: 048/658-220
  Područje stručnog/ znanstvenog interesa: duhovna kultura, odijevanje, društva
 • Lana Peternel

  Akademski stupanj: doktorica znanosti
  Ustanova zaposlenja: Institut za migracije i narodnosti
  Adresa ustanove: Trg Stjepana Radića, 10000 Zagreb
  Radno mjesto: viša asistentica; znanstveno zvanje: znanstvena suradnica
  E-mail adresa: lanapeternel@yahoo.com; lana.peternel@imin.hr
  Broj telefona na poslu:
  Područje stručnog/ znanstvenog interesa: sociokulturna i primijenjena antropologija, konstrukcije identiteta, migracije, kulturne promjene, mladi
 • Duško Petrović

  Akademski stupanj: doktor znanosti
  Ustanova zaposlenja: Filozofski fakultet Sveučilišta u Zagrebu, Odsjek za etnologiju i kulturnu antropologiju
  Adresa ustanove: Ivana Lučića 3, 10000 Zagreb
  Radno mjesto: znanstveni novak – asistent
  E-mail adresa: dupetrov@ffzg.hr
  Broj telefona na poslu: 01/6120-126
  Područje stručnog/ znanstvenog interesa: politička antropologija, teorije kulturne antropologije, biopolitika
 • Tihana Petrović Leš

  Akademski stupanj: doktorica znanosti
  Ustanova zaposlenja: Filozofski fakultet Sveučilišta u Zagrebu, Odsjek za etnologiju i kulturnu antropologiju
  Adresa ustanove: Ivana Lučića 3, 10000 Zagreb
  Radno mjesto: izvanredna profesorica
  E-mail adresa: tihana.petrovic-les@hi.t-com.hr
  Broj telefona na poslu: 01/6120-129
  Područje stručnog/ znanstvenog interesa: nacionalna etnologija, povijest hrvatske etnologije, odijevanje i rukotvorstvo, nematerijalna kulturna baština
 • Željka Petrović Osmak

  Akademski stupanj: magistrica znanosti
  Ustanova zaposlenja: Etnografski muzej Zagreb
  Adresa ustanove: Trg Mažuranića 14, 10000 Zagreb
  Radno mjesto: kustosica
  E-mail adresa: zpetrovic@emz.hr
  Broj telefona na poslu: 01/5507-873
  Područje stručnog/ znanstvenog interesa: antropologija obrazovanja, antropologija društvenog sjećanja, etnomuzikologija
 • Iva Pleše

  Akademski stupanj: doktorica znanosti
  Ustanova zaposlenja: Institut za etnologiju i folkloristiku
  Adresa ustanove: Šubićeva 42, Zagreb
  Radno mjesto: znanstvena novakinja (u naslovnom zvanju znanstvene suradnice)
  E-mail adresa: piva@ief.hr
  Broj telefona na poslu:
  Područje stručnog/ znanstvenog interesa: etnografije interneta, metodologija etnografskog rada, baština
 • Tomislav Pletenac

  Akademski stupanj: doktor znanosti
  Ustanova zaposlenja: Filozofski fakultet Sveučilišta u Zagrebu, Odsjek za etnologiju i kulturnu antropologiju
  Adresa ustanove: Ivana Lučića 3, 10000 Zagreb
  Radno mjesto: izvanredni profesor
  E-mail adresa: tpletena@ffzg.hr
  Broj telefona na poslu: 01/6120-126
  Područje stručnog/ znanstvenog interesa: postkolonijalizam, postsocijalizam, teorija antropologije, povijest etnologije
 • Sanja Potkonjak

  Akademski stupanj: doktorica znanosti
  Ustanova zaposlenja: Filozofski fakultet Sveučilišta u Zagrebu, Odsjek za etnologiju i kulturnu antropologiju
  Adresa ustanove: Ivana Lučića 3, 10000 Zagreb
  Radno mjesto: viša asistentica
  E-mail adresa: spotkonj@ffzg.hr
  Broj telefona na poslu: 01/6120-133
  Područje stručnog/ znanstvenog interesa: metodologija, feministička antropologija, postkolonijalnost, postsocijalizam
 • Vedrana Premuž-Đipalo

