English

Dobitnici Nagrade “Milovan Gavazzi za 2009. g.

Nagrada za životno djelo:

Akademkinja Maja Bošković Stulli

Upravni odbor HED-a Nagradu za životno djelo dodjeljuje akademkinji Maji Bošković Stulli za osobite zasluge razvoju struke .
Maja Bošković Stulli rodila se 1922. godine  u Osijeku. Studirala je na Filozofskom fakultetu u Zagrebu gdje je i doktorirala 1961. godine. Najveći dio svoga radnog vijeka provela je u Institutu za etnologiju i folkloristiku, kojem je bila ravnateljica u razdoblju od  1963. do 1973. godine.
Značajan je njezin doprinos proučavanju usmene književnosti kao dinamičnog procesa. Pri tome posebno ističe povezanost s pisanom književnošću, dugotrajno usmeno prenošenje uz  bogatstvo različitih folklornih oblika  koje doprinosi posebnosti usmenoknjiževnih djela. Njezin je istraživački rad obilježila kritička perspektiva te traganje za novim teorijskim pozicijama u folklorističkoj analizi. Time se je svrstala u sam vrh europskih istraživanja usmene književnosti.

U kategoriji znanstveno nastavni rad:

Dr.sc. Valentina Gulin Zrnić za projekt Kvartovska spika: Značenja grada i urbani lokalizmi u Novom Zagrebu

Diplomirala je povijest i etnologiju 1995. godine na Filozofskom fakultetu u Zagrebu. Magistrirala je 1997. godine na Odsjeku za povijest, Central European University (Mađarska), te 1999. godine na Odsjeku za etnologiju i kulturnu antropologiju Filozofskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu, gdje je i doktorirala 2004. godine. Od 1996. zaposlena je u Institutu za etnologiju i folkloristiku u Zagrebu. Područje znanstvenog interesa je antropologija grada (lokalne zajednice, društveno-kulturni razvoj grada, svakodnevica i diskursi grada, prostor/mjesto, procesi identifikacije, urbani identiteti) i mediteranističke teme (u aspektu istraživanja obitelji, roda, lokalnih zajednica i identiteta), s naglaskom na interdisciplinarnu orijentaciju istraživanja (urbani studiji, historijska antropologija, književna antropologija).

Dr. sc. Milana Černelić, dr. sc. Marijeta Rajković Iveta, Tihana Rubić, prof. za projekt Živjeti na Krivom Putu sv. II. i III.

Dr.sc. Milana Čerenlić je izvanredna profesorica na Odsjeku za etnologiju i kulturnu antropologiju Filozofskog fakulteta u Zagrebu. Voditeljica istraživačkog projekta o kulturnom identitetu Bunjevaca u sklpu kojeg je nastala monografija Živjeti na Krivom Putu.
Dr.sc. Marijeta Rajković Iveta doktorirala je 2010. godine, asistentica je na Odsjeku za etnologiju i kulturnu antropologiju. Tihana Rubić, prof. asistentica je na istome odsjeku. Priprema doktorat iz područja antropologije obitelji Etnološka studija obitelji i nezaposlenosti: Individualne i obiteljske strategije preživljavanja u Hrvatskoj od devedesetih godina 20. stoljeća do danas.

U kategoriji popularizacija struke:

Dr. sc. Irena Miholić za projekt Hrvatsk tradicijska glazba

Diplomirala na Odsjeku za muzikologiju i glazbenu publicistiku s temom Etno glazba u Hrvatskoj devedesetih godina dvadesetog stoljeća na primjerima obrade tradicijske glazbe Međimurja 1997. godine. Doktorirala 2009. godine s temom Zabavna glazba. Etnomuzikološki i kulturno-antropološki pogled. Završila srednju glazbenu školu Funkcionalne muzičke pedagogije. Studirala udraljke na Muzičkoj akademiji u Zagrebu, od 1996.-2001. godine radila kao udaraljkašica u Simfonijskom puhačkom orkestru Hrvatske vojske. Objavljuje u časopisima Arti musices, IRASM, Narodna umjetnost te Zarez.

U kategoriji studentski rad:

Silvije Habulinec, Marko Jandrić, Bojan Mucko, Danijela Pandža i Petra Srbljinović za rad na spomenici 50 godina Hrvatskoga etnološkog društva

 

Kontakt

Nagrada Milovan Gavazzi

Dodjeljuje se istaknutim pojedinkama/pojedincima za izuzetan i trajan doprinos promicanju etnološke struke