English

Dobitnici Nagrade “Milovan Gavazzi” za 2012. g.

Godišnju nagradu “Milovan Gavazzi” za iznimna ostvarenja u etnološkoj i kulturnoantropološkoj struci u 2012. godini u kategoriji znanstveno-nastavnog rada Upravni odbor HED-a dodijelio je na svojoj sjednici 29. svibnja 2013. godine dvoma dobitnicima:

dr. sc. Jeleni Marković za knjigu Pričanja o djetinjstvu. Život priča u svakodnevnoj komunikaciji.

“Knjiga dr.sc. Jelene Marković “Pričanja o djetinjstvu. Život priča u svakodnevnoj komunikaciji.” je razvidno folklorističke provenijencije, međutim potpuno je inovativna u toj disciplini i to zahvaljujući širini interdisciplinarnog pristupa. U knjizi Pričanja o djetinjstvu autorica hrabro izlazi iz okvira disciplinarnih ograda pokazujući kako komunikacija sa srodnim disciplinama plodno doprinosi folklorističkim studijama djetinjstva. U knjizi je autorica prikazala i obrazložila metodološke postupke na kojima temelji svoje istraživanje, a njeno obraćanje sustavne pozornosti na pitanja transkripcije etnografskih zapisa, kao i pitanja etike istraživanja s djecom prvo je takve vrste u domaćoj etnologiji/kulturnoj antropologiji i folkloristici.” (dr.sc. Tanja Perić – Polonijo i dr. sc. Tomislav Pletenac)

te dr. sc.  Ozrenu Bitiju za knjigu Nadzor nad tijelom. Vrhunski sport iz kulturološke perspektive.

“Knjiga dr.sc. Ozrena Bitija „Nadzor nad tijelom. Vrhunski sport iz kulturološke perspektive.“ predstavlja teorijski utemeljeno, istraživački pertinentno i aktualno proširenje interdisciplinarnih obzora etnoloških i kulturnoantropoloških istraživanja u smjeru studija sporta, kao epistemološkog presjecišta sociologije, kulturalnih studija i kulturalne teorije, ali i kao par exellence antropološkog interesa za kulturni status ljudskog tijela i tjelesnosti – unutar predmeta koji autor promovira kao “korporalni realizam”. Na tragu davne Barthesove upute kako interdisciplinarnost ne znači rutinsko okupljanje akademski ustoličenih disciplina oko nekog prethodno ovjerovljenog predmeta nego upravo iznalazak samog predmeta, novog i u smislu svog fenomenološkog statusa i u smislu epistemoloških silnica koje se u njemu neumitno stječu, ovdje se taj korporalni realizam sportskoga tijela otvara u svojoj punoj dimenziji zahvaljujući autorovoj pomnoj artikulaciji teorijskih stečevina i kontrastečevina, u trajnoj napetosti između dekonstruktivističkih i fenomenoloških pristupa.” (dr. sc. Ines Prica)

IMG_8341

Ozren Biti i Jelena Marković

Kontakt

Nagrada Milovan Gavazzi

Dodjeljuje se istaknutim pojedinkama/pojedincima za izuzetan i trajan doprinos promicanju etnološke struke