English

Dobitnici Nagrade “Milovan Gavazzi” za 2010. g.

Upravni odbor HED-a na svojoj je sjednici održanoj 7. lipnja 2011. godine razmotrio sedam pristiglih prijedloga za godišnje Nagrade “Milovan Gavazzi” u 2010. godini.

Dobitnici u kategoriji “znanstveni i nastavni rad”:

Dr. sc. Grozdana Marošević za knjigu Glazba četiriju rijeka

Glazba cetiriju rijeka

Dr.sc. Grozdana Marošević diplomirala je na Muzičkoj akademiji Sveučilišta u Zagrebu studij muzikologije i glazbene publicistike 1979. godine, a doktorirla 1993.godine na Filozofskom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu. Od 1979. godine zaposlena je u Institutu za etnologiju i folkloristiku. Područje njezinoga znanstvenog interesa su: tradicijska glazba središnje Hrvatske, metodologija etnomuzikoloških istraživanja i povijest discipline, povijesni izvori o tradicijskoj glazbi, aspekti izvedbe, glazba u obrednim kontekstima, glazba i identitet.
Sudjeluje sa izlaganjima na domaćim i međunarodnim znanstvenim skupovima, objavila je pedesetak znanstvenih i stotinjak stručnih i popularnih radova te uredila nekoliko etnomuzikoloških publikacija.
Od 1993. godine predaje etnomuzikološke predmete u okviru preddiplomskih, diplomskih i poslijediplomskih (doktorskih) studija na Odsjeku za etnologiju i kulturnu antropologiju Filozofskog fakulteta, a od 1996. na Odsjeku za muzikologiju Muzičke akademije Sveučilišta u Zagrebu.

Klementina Batina, dipl. komparat. književnosti; dr.sc. Jelena Marković; dr. sc. Ivana Polonijo; dr. sc. Jakša Primorac i dr. sc. Luka Šešo za
Zbornik za narodni život i običaje. Knjiga 55. Dokumentacijski pregled arhivskog gradiva Odsjeka za etnologiju Hrvatske akademije znanosti i umjetnosti

ZBNZO

Temelji ovog projekta bili su primarna zaštita arhivskog gradiva Odsjeka za etnologiju HAZU kao specifičnog dijela hrvatske kulturne baštine, znanstveno-stručna obrada rukopisa pohranjenih u arhivskim zbirkama Odsjeka te uređivanje i kritičko objavljivanje etnološke i folklorističke građe u dvjema serijskim publikacijama: Zborniku za narodni život i običaje u izdanju Akademije i seriji rukopisne baštine Hrvatske narodne pjesme u izdanju Matice hrvatske.

 

U kategoriji “zaštita kulturne baštine”:

Ana Mlinar, prof. za obnovu čardaka obitelji Robić u Buševcu

Busevec, Robic

Ana Mlinar, prof.  dugi niz godina radi na području zaštite nepokretne i pokretne kulturne baštine. Viša je savjetnica u Konzervatorskom odjelu Zagreb u Upravi za zaštitu kulturne baštine Ministarstva kulture. Suautorica publikacije Upute za čuvanje etnografskih zbirki u izdanju HED-a. Prvi put je nagrađena za projekt obnove mlinica u Sincu 2006. godine.

Kontakt

Nagrada Milovan Gavazzi

Dodjeljuje se istaknutim pojedinkama/pojedincima za izuzetan i trajan doprinos promicanju etnološke struke