  Akademski stupanj: profesorica etnologije i filozofije
  Ustanova zaposlenja: Etnografski muzej Split
  Adresa ustanove: Iza Vestibula 4, 21000 Split
  Radno mjesto: muzejska pedagoginja
  E-mail adresa: vedrana@etnografski-muzej-split.hr
  Broj telefona na poslu: 021/344-164
  Područje stručnog/ znanstvenog interesa: muzeologija, muzejska pedagogija, urbana antropologija, antropologija žene
 • Ines Prica

  Akademski stupanj: doktorica znanosti
  Ustanova zaposlenja: Institut za etnologiju i folkloristiku
  Adresa ustanove: Šubićeva 42, 10000 Zagreb
  Radno mjesto: znanstvena savjetnica
  E-mail adresa: ines@ief.hr
  Broj telefona na poslu:
  Područje stručnog/ znanstvenog interesa: antropološka teorija, post-socijalistički studiji
 • Sanja Puljar D’Alessio

  Akademski stupanj: doktorica znanosti
  Ustanova zaposlenja: Filozofski fakultet u Rijeci
  Adresa ustanove: Slavka Krautzeka bb, 51000 Rijeka
  Radno mjesto: docentica
  E-mail adresa: spuljar@ffri.hr
  Broj telefona na poslu:
  Područje stručnog/ znanstvenog interesa: vizualna antropologija, antropologija prostora
 • Zoja Radić

  Akademski stupanj: profesorica ruskog jezika i književnosti i etnologije
  Ustanova zaposlenja: Kninski muzej
  Adresa ustanove: Fra Luje Maruna 1, 22300 Knin
  Radno mjesto: kustosica
  E-mail adresa: zoya_radic@yahoo.com
  Broj telefona na poslu: 022/661- 899
  Područje stručnog/ znanstvenog interesa: etnografska baština kninskog područja
 • Ivana Radovani Podrug

  Akademski stupanj: profesorica povijesti i etnologije
  Ustanova zaposlenja: Ministarstvo kulture, Konzervatorski odjel u Splitu
  Adresa ustanove: Porinova 2, 21000 Split
  Radno mjesto: konzervatorica dokumentaristica
  E-mail adresa: ivana.radovani@min-kulture.hr
  Broj telefona na poslu:021/306-444
  Područje stručnog/ znanstvenog interesa: tradicijska organizacija prostora i graditeljstvo, ekonomska antropologija, primijenjena etnologija
 • Marija Raguž

  Akademski stupanj: profesorica hrvatskog jezika i književnosti i diplomirana etnologinja
  Ustanova zaposlenja: Medicinski fakultet Osijek
  Adresa ustanove: Huttlerova 4, 31000 Osijek
  Radno mjesto: znanstvena novakinja
  E-mail adresa: marija.raguz@mefos.hr
  Broj telefona na poslu:
  Područje stručnog/ znanstvenog interesa: etnologija Slavonije i Baranje općenito, tradicijska medicina, medicinska antropologija, jezik kao građa za izučavanje kulture
 • Marijeta Rajković Iveta

  Akademski stupanj: doktorica znanosti
  Ustanova zaposlenja: Filozofski fakultet Zagreb Sveučilišta u Zagrebu, Odsjek za etnologiju i kulturnu antropologiju
  Adresa ustanove: Ivana Lučića 3, 10000 Zagreb
  Radno mjesto: viša asistentica
  E-mail adresa: mrajkovi@ffzg.hr
  Broj telefona na poslu: 01/6120-127
  Područje stručnog/ znanstvenog interesa: antropologija migracija, manjinske zajednice
 • Zrinka Režić Tolj

  Akademski stupanj: doktorica znanosti
  Ustanova zaposlenja: Sveučilište u Dubrovniku
  Adresa ustanove: Branitelja Dubrovnika 41, 20000 Dubrovnik
  Radno mjesto: predavač za talijanski jezik
  E-mail adresa: zrinka.rezic@unidu.hr
  Broj telefona na poslu: 020/ 446-040
  Područje stručnog/ znanstvenog interesa: antropologija turizma
 • Lela Roćenović

