English

Sanja Buble i Zoran Čiča, ur.: Zaštita i očuvanje tradicijske kulturne baštine

Sanja Buble i Zoran Čiča, ur.: Zaštita i očuvanje tradicijske kulturne baštine

Stručni skupovi pod nazivom Simpozij etnologa konzervatora Slovenije i Hrvatske  (SEK) rezultat su dvadesetgodišnje suradnje, a naizmjenično se održavaju u ove dvije države u proteklih 15-ak godina. U Sloveniji su održani u Rogatecu i Pleterju (2000.), Metliki (2000.), Brežicama (2003.) i Trenti (2013.), a u Hrvatskoj u Starigradu-Paklenici (2001.) i Starom Gradu na Hvaru (2010.). Inicijatori ovakvog vida suradnje bili su Dušan Strgar iz Zavoda za varstvo kulturne dediščine Slovenije, Območna enota Novo mesto i Ana Mlinar iz Konzervatorskog odjela u Zagrebu Ministarstva kulture Republike Hrvatske. Potreba za suradnjom pojavila se iz nekoliko razloga. U prvom redu, to je bio dugogodišnji izostanak bilo kakvih stručnih skupova u konzervatorskoj struci u Hrvatskoj, zatim nepostojanje organiziranih kontakata među etnolozima konzervatorima na međunarodnoj razini, nedostatak literature iz područja obnove tradicijskoga graditeljstva, potreba pronalaska i angažmana specijaliziranih majstora i graditeljskih materijala, te nužnost razmjene strukovnih iskustava.

Zajednički nazivnik svih skupova bila je zaštita i očuvanje tradicijske kulturne baštine, a izlagalo se i raspravljalo o brojnim strukovnim temama kao što su muzeji na otvorenom, zaštita kulturne baštine u parkovima prirode i nacionalnim parkovima, UNESCO i tradicijska baština, prostor i baština kao resurs u najnovijim oblicima privređivanja i niz drugih tema. Na svakom SEK-u bilo je 50-ak sudionika i 20-ak referenata. U nominalno etnološki konzervatorski simpozij Organizacijski odbor s vremenom je počeo uključivati i arhitekte, povjesničare umjetnosti te stručnjake iz drugih ustanova poput muzeja, fakulteta, turističkih zajednica i lokalne samouprave, a u cilju da se konzervatorskom poslu pristupi interdisciplinarno.  Nakon izlaganja i rasprava usuglašavani su zaključci vezani uz opću problematiku struke, metode rada,  tehnologiju obnove i dr., a objavljeni su u slovenskoj i hrvatskoj stručnoj literaturi. Tendencija je da rezultat svakog simpozija bude tiskani zbornik radova sa zaključcima.

IV. simpozij etnologa konzervatora Hrvatske i Slovenije održan je u Starom Gradu na Hvaru 24. – 27. svibnja 2010. godine. Mjesto održavanja skupa nametnulo se samo od sebe, naime Starogradsko polje na otoku Hvaru 2008. godine uvršteno je na UNESCO-ov Popis svjetske baštine, a ujedno je i zaštićeni kulturni krajolik u Registru kulturne baštine Republike Hrvatske. Bila je to prilika i povod da na svom stručnom skupu konzervatori izlože i razmotre, između ostalog, problematiku vezanu uz UNESCO i tradicijsku baštinu Hrvatske i Slovenije.

Raznovrsnost tema i pristupa koje pokrivaju članci u ovom Zborniku IV. SEK-a, od temeljnih pitanja vezanih uz zaštitu i obnovu kulturnih dobara, preko razmatranja ekonomskih potencijala baštine i prostora do pitanja kulturnog identiteta u kontekstu globalizacijskih procesa, potvrdili su još jednom složenost konzervatorske problematike i nasušnu potrebu da se međusobnim povezivanjem, razmjenom mišljenja i radnih iskustava te objavljivanjem ovakvih knjiga ojača konzervatorska struka i njezin potencijal da svojim kompetencijama pridonosi oblikovanju prostornih, kulturnih i identitetskih politika.

Na tom su tragu i Zaključci sastavljeni temeljem izlaganja na skupu te pojedinačnih pisanih priloga sudionika, a nalaze se na kraju zbornika. U njima se u devet točaka jezgrovito, ali sveobuhvatno izlažu ključne teme i problemi vezani uz konzervatorsku struku u Hrvatskoj i Sloveniji te predstavljaju smjernice za poboljšanje rada na zaštiti tradicijske baštine, oblikovanju zakonskog okvira djelovanja, edukaciji novih kadrova, financiranju obnove, boljoj prezentaciji kulturnih dobara itd.

Knjigu možete preuzeti ovdje.

Kontakt

Nagrada Milovan Gavazzi

Dodjeljuje se istaknutim pojedinkama/pojedincima za izuzetan i trajan doprinos promicanju etnološke struke