English

Dobitnici Nagrade “Milovan Gavazzi” za 2007. g.

U kategoriji Znanstveni i nastavni rad

Prof. dr. sc. Jasna Čapo Žmegač za knjigu Strangers Either Way. The Lives of Croatian Refugees in Their New Home.

Dr. sc. Jasna Čapo Žmegač diplomirala je etnologiju te francuski jezik i književnost na Filozofskom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu. Doktorirala je na Sveučilištu Berkeley, Kalifornija na poslijediplomskom studiju kulturne antropologije i demografije.
Zaposlena je na Institutu za etnologiju i folkloristiku od 1986. godine, a status znanstvene savjetnice stekla je 2001. godine.
Predaje kao gostujuća profesorica na Sveučilištu u Zagrebu, na Université de Provence Aix-Marseille I, Universitat Wien te Institutum studiorum humanitatis (Ljubljana).
U njezinoj bilografiji nalazi se 57 objavljenih znanstvenih članaka, četiri autorske knjige (Vlastelinstvo Cernik : gospodarstvene i demografske promjene na hrvatskome selu u kasnome feudalism; Hrvatski uskrsni običaji: korizmeno-uskrsni običaji hrvatskog puka u prvoj polovici XX. stoljeća: svakidašnjica, pučka pobožnost, zajednica; Srijemski Hrvati. Etnološka studija migracije, identifikacije i interakcije; Strangers Either Way. The Lives of Croatian Refugees in Their New Home) te četiri knjige u kojima je urednica. Bila je također i urednica časopisa Hrvatskog etnološkog društva Etnološka tribina (1990-97), te članica uredništava nekoliko znanstvenih časopisa. Njezin znanstveni interes uključuje: povijest obitelji, povijest hrvatske etnologije, konstrukciju identiteta, prisilnu migraciju i hrvatske ekonomske migrante u Njemačkoj.

Dr. sc. Milana Černelić za knjigu Bunjevačke studije

Dr. sc. Milana Černelić izvanredna profesorica na Odsjeku za entologiju i kulturnu antropologiju Filozofskog fakulteta u Zagrebu. Diplomirala je etnologiju te enleski jezik i književnost 1980. godine, a doktorirala 1997. godine.
Do sada je objavila dvije znanstvene knjige (Uloga i nazivi odabranih svatova u Bunjevaca i Bunjevačke studije), četrdesetak znanstvenih radova u domaćim i inozemnim znanstvenim časopisima, te dvadesetak stručnih radova, a priredila je više prikaza, predgovora i recenzija. Sudjelovala je na više znanstvenih i stručnih skupova. Organizirala je značajan broj terenskih istraživanja sa studentima etnologije i kulturne antropologije, mentorica je dvadesetak diplomskih radova. Bila je inicijatorica i priređivačica zapažene izložbe Iz baštine bačkih Hrvata – Bunjevaca koja je 1998. godine održana u Etnografskom muzeju u Zagrebu.

U kategoriji Studentski rad

 Matija Dronjić za projekt Tragovi praslavenske mitologije na području velebitskog Podgorja.

Matija Dronjić apsolvent je na studiju etnologije i arheologije. Izdvaja se kao nadprosječan student, ne samo u kvalitetnom ispunjavanju studentskih aktivnosti već njegov rad prelazi okvire zadanih studentskih obveza posebice pri izboru zahtjevnih seminarskih radova i izbornih aktivnosti. Prvenstveno to se odnosi na terenska istraživanja i obradu prikupljenih rezultata, gdje pokazuje zavidnu temeljitost i metodičnost u pristupu istraživanju. Trenutno je angažiran na istraživanju Karlovački dani piva u okviru znanstvenog projekta “Hrvatska etnografska baština” u kontekstu kulturnih politika voditeljice dr. sc. Tihane Petrović Leš.

Kontakt

Nagrada Milovan Gavazzi

Dodjeljuje se istaknutim pojedinkama/pojedincima za izuzetan i trajan doprinos promicanju etnološke struke