  Akademski stupanj: magistrica znanosti
  Ustanova zaposlenja: Samoborski muzej
  Adresa ustanove: Livadićeva 7, 10430 Samobor
  Radno mjesto: viša kustosica
  E-mail adresa: samoborski.muzej@zg.t-com.hr
  Broj telefona na poslu: 01/3361-014
  Područje stručnog/ znanstvenog interesa: običaji i ostale pojave s područja samoborskog kraja
 • Tihana Rubić

  Akademski stupanj: doktorica znanosti
  Ustanova zaposlenja: Filozofski fakultet, Odsjek za etnologiju i kulturnu antropologiju
  Adresa ustanove: Ivana Lučića 3, 10000 Zagreb
  Radno mjesto: znanstvena novakinja
  E-mail adresa: trubic@ffzg.hr
  Broj telefona na poslu: 01/6120-127
  Područje stručnog/ znanstvenog interesa: etnologija obitelji, etnologija rada
 • Renata Santo

  Akademski stupanj: magistra etnologije i kulturne antropologije te hungarologije
  Ustanova zaposlenja: Etnografski muzej u Zagrebu
  Adresa ustanove: Trg Mažuranića 14, 10000 Zagreb
  Radno mjesto: kustosica
  E-mail adresa: santo.renata5@gmail.com
  Broj telefona na poslu: 01/6120-127
  Područje stručnog/ znanstvenog interesa: kulture svijeta, narodna medicina, antropologija plesa
 • Reana Senjković

  Akademski stupanj: doktorica znanosti
  Ustanova zaposlenja: Institut za etnologiju i folkloristiku
  Adresa ustanove: Šubićeva 42, Zagreb
  Radno mjesto: znanstvena savjetnica
  E-mail adresa: reana@ief.hr
  Broj telefona na poslu:
  Područje stručnog/ znanstvenog interesa: popularna kultura
 • Silvija Sitta

  Akademski stupanj: diplomirana etnologinja
  Ustanova zaposlenja: Gradski muzej Bjelovar
  Adresa ustanove: Trg Eugena Kvaternika 1, 43000 Bjelovar
  Radno mjesto: viša kustosica (voditeljica Etnološkog odjela)
  E-mail adresa: silvija_sitta@hotmail.com
  Broj telefona na poslu: 043/244-207
  Područje stručnog/ znanstvenog interesa: materijalna kultura Bilogore i Sjeverne Moslavine (osobito graditeljstvo, izrada tekstila, keramika, tradicionalno odijevanje autohtonog stanovništva i nacionalnih manjina koje žive na području Bjelovarsko-bilogorske županije), Česi na području Bjelovarsko-bilogorske županije, međusobne veze između hrvatske i češke etnologije
 • Tihana Stepinac Fabijanić

  Akademski stupanj: profesorica/ diplomirana etnologinja i profesorica engleskog jezika i književnosti
  Ustanova zaposlenja: Hrvatska akademija znanosti i umjetnosti, Zavod za povijesne i društvene znanosti, Rijeka
  Adresa ustanove: Ružićeva 5, 51000 Rijeka
  Radno mjesto: istraživačica suradnica
  E-mail adresa: tihana.fabijanic@post.t-com.hr
  Broj telefona na poslu: 091/1605-953
  Područje stručnog/ znanstvenog interesa: tradicijsko graditeljstvo, očuvanje baštine, revitalizacija i razvoj sela i malih gradova
 • Mirela Ravas

  Akademski stupanj: diplomirana etnologinja i antropologinja
  Ustanova zaposlenja: Ministarstvo kulture, Konzervatorski odjel u Osijeku
  Adresa ustanove: Kuhačeva 27, 31000 Osijek
  Radno mjesto: stručna suradnica konzervatorica
  E-mail adresa: mirela.strahinic@min-kulture.hr
  Broj telefona na poslu: 031/207-400
  Područje stručnog/ znanstvenog interesa: tradicijsko graditeljstvo, obrti
 • Zrinka Studen

