English

Dobitnici Nagrade “Milovan Gavazzi” za 2006. g.

Nagrada za životno djelo

HEDDr. sc. Aleksandra Muraj

Upravni odbor HED-a nagradu za životno djelo dodjeljuje dr. sc. Aleksandri Muraj za značajne doprinose razvoju etnološke znanosti u Hrvatskoj. Posebice inovativnima valja istaknuti njezinu novu paradigmu istraživanja kulture stanovanja te donekle modificiranu paradigmu istraživanja odijevanja i običaja. Na osnovi svoga akumuliranog znanja, dugogodišnje istraživačke prakse te orijentiranosti na postojeće izvore i recentnu literaturu, A. Muraj je u protekom desetljeću ostvarila sinteze za nekoliko ključnih poglavlja hrvatske etnografske baštine. Istodobno, svojim interesom za nove oblike kulturnih pojava ili prilagodbu starijih oblika modernim društvenim tokovima, pokazala je trajnu znanstvenu radoznalost i naznačila suvremenu orijentaciju etnološke znanosti u Hrvatskoj. značajno pridonijela razvoju etnološke znanosti u Hrvatskoj. Posebice inovativnima valja istaknuti njezinu novu paradigmu istraživanja kulture stanovanja te donekle modificiranu paradigmu istraživanja odijevanja i običaja. Na osnovi svoga akumuliranog znanja, dugogodišnje istraživačke prakse te orijentiranosti na postojeće izvore i recentnu literaturu, A. Muraj je u protekom desetljeću ostvarila sinteze za nekoliko ključnih poglavlja hrvatske etnografske baštine. Istodobno, svojim interesom za nove oblike kulturnih pojava ili prilagodbu starijih oblika modernim društvenim tokovima, pokazala je trajnu znanstvenu radoznalost i naznačila suvremenu orijentaciju etnološke znanosti u Hrvatskoj.

HED Prof. dr. sc. Vitomir Belaj

Upravni odbor HED-a Nagradu za životno djelo dodjeljuje prof. dr. sc. Vitomiru Belaju za značajne doprinose razvoju etnološke znanosti u Hrvatskoj. Od početaka svoje znanstvene karijere napisao je ukupno oko 200 naslova, a više od polovice radova ima znanstveni značaj. U svojim istraživanjima bavi se običajima i njihovom interpretacijom u drevnoj slavenskoj religiji, a posebice se bavio običajima s maskiranim ophodima. U kasnijem se radu više usredotočio na istraživanja pučke, napose marijanske pobožnosti, te rekonstrukcijom fragmenata praslavenskoga poganstva u pučkim predajama. Napisao je niz studija o raznim osobama iz hrvatske povijesti i kulture i o njihovim doprinosima hrvatskoj etnološkoj znanost. Radio je i na etnološkoj kartografiji, kao posebnoj tehnici u etnološkom radu, vezanoj uz etnološku teoriju. Kao sveučilišni nastavnik bio je recenzent mnogim projektima, knjigama, priručnicima i radovima. Bio je član Nacionalnoga vijeća za visoko obrazovanje, a sada je član Područnoga znanstvenog vijeća za humanističke znanosti pri Nacionalnom vijeću za znanost.

U kategoriji Znanstveno nastvani rad

HED Doc. dr. sc. Nevena Škrbić Alempijević za projekt O Titu kao mitu: Proslava Dana mladosti u Kumrovcu

Doc. dr. sc. Nevena Škrbić Alempijević diplomirala je etnologiju i engleski jezik i književnost na Filozofskom fakultetu u Zagrebu 1999. godine. Po završetku studija do 2001. godine radila je kao kustosica u Etnografskom muzeju Istre u Pazinu. Od 2001. godine zaposlena je na Odsjeku za etnologiju i kulturnu antropologiju. Obranila je doktorsku disertaciju Analogne pojave u hrvatskim pokladnim i svadbenim običajima u veljači 2006. godine. U zvanje docentice izabrana je u ožujku 2007. godine.

U kategoriji Zaštita kulturne baštine

HED Ana Mlinar, prof. za projekt Zaštita građevinske cjeline mlinice na rijeci Gacki u naselju Sinac

Ana Mlinar, prof. etnologinja konzervatorica dugi niz godina radi na području zaštite nepokretne i pokretne kulturne baštine. Viša je savjetnica u Konzervatorskom odjelu Zagreb u Upravi za zaštitu kulturne baštine Ministarstva kulture. Suautorica publikacije Upute za čuvanje etnografskih zbirki u izdanju HED-a.

U kategoriji Studentski rad

KrešimHEDir Bermanec, Mario Katić i Tomislav Oroz za projekt Viški boj i društveno sjećanje

Krešimir Bermanec, Mario Katić i Tomislav Oroz studenti su etnologije i kulturne antropologije te povijesti. Vrlo su predani, marljivi i zainteresirani studenti. S lakoćom su izvršavali sve svoje studentske obveze, argumentirano se uključivali u rasprave o metodologiji istraživanja, neprestano nastojeći teorijske postavke primijeniti na konkretnim praktičnim primjerima. Osim što su bili vrlo dobri studenti, tijekom studija pokazali su zainteresiranost, marljivost i nadarenost za stručni i znanstveni rad.

Kontakt

Nagrada Milovan Gavazzi

Dodjeljuje se istaknutim pojedinkama/pojedincima za izuzetan i trajan doprinos promicanju etnološke struke