English

Kontakt

Adresa uredništva:
Etnološka tribina, n/r dr.sc. Sanja Potkonjak
Odsjek za etnologiju i kulturnu antropologiju
Filozofski fakultet u Zagrebu
Ivana Lučića 3, 10000 Zagreb, Hrvatska

Tel: + 385 1 6120-133

E-mail: etnoloska.tribina@gmail.com

Kontakt

Nagrada Milovan Gavazzi

Dodjeljuje se istaknutim pojedinkama/pojedincima za izuzetan i trajan doprinos promicanju etnološke struke