  Akademski stupanj: profesorica povijesti umjetnosti i etnologije
  Ustanova zaposlenja: Ministarstvo kulture, Konzervatorski odjel u Bjelovaru
  Adresa ustanove: Trg Eugena Kvaternika 6, 43000 Bjelovar
  Radno mjesto: stručna suradnica konzervatorica
  E-mail adresa: zrinka.studen@min-kulture.hr
  Broj telefona na poslu: 043/221-041
  Područje stručnog/ znanstvenog interesa: graditeljska baština i pokretna kulturna dobra i običaji, odnosno nematerijalna baština
 • Vlasta Šabić

  Akademski stupanj: diplomirana etnologinja
  Ustanova zaposlenja: Muzej Slavonije, Osijek
  Adresa ustanove: Trg sv. Trojstva 6, 31000 Osijek
  Radno mjesto: viša kustosica
  E-mail adresa: vlasta.sabic@mso.hr
  Broj telefona na poslu: 031/250-737
  Područje stručnog/ znanstvenog interesa: narodne nošnje Slavonije i Baranje, godišnji običaji (Uskrs)
 • Goran-Pavel Šantek

  Akademski stupanj: doktor znanosti
  Ustanova zaposlenja: Filozofski fakultet Sveučilišta u Zagrebu, Odsjek za etnologiju i kulturnu antropologiju
  Adresa ustanove: Ivana Lučića 3, 10000 Zagreb
  Radno mjesto: izvanredni profesor
  E-mail adresa: gpsantek@ffzg.hr
  Broj telefona na poslu:
  Područje stručnog/ znanstvenog interesa: hrvatska i slavenska etnografija, povijest antropologije, antropološka teorija i metodologija, antropologija sporta, antropologija religije
 • Dunja Šarić

  Akademski stupanj: magistrica znanosti
  Ustanova zaposlenja: Muzeji Hrvatskog zagorja-Muzej “Staro selo” Kumrovec
  Adresa ustanove: Josipa Broza 19, 49295 Kumrovec
  Radno mjesto: muzejska savjetnica
  E-mail adresa: d.saric-mss@mhz.hr
  Broj telefona na poslu: 049/225-832, 830, 840
  Područje stručnog/ znanstvenog interesa: tradicijska kultura Hrvatskog zagorja, materijalna i nematerijalna baština, muzeji na otvorenome
 • Ivana Šarić Žic

  Akademski stupanj: magistrica znanosti
  Ustanova zaposlenja: Pomorski i povijesni muzej Hrvatskog primorja Rijeka
  Adresa ustanove: Muzejski trg 1, 51000 Rijeka
  Radno mjesto: kustosica
  E-mail adresa: ivana@ppmhp.hr
  Broj telefona na poslu: 051/553-667
  Područje stručnog/ znanstvenog interesa: maslinarstvo
 • Robert Šešerko

  Akademski stupanj: profesor pedagogije i diplomirani etnolog
  E-mail adresa: rseserko@ffzg.hr
  Broj telefona na poslu:
  Područje stručnog/ znanstvenog interesa: antropologija/etnografija obrazovanja, antropologija/etnografija djetinjstva/djece/mladenaštva/adolescencije
 • Luka Šešo

  Akademski stupanj: doktor znanosti
  Ustanova zaposlenja: Hrvatska akademija znanosti i umjetnosti Odsjek za etnologiju
  Adresa ustanove: Hebrangova 1, 10000 Zagreb
  Radno mjesto: viši asistent (s naslovnim zvanjem znanstvenog suradnika)
  E-mail adresa: luka@hazu.hr
  Broj telefona na poslu: 01/4895-150
  Područje stručnog/ znanstvenog interesa: antropologija religije, mitologija, tradicijska vjerovanja, pokladni običaji, mikrohistorijska istraživanja progona vještica, etnološki dokumentarni film, urbana antropologija, antropologija putovanja
 • Martina Šimunković

