English

Dobitnici Nagrade “Milovan Gavazzi” za 2008. g.

Nagrada za životno djelo

Zvonimir Toldi, prof.

Upravni odbor Hed-a nagradu za životno djelo dodjeljuje Zvonimiru Toldiju, prof., za značajne doprinose razvoju etnologije u Hrvatskoj. Zvonimir Toldi diplomirao je etnologiju i povijest na Filozofskom fakultetu u Zagrebu. Djelatnik je Muzeja Brodskog Posavlja od 1968. godine. Zvanje višeg kustosa stekao je 1988.godine, a muzejskog savjetnika 1995. godine. Ravnatelj Muzeja bio je u periodu 1989.-91. godine.
Zvonimir Toldi zapažen je kao autor brojnih scenarija televizijskih emisija o slavonskom folkloru i običajima i inicijator niza folklornih manifestacija što promiču slavonski kulturni identitet.
Za vrijedan doprinos i stvaralaštvo u očuvanju i promicanju kulturne baštine dodijeljene su mu značajne nagrade. Tako je 1970. godine dobio Herderovu nagradu, zatim Medalju Slavonskog Broda 1973. godine te Nagradu oslobođenja Broda 1990. godine. Odlikovan je Redom Danice hrvatske s likom Marka Marulića i Redom hrvatskog pletera 1996. godine.
Od svibnja 2007. godine član je Povjerenstva za nematerijalnu kulturnu baštinu pri Ministarstvu kulture.

Dr. sc. Zorica Vitez

Upravni odbor Hed-a nagradu za životno djelo dodjeljuje dr. sc. Zorici Vitez za značajne doprinose razovju etnologije u Hrvatskoj.
Magistrirala je na Odsjeku za etnologiju na Filozofskom fakultetu 1971. godine u Zagrebu radom Problem pokusnog braka kao tradicijske ustanove kod Hrvata i Srba, a doktorirala 1985. godine na Filozofskom fakultetu u Ljubljani disertacijom Spomen obilježja žrtvama prometnih nesreća.
Od 1966. godine zaposlena je u Institutu za etnologiju i folkloristiku u Zagrebu. Uz bavljenje folklornim plesom, najviše istražuje običaje i društveni kontekst folklorne umjetnosti, dječji folklor te interakciju tradicijske i suvremene kulture. Rezultate svoje znanstveno-istraživačke djelatnosti objavila je u više samostalnih i koautorskih knjiga, u brojnim znanstvenim i stručnim radovima, te o njima izlagala na znanstvenim skupovima u zemlji i inozemstvu. Članica je domaćih i međunarodnih stručnih i znanstvenih društava. U domaćima je obnašala i vodeće dužnosti (Hrvatsko etnološko društvo, Hrvatsko društvo folklorista). Ravnateljica je Zavoda za istraživanje folklora u sastavu Instituta za filologiju i folkloristiku od 1986. godine, te od osamostaljenja Instituta za etnologiju i folkloristiku od 1991. godine do 1999. godine.
Posebice se bavi primjenom i popularizacijom etnološke znanosti. Surađuje s radijom i televizijom, autorica je scenarija dokumentarnih filmova i stručna suradnica igranih filmova, priredila je više smotri etnografskog filma, piše novinske članke i osvrte, surađuje u organizaciji folklornih priredaba i autorica je nekoliko značajnih izložaba. Od 1991. godine stručna je i umjetnička ravnateljica Međunarodne smotre folklora u Zagrebu.
Dobitnica je Državne nagrade za znanost (1998) i Nagrade Grada Zagreba (2009).

U kategoriji Znanstveno nastvani rad

Doc. dr. sc. Tihana Petrović Leš za projekt Lepoglavsko čipkarstvo

Dr. sc. Tihana Petrović Leš, docentica u Odsjeku za etnologiju i kulturnu antropologiju, diplomirala je 1987. godine etnologiju i arheologiju na Filozofskom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu te se 1989. zaposlila u Odsjeku za etnologiju istoga fakulteta. Magistarski rad Problem tehničke srodnosti tkanja na vutlak i klječanje i raširenje tih dviju tehnika obranila je 1992., a doktorsku disertaciju Pregača u tradicijskom odijevanju Hrvata godine 1997. Obnašala je dužnosti pročelnice Odsjeka i voditeljice poslijediplomskoga studija etnologije i kulturne antropologije.

Kontakt

Nagrada Milovan Gavazzi

Dodjeljuje se istaknutim pojedinkama/pojedincima za izuzetan i trajan doprinos promicanju etnološke struke