  Akademski stupanj: diplomirana povjesničarka umjetnosti i etnologinja
  Ustanova zaposlenja: Ministarstvo kulture
  Adresa ustanove: Runjaninova 2, 10000 Zagreb
  Radno mjesto: konzervatorica za kulturna dobra (voditeljica Odsjeka za nematerijalna kulturna dobra)
  E-mail adresa: martina.simunkovic@min-kulture.hr
  Broj telefona na poslu: 01/4666-631
  Područje stručnog/ znanstvenog interesa: nematerijalna kulturna baština/etnologija
 • Tea Škokić

  Akademski stupanj: doktorica znanosti
  Ustanova zaposlenja: Institut za etnologiju i folkloristiku
  Adresa ustanove: Šubićeva 42, 10000 Zagreb
  Radno mjesto: viša znanstvena suradnica
  E-mail adresa: tea@ief.hr
  Broj telefona na poslu: 01/4596-707
  Područje stručnog/ znanstvenog interesa: antropologija rada, antropologija seksualnosti, rodna i feministička antropologija
 • Nevena Škrbić Alempijević

  Akademski stupanj: doktorica znanosti
  Ustanova zaposlenja: Filozofski fakultet Sveučilišta u Zagrebu, Odsjek za etnologiju i kulturnu antropologiju
  Adresa ustanove: Ivana Lučića 3, 10000 Zagreb
  Radno mjesto: docentica
  E-mail adresa: nskrbic@ffzg.hr
  Broj telefona na poslu:01/ 6120-253
  Područje stručnog/ znanstvenog interesa: antropologija društvenog sjećanja, antropologija mjesta i prostora, studije predstavljanja, konstrukcija Sredozemlja
 • Žarko Španiček

  Akademski stupanj: doktor znanosti
  Ustanova zaposlenja: Ministarstvo kulture, Konzervatorski odjel u Požegi
  Adresa ustanove: Trg Matka Peića 3, 34000 Požega
  Radno mjesto: pročelnik konzervatorskog odjela
  E-mail adresa: zarko.spanicek@min-kulture.hr
  Broj telefona na poslu: 034/273-362
  Područje stručnog/ znanstvenog interesa: tradicijska baština Slavonije i Baranje

   

 • Dragica Šuvak

  Akademski stupanj: profesorica engleskog jezika i književnosti i etnologije
  Ustanova zaposlenja: Zavičajni muzej Slatina
  Adresa ustanove: Ante Kovačića 1, 33520 Slatina
  Radno mjesto: ravnateljica i viša kustosica
  E-mail adresa: muzej-slatina@vt.t-com.hr
  Broj telefona na poslu: 033/551-171
  Područje stručnog/ znanstvenog interesa: etnologija slatinskog kraja
 • Jelena Tisaj

  Akademski stupanj: profesorica hrvatskog jezika i književnosti i diplomirana etnologinja
  Ustanova zaposlenja: Muzej Međimurja Čakovec
  Adresa ustanove: Trg Republike 5, 40000 Čakovec
  Radno mjesto: kustosica-pripravnica
  E-mail adresa: jelica.tisaj@gmail.com
  Broj telefona na poslu: 040/313-499
  Područje stručnog/ znanstvenog interesa: materijalna i nematerijalna kulturna baština s područja Međimurja
 • Sandra Urem

  Akademski stupanj: diplomirana etnologinja i sociologinja
  Ustanova zaposlenja: Sveučilište u Zadru, Odjel za etnologiju i kulturnu antropologiju
  Adresa ustanove: Mihovila Pavlinovića bb (Rektorat); Ulica dr. Franje Tuđmana 24 i, 23000Zadar
  Radno mjesto: asistentica
  E-mail adresa: surem@unizd.hr, urem.sandra@gmail.com
  Broj telefona na poslu: 023/345-015
  Područje stručnog/ znanstvenog interesa: vizualna antropologija i etnografski film, medicinska antropologija i etnomedicina, antropologija umjetnosti, otočne studije
 • Jelka Vince Pallua

  Akademski stupanj: doktorica znanosti
  Ustanova zaposlenja: Institut društvenih znanosti Ivo Pilar
  Adresa ustanove: Marulićev trg 19, 10000 Zagreb
  Radno mjesto: viša znanstvena suradnica
  E-mail adresa: jelka.vince@gmail.com
  Broj telefona na poslu: 01/4886-825, 01/2319-705
  Područje stručnog/ znanstvenog interesa: hrvatska i slavenska etnografija, povijest hrvatske etnološke misli u europskom kontekstu, mitologija, mediteranistika i tradicijske kulture jadranskoga Sredozemlja, žena u tradicijskoj kulturi, Hrvati u Italiji i Talijani u Hrvatskoj
 • Branka Vojnović Traživuk

  Akademski stupanj: doktorica znanosti
  Ustanova zaposlenja: Etnografski muzej Split
  Adresa ustanove: Iza Vestibula 4, 21000 Split
  Radno mjesto: muzejska savjetnica
  E-mail adresa: branka@etnografski-muzej-split.hr
  Broj telefona na poslu: 021/344-164
  Područje stručnog/ znanstvenog interesa: narodna umjetnost / likovni folklor, muzeologija
 • Jagoda Vondraček Mesar

  Akademski stupanj: magistrica znanosti
  Ustanova zaposlenja: Muzej Prigorja
  Adresa ustanove: Trg Dragutina Domjanića 5, 10360 Sesvete
  Radno mjesto: viša kustosica
  E-mail adresa: jagoda.vm@muzejprigorja.hr
  Broj telefona na poslu: 01/2058-034, 2001 601 (tajnik)
  Područje stručnog/ znanstvenog interesa: svadbeni običaji, govor Sesvetskog prigorja, regija Sesvetsko prigorje
 • Ivana Vuković

  Akademski stupanj: diplomirana etnologinja i profesorica ruskog jezika i književnosti
  Ustanova zaposlenja: Etnografski muzej Split
  Adresa ustanove: Iza Vestibula 4, 21000 Split
  Radno mjesto: kustosica
  E-mail adresa: ivana@etnografski-muzej-split.hr
  Broj telefona na poslu: 021/344-164
  Područje stručnog/ znanstvenog interesa: primijenjena muzeologija, tradicijsko gospodarstvo i odijevanje, antropologija religije
 • Marinko Vuković

  Akademski stupanj: doktor znanosti
  Ustanova zaposlenja: Hrvatska akademija znanosti i umjetnosti
  Adresa ustanove: Strossmayerov trg 2, 10000 Zagreb
  Radno mjesto: arhivist
  E-mail adresa: marinkovukovic71@hotmail.com
  Broj telefona na poslu: 01/4895-111 (kućni 517)
  Područje stručnog/ znanstvenog interesa: stručni rad – arhivski poslovi, znanstveni rad – migracije i identitet – Istočna Hrvatska (Slavonija), suradnja na projektima kod prof. Černelić i doc. dr. Gorana Pavela-Šanteka
 • Ana-Marija Vukušić

  Akademski stupanj: doktorica znanosti
  Ustanova zaposlenja: Institut za etnologiju i folkloristiku
  Adresa ustanove: Šubićeva 42, 10000 Zagreb
  Radno mjesto: znanstvena novakinja, viša asistentica
  E-mail adresa: bekavac@ief.hr
  Broj telefona na poslu:01/4596-700
  Područje stručnog/ znanstvenog interesa: kultura sjećanja, tradicija, pripadnost, autoetnografija, metodologija
 • Hrvoje Vuletić

  Akademski stupanj: diplomirani etnolog i arheolog
  Ustanova zaposlenja: Ministarstvo kulture, Konzervatorski odjel u Splitu
  Adresa ustanove: Porinova bb, 21000 Split
  Radno mjesto: viši stručni savjetnik konzervator
  E-mail adresa: hrvoje.vuletic@min-kulture.hr
  Broj telefona na poslu: 021/305-444
  Područje stručnog/ znanstvenog interesa: tradicijsko graditeljstvo
 • Tvrtko Zebec

  Akademski stupanj: doktor znanosti
  Ustanova zaposlenja: Institut za etnologiju i folkloristiku
  Adresa ustanove: Šubićeva 42, 10000 Zagreb
  Radno mjesto: znanstveni savjetnik, ravnatelj Instituta
  E-mail adresa: zebec@ief.hr
  Broj telefona na poslu: 01/4596-700
  Područje stručnog/ znanstvenog interesa: plesna istraživanja, etnokoreologija, nematerijalna kulturna baština
 • Mirjana Zec

  Akademski stupanj: profesorica etnologije i povijesti umjetnosti
  Ustanova zaposlenja: Dubrovački muzeji, Etnografski muzej
  Adresa ustanove: Od Rupa 5, Dubrovnik, 20000 Dubrovnik
  Radno mjesto: viša kustosica
  E-mail adresa: mirjanazecmirjana@gmail.com
  Broj telefona na poslu:
  Područje stručnog/ znanstvenog interesa:
 • Vesna Zorić

  Akademski stupanj: profesorica etnologije i jugoslavistike
  Ustanova zaposlenja: Etnografski muzej Zagreb
  Adresa ustanove: Trg Mažuranića 14, 10000 Zagreb
  Radno mjesto: muzejska savjetnica
  E-mail adresa: vzoric@emz.hr
  Broj telefona na poslu: 01/4826-220
  Područje stručnog/ znanstvenog interesa: tekstil, tradicijsko ruho
 • Maja Žebčević Matić

  Akademski stupanj: diplomirana etnologinja i povjesničarka umjetnosti
  Ustanova zaposlenja: Gradski muzej Požega
  Adresa ustanove: Matice hrvatske 1, 34000 Požega
  Radno mjesto: viša kustosica
  E-mail adresa: maja@gmp.hr
  Broj telefona na poslu: 034/282-001
  Područje stručnog/ znanstvenog interesa: tradicijska duhovna kultura Požege i Požeštine s naglaskom na životne običaje, vinogradarstvo, prehrana, te život i djela Dragutina Lermana, Ive Čakalića, i Friedricha Salomona Kraussa
 • Marija Živković

  Akademski stupanj: diplomirana etnologinja i profesorica povijesti
  Ustanova zaposlenja: Etnografski muzej Zagreb
  Adresa ustanove: Trg Mažuranića 14, 10000 Zagreb
  Radno mjesto: viša kustosica
  E-mail adresa: mzivkovic@emz.hr
  Broj telefona na poslu: 01/4826-220
  Područje stručnog/ znanstvenog interesa: antropologija emocija, Zbirka izvaneuropskih kultura
 • Ana Wild

  Akademski stupanj: diplomirana etnologinja i komparatistica, diplomirana novinarka
  Ustanova zaposlenja: Muzej Slavonije Osijek
  Adresa ustanove: Trg sv. Trojstva 6, 31000 Osijek
  Radno mjesto: kustosica
  E-mail adresa: ana.wild@mso.hr
  Broj telefona na poslu: 031/250-737
  Područje stručnog/ znanstvenog interesa: tradicijsko gospodarstvo, arhitektura i obrti, vizualna antropologija (obiteljske fotografije, etnografski film)

ČLANOVI UMIROVLJENICI

 • mr. sc. Katarina Dinka Alaupović Gjeldum

 • Jasna Andrić, prof.

 • Josip Barlek, prof.

 • prof. emeritus dr. sc. Vitomir Belaj

 • Katarina Bišćan

 • Andrija Bratanić

 • dr. sc. Vjera Bonifačić

 • mr. sc. Danica Draganić

 • dr. sc. Branko Đaković

  Akademski stupanj: doktor znanosti, red. prof.
  Ustanova zaposlenja: Filozofski fakultet Sveučilišta u Zagrebu, Odsjek za etnologiju i kulturnu antropologiju
  Adresa ustanove: Ivana Lučića 3, 10000 Zagreb
  Radno mjesto: red. prof, znanstveni savjetnik
  E-mail adresa: bdakovic@ffzg.hr
  Broj telefona na poslu: 01/6120-131
  Područje stručnog/ znanstvenog interesa: tradicijska kultura južnih Slavena, etnografija jugoistočne Europe, ruralno graditeljstvo i stanovanje, etnološka kartografija
 • Nerina Eckhel

 • Damodar Frlan, prof.

 • Beata Gothardi Pavlovsky, prof.

 • mr. sc. Miroslava Hadžihusejnović-Valašek

 • Višnja Huzjak, prof.

 • Ivanka Ivkanec, prof.

  Akademski stupanj: profesorica etnologije i sociologije
  Ustanova zaposlenja: Etnografski muzej Zagreb
  Adresa ustanove: Trg Mažuranića 14, 10000 Zagreb
  Radno mjesto: muzejska savjetnica
  E-mail adresa: iivkanec@emz.hr
  Broj telefona na poslu: 01/4826-220
  Područje stručnog/ znanstvenog interesa: narodne nošnje dinaridskog područja Hrvatske, narodni nakit Hrvatske (+ recentno zlatarstvo), spolnost u tradicijskoj kulturi Hrvatske, problematika suvenira.
 • mr. sc. Ljubica Katunar

  Akademski stupanj: magistrica znanosti
  Ustanova zaposlenja: Filozofski fakultet Sveučilišta u Zagrebu
  Adresa ustanove: Ivana Lučića 3, 10000 Zagreb
  Radno mjesto: Knjižnica Filozofskog fakulteta, Zbirka etnologije i kulturne antropologije.
  E-mail adresa: lkatunar@ffzg.hr
  Broj telefona na poslu: 01/6120-038
  Područje stručnog/ znanstvenog interesa: godišnji običaji, mitologija
 • Zdenka Lechner, prof.

 • dr. sc. Ivan Lozica

 • Dunja Majnarić, prof.

 • Jana Mihalić, prof.

  Akademski stupanj: profesorica njemačkog jezika i etnologije
  Ustanova zaposlenja: Gradski muzej Karlovac
  Adresa ustanove: Strossmayerov trg 7, 47000 Karlovac
  Radno mjesto: viša kustosica
  E-mail adresa: jana.mihalic@gmk.hr
  Broj telefona na poslu: 047/412-381
  Područje stručnog/ znanstvenog interesa: običaji, nošnje i oglavlja karlovačkog područja, etnografska zbirka
 • dr. sc. Aleksandra Muraj

 • Mirjana Randić, prof.

 • dr. sc. Nives Ritig Beljak

  Akademski stupanj: doktorica znanosti
  Ustanova zaposlenja: Institut za etnologiju i folkloristiku
  Adresa ustanove: Šubićeva 42, 10000 Zagreb
  Radno mjesto: znanstvena savjetnica u trajnom zvanju
  E-mail adresa: nbeljak@yahoo.com
  Broj telefona na poslu:01/4596-709
  Područje stručnog/ znanstvenog interesa: istraživanje hrane, baština, kulinarski turizam, food habits i sl.
 • mr. sc. Božica Somek-Machala

 • mr. sc. Ivan Šestan

 • Branka Uzelac, prof.

  Akademski stupanj: profesorica etnologije i sociologije
  Ustanova zaposlenja: Muzej Đakovštine Đakovo
  Adresa ustanove: Ante Starčevića 34, 31400 Đakovo
  Radno mjesto: viša kustosica
  E-mail adresa: branka.uzelac@muzej-djakovstine.hr
  Broj telefona na poslu: 031//813-254
  Područje stručnog/ znanstvenog interesa: tekstilno rukotvorstvo, tradicijski obrti, životni običaji
 •  

  dr. sc. Zorica Vitez

POČASNI ČLANOVI

mr. sc. Božo Biškupić
prof. dr. Ivan Cifrić

 

 

Kontakt

Nagrada Milovan Gavazzi

Dodjeljuje se istaknutim pojedinkama/pojedincima za izuzetan i trajan doprinos promicanju etnološke struke